Avioeroon ja sen määräyksiin liittyvät Koraanin jakeet:

”Ja erotetut naiset odottavat itsekseen kolme kuukautiskiertoa. Ja heidän ei ole sallittua salata sitä, mitä Allaah on luonut heidän kohtuihinsa jos he uskovat Allahiin ja viimeiseen päivään. Ja heidän miehensä ovat oikeutetumpia ottamaan heidät takaisin sinä aikana, jos he haluavat sovintoa. Ja heille (naisille) kuuluu samat (oikeudet) heidän päälleen kohtuudessa (mitä tulee tottelevaisuuteen ja kunnioitukseen ja ystävälliseen käytökseen), ja miehillä on heihin nähden korkeampi asema. Ja Allaah on Mahtava, Viisas.” [al-Baqarah 2:228] (’iddan eli odotusajan kesto)

”Talaaq on kaksi kertaa, joten pidä (vaimosi) kunniallisesti tai päästä (hänet) menemään ystävällisesti. Ja teidän ei ole sallittua ottaa heille antamastanne (mahr jne.) mitään, paitsi jos he molemmat (puolisot) pelkäävät etteivät voi pysyä Allahin asettamissa rajoissa. Joten jos pelkäätte, etteivät he pysty pitämään kiinni Allahin rajoista, heidän päälleen ei ole mitään syntiä siitä, millä hän vapauttaa itsensä (ts. mitä vaimo antaa miehelle vapauttaakseen itsensä, eli khulaa’). Nämä ovat Allahin (asettamat) rajat, joten älkää rikkoko niitä. Ja joka rikkoo Allahin rajoja, he ovat väärintekijöitä. [al-Baqarah 2:229] (talaaqin määrä sekä khulaa’n sallittavuus)

”Ja jos hän erotti hänet (kolmannen kerran), niin hän (nainen) ei ole sallittu hänelle sen jälkeen kunnes hän nai toisen miehen. Mutta jos hän (toinen mies) erottaa hänet, niin heidän päälleen ei ole mitään syntiä jos he palaavat yhteen, jos he uskovat voivansa noudattaa Allahin määräämiä rajoja. Ja nämä ovat Allahin rajat, Hän selventää ne niille, joilla on tietoa.” [al-Baqarah 2:230] (kolmas talaaq sekä tapa palata yhteen sen jälkeen)

Talaaq

•   Talaaqissa mies eroaa vaimostaan sanomalla ”tallaqtuki” tai ”anti taaliqah” tms.

•   Talaaqin jälkeen raskaana olevan naisen odotusaika eli ’iddan on siihen asti, kunnes hän synnyttää, ja ei-raskaana olevan naisen ’iddah on kolme kuukautiskiertoa perustuen jakeeseen 2:228. Tämä tarkoittaa sitä, että hänen kuukatisensa tulevat ja hän tulee puhtaaksi, hänen kuukautiset tulevat jälleen ja hän tulee puhtaaksi, ja sitten hänen kuukautisensa tulevat jälleen ja hän tulee puhtaaksi, ts. kolme täyttä kuukautiskiertoa, riippumatta siitä, onko niiden välinen aika lyhyt vai pitkä. Tähän perustuen, jos nainen imettää ja hänen kuukautisensa palaavat vasta kahden vuoden päästä, hän pysyy ’iddassa niin kauan kunnes hänellä on ollut kolme kuukautiskiertoa, eli hän voi pysyä siinä tilassa kaksikin vuotta tai enemmän. (ks. Majmuu’ al-As’ilah tahumm al-Usrah al-Musliman, sh. Muhammad ibn ’Uthaimiin, s. 61-63)

