maaliskuu 2009


Parran kasvattamisen ja viiksien lyhentämisen määräys

Tutustu myös pdf-muotoiseen kirjaseen ”Salafien ja Khalafien parta”

Profeetta saws määräsi miehiä antamaan partansa kasvaa, ja kielsi heitä lyhentämästä sitä. Joten sen kasvattaminen on waajib (pakollinen) ja sen pois ajaminen on haraam ja isoista synneistä.

Profeetta saws sanoi: ”Antakaa parran kasvaa ja trimmatkaa viikset.” (Bukhaari, 5442)

Ibn ’Umar kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Olkaa erilaisia kuin mushrikuun: antakaa partojenne kasvaa ja trimmatkaa viiksenne.” (Bukhaari, 5442; Muslim, 382, Ahmad sekä muita)

Abu Hurayrah kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Leikatkaa (trimmatkaa) viiksenne ja antakaa partojenne kasvaa. Olkaa erilaisia kuin tulenpalvojat.” (Muslim, Ahmad)

At-Tirmidhi kertoi Profeetalta että hän saws sanoi ”Hän ei ole (yksi) meistä, joka matkii muita kuin meitä. Älkää matkiko juutalaisia ja kristittyjä.” Ja Ahmadin kertoman hadiithin mukaan ”Joka matkii joitain ihmisiä, hän on yksi heistä.”

(lisää…)

Mainokset

Sahaabojen haukkuminen


Profeetta saws sanoi: ”Älkää solvatko kumppaneitani, sillä kautta Hänen, jonka kädessä sieluni on, jos joku teistä käyttäisi hyväntekeväisyyteen kultaa Uhud-vuoren verran, hän ei saavuttaisi heidän tasoaan, tai edes puoliväliä.” (Bukhaari, 3637; Muslim, 2541)

Al-Baraa’ kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Ansaar (auttajat): kukaan ei rakasta heitä paitsi uskovainen, ja kukaan ei vihaa heitä paitsi tekopyhä. Joka rakastaa heitä, Allaah rakastaa heitä, ja joka vihaa heitä, Allaah vihaa häntä.” (Bukhaari, 3672; Muslim, 75)

”Joka vihaa sahaaboja, vihaa islamia, sillä he ovat islamin kantajia ja Valitun Profeetan seuraajia. Joten joka vihaa heitä, vihaa islamia, ja tämä ilmentää että sellaisten ihmisten sydämessä ei ole uskoa eivätkä he rakasta islamia.

Tämä on tärkeä perusperiaate, joka muslimien on ymmärrettävä, so. sahaabien rakastaminen ja kunnioittaminen, sillä se on osa uskoa. Heidän tai yhden heistä vihaaminen on kufria ja tekopyhyyttä, sillä heidän rakastamisensa on osa Profeetan saws rakastamista, ja heidän vihaamisensa on osa Profeetan saws vihaamista. (Sharh al-’Aqeedah al-Waasitiyyah)

Abu Zar’ah al-Raazi sanoi: ”Jos näet jonkun kritisoivan yhtä Allahin Lähettilään saws seuralaisista, niin tiedä että hän on uskonluopio.”

(lisää…)

TUQIYAH ELI LASKELMOITU PETOS, TEESKENTELY, VALHEELLISUUS


Shii’at liittävät kaikki seuraavat lausunnot imaami Abu Abdullaahiin (Ja’far as-Sadiqiin):

”Yhdeksän kymmenystä uskonnosta on tuqiyah (teeskentelyä), täten joka ei teeskentele, hänellä ei ole uskontoa.” (Usuul Al-Kaafi osa 9 s.110)

”Joka peittää uskontonsa on pelastanut sen, ja joka tekee sen julkiseksi on tuhonnut sen.”

”Uskovainen, joka ei tee tuqiyah on kuin vartalo ilman päätä.” (Tafseer al-Askari)

”Ole heidän (ei-shii’ojen) kanssa, mutta vihaa heitä sisäisesti.” (Usuul Al-Kaafi osa 9 s.116)

(lisää…)

Islamilainen määräys shii’oja koskien

Aikaisempien oppineiden sanoja

  1. Imaam ash-Shaafi’ii

Eräässä tilanteessa ash-Shaafi’ii sanoi shii’oja koskien ”En ole nähnyt harhaoppisten joukossa ihmisiä, jotka ovat kuuluisampia valheellisuudesta, kuin raafidi1-shii’at.”2 Toisessa tilanteessa hän sanoi ”Kerro tietoa kaikilta, jotka tapaat, paitsi raafidi-shii’oilta, koska he keksivät hadiitheja ja ottavat ne osaksi uskontoa.”3

  1. Jotkut shii’at ’Alid Imaamin, Zaid ibn ’Alin (k. 740) aikana vaativat häntä julistamaan itsensä vapaaksi kaikista, jotka kielsivät ’Alin oikeuden imaamiuteen. Kun Zaid kieltäytyi, he torjuivat hänet ja tulivat tunnetuiksi nimellä raafidah (torjujat, hylkääjät). Ne, jotka seurasivat Imaam Zaidia, tulivat tunnetuiksi nimellä zaidi-shii’at, ja heillä on ainoastaan pieniä eroja valtavirran islamiin. Raafidit kehittyivät moniksi sekteiksi, joista suurin on ithnaa-’ashariyyah (twelvers).
  2. Ibn Taimiyyah, Minhaaj as-Sunnah an-Nabawiyyah, osa 1, s.39
  3. Ibid, s. 38
  1. Imaam Abu Haniifah

On kerrottu, että Abu Haniifalla oli tapanaan toistaa usein seuraavaa lausuntoa shii’oista: ”Se, joka epäilee, ovatko he epäuskovaisia vai eivät, on itse tehnyt epäuskoa.”

