Ero pilarin ja pakollisen osan välillä on se, että pilaristö ei voi luopua, jättipä sen tarkoituksella tai vahingossa , vaan se on pakko suorittaa. Pakollisesta osasta voi luopua jos unohtaa, ja sen voi korvata tekemällä unohduksen sujuud (sujuud as-sahw).

Seuraavassa mainitaan rukouksen pilarit ja pakolliset osat, sekä joitain sunnah-asioita, perustuen kirjaan Daliil al-Taalib, joka on tunnettu hanbali-fuqahaa’n käyttämä tiivistelmä:

 • 1 – Rukouksen pilarit (rukn, mon. arkaan), joita on neljätoista:1) Seisominen pakollisten rukousten aikana, jos kykenee siihen2) Aloitus-takbiir (sanoa ’Allaahu Akbar’)

  3) al-Faatihan resitoiminen

  4) Rukuu’ (kumartaminen), vähintään niin, että kädet koskettavat polviin, mutta täydellisin muoto tarkoittaa selän suoristamista ja pään pitämistä samassa linjassa sen kanssa

  5) Kumarruksesta nouseminen

  6) Suorassa seisominen

  7) Sujuud (povistuminen) niin, että osta, nenä, kämmenet, polvet sekä varpaat ovat vankasti maassa

  8) Polvistunnasta nouseminen

  9) Kahden sujuudin välillä istuminen. Sunnah on istua ’muftarishan’, eli vasemman jalan päällä, oikea jalka koukistettuna nilkan kohdalta ja varpaat qiblaan osoittaen.

  10) Levollisuus jokaisessa näistä fyysisistä pilareista

  11) Viimeinen tashahhud

  12) Istuminen viimeisen tashahhudin sanomiseen ja kahteen tervehdykseen

  13) Kaksi tervehdystä. Tämä tarkoittaa sanoa kahdesti ”as-salaamu ’alaikum wa rahmatullaah”. Naafi-rukouksissa (vapaahetoisissa) on riittävää sanoa yksi tervehdys; sama koskee myös hautajais-rukousta.

  14) Pilarien suorittaminen oikeassa järjestyksessä. Jos henkilö tekee tarkoituksella esimerkiksi sujuudin ennen rukuu’ta, rukous pilaantuu; jos hän tekee niin vahingossa, hänen on palattava kumartumaan ja sitten polvistuttava.

 • 2 – Rukouksen pakolliset osat (waajib), joita on kahdeksan:1) Takbiirit alku-takbiiria lukuun ottamatta2) Sanoa ”Sami’allaahu liman hamidah” (imaamille ja yksin rukoilevalle)

  3) Sanoa ”Rabbanaa wa lakal-hamd

  4) Sanoa ”Subhaana rabbiyal-’adhiim kerran rukuu’ssa (kolme kertaa on sunnah)

  5) Sanoa ”Subhaana rabbiyal-a’laa kerran sujuudissa (kolme kertaa on sunnah)

  6) Sanoa ”Rabb ighfir lii” kahden sujuudin välillä (kaksi kertaa on sunnah)

  7) Ensimmäinen tashahhud (joidenkin mukaan tämäkin on rukouksen pilari)

  8) Istuminen ensimmäiseen tashahhudiin (ks. yllä)

 • 3 – Rukouksen sunnah-sanat, joita on yksitoista:1) Sanoa alku-takbiirin jälkeen ”Subhaanaka Allaahumma wa bi hamdika, wa tabaarakasmuka, wa ta’aala jadduka wa laa ilaaha ghairuk” Tämä on nimeltään du’aa’ al-istiftaah (aloitus-du’a)2) Sanoa ”A’uuthu billaahi min ash-shaitaan ar-rajiim”

  3) Sanoa ”Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim”

  4) Sanoa ”Aamiin” (al-Faatihan lukemisen jälkeen)

  5) Resitoida toinen suurah al-Faatihan jälkeen

  6) Ääneen resitoiminen (iltarukouksissa, imaamin tai yksin rukoilevan tapauksessa)

  7) Sanoa tahmiidin (Rabbanaa wa laka’l-hamd) jälkeen, ”Mil’ al-samawaati wa mil’ al-ard wa mil’ maa shi’ta min shay’in ba’d (Taivaiden täydeltä, maan täydeltä ja sen täydeltä, mitä haluatkaan).” (yksin rukoilevalle; oikea mielipide on että se on sunnah myös seurakunnassa rukoilevalle)

  8) Sanoa tasbiih rukuu’ssa enemmän kuin yhden kerran, kuten toisen tai kolmannen kerran tai enemmän

  9) Sanoa tasbiih sujuudissa enemmän kuin yhden kerran

  10) Sanoa ”Rabb ighfir lii” enemmän kuin yhden kerran kahden sujuudin välillä

  11) Lähettää siunauksia Profeetan saws ja hänen perheensä päälle viimeisessä tashahhudissa, ja sanoa du’a sen jälkeen

 • 4 – Rukouksen sunnah-liikkeet/asennot, joita on kolmetoista:1) Käsien ylös nostaminen (korvien tasolle) alku-takbiiria sanottaessa2) Käsien ylös nostaminen ennen ruk’uuhun menoa

  3) Käsien ylös nostaminen ruk’uusta noustessa

  4) Niiden alas laskeminen (rintakehän alapuolelle) sen jälkeen

  5) Oikean käden laittaminen vasemman käden päälle (kun kädet ovat rintakehän alapuolella seisoessa)

  6) Katsminen kohti paikkaa, johon tekee sujuudin

  7) Seisominen jalat toisistaan erossa

  8) Käsien pitäminen polvien päällä ja sormet haralla ruk’uussa, sekä selän suorassa pitäminen ja pään pitäminen samassa linjassa sen kanssa

  9) Laittaa vankasti maahan ne jäsenet, joiden päälle tekee sujuud, lukuun ottamatta polvia, koska on makruuh (vihattua) painaa ne tiukasti maahan)

  10) Pitää (sujuudissa) kyynärpäät poissa kyljistään, vastsa poissa reisistä ja reidet poissa pohkeista; pitää polvet ja jalat (kantapäät) erillä toisistaan; pitää jalkoja koukistettuina nilkan kohdalta; käsien laittaminen samaan linjaan olkapäiden kanssa ja sormien yhdessä pitäminen

  11) Istua ’muftarishan’ (vasemman jalan päällä, oikea jalka koukistettuna nilkan kohdalta ja varpaat qiblaan osoittaen) kahden sujuudin välissä ja ensimmäisessä tashahhudissa, sekä istua ’mutawarrikan’ (takapuoli maassa, oikea jalka koukistettuna nilkan kohdalta varpaat qiblaan osoittaen, ja vasen jalka oikean jalan alle taivutettuna) toisessa tashahhudissa

  12) Laittaa kädet reisien päälle, sormet toisistaan erillä, kahden sujuudin välillä sekä tashahhudissa, sillä erolla että laitimmaisessa oikean käden peukalolla ja keskisormella muodostetaan ympyrä, ja etusormella osoitetaan eteen päin.

  13) Pään kääntäminen oikealle ja vasemmalle sanottaessa tervehdykset

Fuqahaa’n (fiqh-oppineiden) keskuudessa on joitain erimmielisyyksiä koskien joitan näistä asioista; mitä jotkut pitävät pakollisena, toiset pitävät sunnana, jne. Tätä käsitellään yksityiskohtaisemmin fiqh-kirjoissa.

Mainokset