•   Talaaq voi tapahtua kolme kertaa. Ensimmäisen ja toisen kerran jälkeen mies voi ottaa vaimonsa takaisin hänen ’iddansa aikana, tai sen jälkeen uuden avioliittosopimuksen kautta. Kolmannen talaaqin jälkeen pari ei enää saa mennä toistensa kanssa naimisiin, edes ’iddan aikana, ennen kuin nainen on ollut toisen miehen kanssa naimisissa ja avioliitto on täydennetty. Sellainen käytäntö, että nainen nai jonkun miehen tavoitteena erota hänestä voidakseen jälleen avioitua edellisen miehensä kanssa, on haraam; tällainen ihminen on kirottu, se avioliitto ei ole hyväksytty eikä se tee naisesta luvallista hänen ensimmäiselle miehelleen. Abu Dawuud kertoi sahiih hadiithissa Profeetan saws sanoneen, että Allah on kironnut sen, joka on ’muhallil’ sekä sen, joka on ’muhallal lahu’. (Abu Dawuud, 2076, al-Albaanin sahiihhiksi luokittelema). ’Muhallil’ on se, joka menee naimisiin naisen kanssa ja eroaa hänestä jotta hän voisi palata edellisen miehensä luokse, ja ’muhallal lahu’ on se, jolle tämä tehdään, eli edellinen mies. Toisen vastaavan hadiithin on kertonut myös Ibn Maajah (1936, al-Albaani luokitteli sen olevan hasan). ’Abd ar-Razzaaq (6/2650) kertoi ’Umar ibn al-Khattaabin sanoneen ihmisiä puhutellessaan: ”Kautta Allahin, yhtäkään ’muhallil’ tai ’muhallal lahu’ ei tuoda minun luokseni, paitsi että kivitän heidät.”

•   Vaimon takaisin ottaminen voi tapahtua joko sanoin tai teoin. Sanallisesti sen voi tehdä esimerkiksi sanomalla ”Otan vaimoni takaisin.” tai ”Pidän vaimoni.” tai sanomalla hänelle ”Otan sinut takaisin.” tai ”Pidän sinut.” tms. Kirjoittaminen voi ottaa sanojen paikan, ja ele voi ottaa niiden paikan sellaisen osalta, joka ei pysty lausumaan näitä sanoja, kuten henkilö, joka on mykkä. Takaisin ottaminen teoin tarkoittaa yhdyntää, joka on tehtävä aikomuksena ottaa vaimo takaisin, muuten se ei ole sallittua ’iddan aikana.

•   Vaimon suostumus takaisin ottamiseen (’iddan aikana) ei ole välttämätöntä, koska Allaah sanoo ”…Ja heidän miehensä ovat oikeutetumpia ottamaan heidät takaisin sinä aikana, jos he haluavat sovintoa…” [al-Baqarah 2:228]. Jos mies ottaa vaimonsa takaisin hänen sitä haluamattaan, vaimo voi pyytää häneltä khulaa’ jos hänellä on siihen oikeuttava syy.

•   Syitä avioeroon on monia, kuten esimerkiksi harmonian ja sopusoinnun puute puolisoiden välillä, kuten että jompi kumpi ei rakasta toista tai kumpikaan ei rakasta toisiaan; tai huono asenne/käytös vaimon osalta, tai hänen tottelemattomuutensa miestään kohtaan asioissa, jotka ovat hyviä ja sallittuja; tai huono asenne miehen puolelta ja vaimon huonosti kohteleminen ja epäoikeudenmukaisuus häntä kohtaan; tai kumman tahansa puolison kyvyttömyys täyttää toisen oikeudet; tai syntien tekeminen toisen tai kummankin osalta, mikä voi luoda heidän välilleen huonon ilmapiirin ja lopulta johtaa eroon; tai päihteet ja tupakka kumman tahansa puolison osalta; tai huono ilmapiiri toisen puolison vanhempien kanssa; tai viisauden puute toistensa kanssa asioimisessa; tai vaimon laiminlyönnit itsensä puhtaana pitämisessä ja viehättäväksi tekemisessä miestään varten käyttämällä miellyttäviä vaatteita, tuoksumalla hyvälle, puhumalla kauniin ja ystävällisin sanoin sekä tervehtimällä miestä hymy kasvoilla kun he kohtaavat. (ks. Fataawa al-Jaami’ah lil-Mar’ah al-Muslimah, sh. Ibn Baaz, osa 2, s. 666)

•   Eroja, jotka ovat bid’ah ja kiellettyjä, ovat mm. Ero vaimon kuukautisten tai nifaasin aikana tai yhdynnän jälkeen ennen ghuslin tekoa. Oikein mielipide on, että sellaista ei lasketa eroksi. (Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah, 20/58)