(lisää…)

Onko luvallista opiskella ’uluum al-hadiith (hadith-tiedettä) sellaisen henkilön johdolla, joka on ash’ari?

Ylistys olkoon Allahille.

Ash’arit ovat ryhmä, joka on nimetty imaami Abul-Hasan al-Ash’arin, olkoon Allah hänelle armollinen, mukaan. Al-Ash’ari kävi läpi kolme eri vaihetta – kuten Ibn Taimiyyah sanoi Majmuu’ al-Fataawa:ssa, 4/72 – jotka voidaan tiivistää seuraavasti: mu’tazili-vaihe; sitten Ibn Kilaabin seuraaminen; sitten Ahl as-sunnan, erityisesti imaam Ahmedin, seuraaminen. Al-Ash’ari ilmaisi kantansa selkeästi kolmessa kirjassaan: Risaalah ila Ahl al-Thaghr, Maqaalaat al-Islaamiyyeen, ja al-Ibaanah. Kuka tahansa, joka seuraa al’Ash’aria tässä vaiheessa, on yhdenmukainen ahl as-sunnah wal-jamaa’an kanssa useimmissa asioissa. Kuka tahansa, joka seuraa hänen tietään toisessa vaiheessa, menee al-Ash’aria itseänsä vastaan, sekä menee ahl as-sunnaa vastaan monissa asioissa.

(lisää…)

Todisteita sunnan tärkeydestä

(1) Koraanissa puhutaan sunnan seuraamisen tärkeydestä, esimerkiksi:

(a) Allaah sanoo (merkityksen tulkintaa): ”Joka tottelee Lähettilästä, on totisesti totellut Allahia . . .” [al-Nisaa’ 4:80] Allaah kuvaili tottelevaisuutta Profeettaa saws kohtaan osana tottelevaisuutta Häntöä swt kohtaan. Sitten Hän teki yhteyden Hänen tottelemisensa sekä Profeetan saws tottelemisen välillä: ”Oi te jotka uskotte! Totelkaa Allahia ja totelkaa Lähettilästä…” [al-Nisaa’ 4:59]

(b) Allaah varoittaa meitä asettumasta Profeettaa saws vastaan, ja sanoo että kuka tahansa, joka osoittaa häntä saws kohtaan epätottelevaisuutta, on tuomittu olemaan Helvetissä ikuisesti. Allaah sanoo (merkityksen tulkintaa): ”. . . Ja varokoon ne, jotka vastustavat Lähettilään määräystä, kenties fitna kohtaa heitä, tai heidän päälleen lähetetään kivulias rangaistus.” [al-Nur 24:63]

(c) Allaah on tehnyt Profeettansa saws tottelemisesta uskonnolisen velvollisuuden; sen vastustaminen tai sitä vastaan oleminen on merkki tekopyhyydestä: ”Mutta ei, kautta Luojasi, he eivät usko, kunnes laittavat sinut tuomitsemaan kaikessa, joka nousee heidän välilleen, eivätkä löydä itsessään mitään vastustusta päätöksillesi, ja alistuvat täydellisesti.” [al-Nisaa’ 4:65]

(lisää…)

Muslimin kiittäminen

Profeetta saws sanoi: ”Jos joku tekee sinulle palveluksen, etkä löydä mitään millä korvata se (ts. antamalla tai tekemällä hänelle jotain, joka saa hänet iloiseksi), niin rukoile hänen puolestaan kunnes uskot tehneesi tarpeeksi.” (Abu Dawood, 1672; sahiih al-Albaanin mukaan)

Allaah sanoo Koraanissa:
”Onko hyvän palkkio muuta kuin hyvää?” [al-Rahmaan 55:60]

Usaamah ibn Zayd kertoi Allahin Lähettilään sanoneen: ”Se, jolle tehdään palvelus ja hän sanoo sen tehneelle ’Jazaak Allaahu khairan’, on tehnyt tarpeeksi häntä kiittääkseen.” (al-Tirmidhi, 1958 ja al-Nasaa’i, al-Sunan al-Kubra (6/53); al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassaan Saheeh al-Tirmidhi)

Musannaf Ibn Abi Shaybah:ssa (5/322) lukee: ’Umar ibn al-Khattaab, olkoon Allaah häneen tyytyväinen, sanoi: ”Jos tietäisitte, mitä on ’Jazaak Allaahu khairan’:in sanomisessa veljellenne, te sanoisitte sitä toisillenne hyvin paljon.”

(lisää…)

Seuraava sivu »