•   Myöskään miehen pakotettuna antama ero ei ole voimassa: Ibn al-Qayyim, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi: ”Sahaabat antoivat fatwoja, joiden mukaan pakon alla myönnetty avioero ei ole voimassa. ’Umarilta kerrottiin sahiih-ketjulla, että eräs mies laski itsensä köyteen sidottuan alas vuorelta kerätäkseen hunajaa, ja hänen vaimonsa tuli ja sanoi ”Joko leikkaan köyden, tai sinä otat minusta eron.” Hän (mies) vannotti häntä Allahin kautta ja hän (vaimo) pysyi kannassaan, joten mies otti hänestä eron. Hän tuli ’Umarin luokse ja kertoi tapahtuneesta, jolloin hän sanoi: ”Mene takaisin vaimosi luokse, sillä tämä ei ole ero.”

Määräys, että sitä ei lasketa eroksi, on kerrottu myös ’Alilta, Ibn ’Umarilta sekä Ibn al-Zubayrilta (olkoon Allaah heihin tyytyväinen).” Zaad al-Ma’aad (5/208).

•   Toinen eron bid’ah-muoto on antaa kolme eroa yhdellä kerralla, eli jos mies sanoo vaimolleen esimerkiksi ”Olet erotettu, olet erotettu, olet erotettu” tai ”Olet kolmesti erotettu.” Jos hän tarkoitti toista ja kolmatta kertaa painotuksena ensimmäiselle, niin se lasketaan yhdeksi eroksi. Mutta jos hän tarkoitti sillä kolmea erillistä eroa, niin oppineet ovat eri mieltä siitä, lasketaanko se kolmeksi vai yhdeksi eroksi. Enemmistö oppineista sanoi sen laskevan kolmeksi eroksi, mutta oikein mielipide, joka on mm. Shaikh al-Islaam Ibn Taimiyyan, Shaikh as-Sa’din sekä Ibn ’Uthaimiinin mielipide, lienee se, että se lasketaan vain yhdeksi eroksi. He käyttivät todisteena Muslimin (1472) Ibn ’Abbaasilta kertomaa hadiithia, jossa hän sanoi: ”Allahin Lähettilään, Abu Bakrin sekä ’Umarin kalifaatin kahden ensimmäisen vuoden aikana kolminkertainen ero laskettiin yhdeksi. Sitten ’Umar ibn al-Khattaab sanoi: ’Ihmisistä on tullut hätiköiviä asiassa, johon heidän pitäisi käyttää aikaa. Aion laittaa heidät pitämään kiinni siitä.’ Joten hän teki siitä sitovan heidän päälleen.”

Khulaa’

•   Khulaa’ tarkoittaa vaimon irtautumista avioliitosta tiettyä maksua vastaan. Mies ottaa vastaan sovitun maksun, esimerkiksi antamansa mahrin tai vähemmän tai enemmän kuin se, ja sitä vastaan päästää vaimonsa menemään. Todiste tälle on hadiith, jossa Thaabit ibn Qays Shammaasin vaimo tuli Profeetan saws luokse ja sanoi ”Oi Allahin Lähettiläs, en löydä mitään vikaa Thaabit ibn Qaysin luonteessa tai uskonnollisuudessa, mutta en halua tehdä mitään epäuskon tekoa tultuani muslimiksi.” Profeetta saws sanoi hänelle: ”Annatko hänelle takaisin hänen puutarhansa?” Koska hän oli antanut hänelle puutarhan mahrina. Hän sanoi ”Kyllä.” Profeetta saws sanoi Thaabitille: ”Ota takaisin puutarhasi ja eroa hänestä” (Bukhaari, 5273). Tästä oppineet ovat ymmärtäneet, että jos nainen ei kestä elää miehensä kanssa, hän voi pyytää miestä eroamaan hänestä khulaa’lla, ja tuomari voi määrätä miestä tekemään niin.

•   Khulaa’n tapahtuessa mies ottaa vastaan sovitun maksun ja sanoa vaimolleen ”faaraqtuki” tai ”khalaa’tuki” tms., ja sillä hetkellä heistä tulee vieraat toisilleen ja heidän avioliittonsa on päättynyt. (ks. Majmuu’ al-As’ilah tahumm al-Usrah al-Musliman, sh. Muhammad ibn ’Uthaimiin, s. 61-63)

•   Jos nainen on raskaana, oppineet ovat yhtä mieltä siitä, että hänen ’iddansa kestää siihen asti, kunnes hän synnyttää. (ks. Al-Mughni 11/227) Jos hän ei ole raskaana, suurin osa oppineista sanoi, että hänen ’iddansa on kolme kuukautiskiertoa, perustuen jakeeseen 2:228, mutta oikein mielipide lienee silti, että se on yksi kuukautiskierto, johtuen Profeetan saws hadiithista, jossa hän määräsi Thaabit ibn Qaysin vaimoa, joka erotti itsensä khulaa’lla, odottamaan yhdne kuukautiskierron verran. (At-Tirmithi, 1185; al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassaan Sahiih at-Tirmithi, 946). Tässä hadiithissa puhutaan yksityiskohtaisesti khulaa’-eroon, kun taas mainitussa jakeessa puhutaan erosta yleisesti. Mutta jos nainen odottaa kolme kuukautiskiertoa, niin se on parempi ja turvallisempaa. (ks. Fataawa at-Talaaq, sh. Ibn Baaz, 1/286)

•   Khulaa’n tapahduttua nainen ei voi palata miehensä luokse edes ’iddan aikana ilman uutta avioliittosopimusta. Yleisemmän mielipiteen mukaan khulaa’n katsotaan tässä suhteessa olevan kuin talaaq, eli se lasketaan yhdeksi eroksi. Toisen mielipiteen mukaan khulaa’n määrässä ei ole mitään rajoitusta, vaan sen voi antaa niin monta kertaa kuin haluaa ja pari voi palata yhteen niin monta kertaa kuin haluaa (jos välissä ei ole tapahtunut kolmea talaaqia).

•   Khulaa’ ei saa pyytää ilman syytä, sillä Profeetta saws sanoi, että jos nainen pyytää mieheltään eroa ilman syytä, Paratiisin tuoksu kielletään häneltä. (At-Tirmithi, sahiih al-Albaanin mukaan)

•   Hyväksyttäviä syitä khulaa’n pyytämiselle ovat mm. Jos nainen ei pidä tavasta jolla mies kohtelee  häntä, esimerkiksi jos hän oli yli-tiukka, kiivas-temperamenttinen, helposti suuttuva tai ärsyyntyvä, on usein vihainen, tai kritisoi ja moittii vaimoaan pienimmästäkin virheestä tai putteesta. Tai jos nainen ei pidä hänen fyysisestä olemuksestaan johtuen jostain epämuodostumasta tai rumuudesta, tai jos häneltä puuttuu jotain jäseniä tai ruumiillisia toimintakykyjä. Tai jos miehen uskonnollinen sitoumus on vajavaista, esimerkiksi hän ei rukoile tai on huolimaton ja välinpitämätön rukouksissaan, tai ei paastoa Ramadanina ilman oikeutettua syytä, tai hän käy juhlissa ja tilaisuuksissa, joissa tehdään haraam-asioita, kuten zinaa, alkoholin juomista, tupakoimista, musiikkia ja laulamista jne. Tai jos hän ei anna vaimolleen hänen oikeuksiaan elatuksen, vaatetuksen ja muiden olennaisten tarpeiden suhteen. Tai jos hän ei anna vaimolleen hänen aviollisia oikeuksiaan (ts. yhdyntään  liittyviä) impotenssin takia, tai koska mies ei pidä hänestä tai pitää jostakin toisesta enemmän, tai hän on epäreilu aikansa jakamisessa (useamman vaimon kesken), tai kos hän ei muuten pysty tyydyttämään vaimoaan seksuaalisesti. (Sheikh ’Abdullaah ibn ’Abdur-Rahmaan ibn Jibriinin fatwaan perustuen)

Mainokset