Onko luvallista opiskella ’uluum al-hadiith (hadith-tiedettä) sellaisen henkilön johdolla, joka on ash’ari?

Ylistys olkoon Allahille.

Ash’arit ovat ryhmä, joka on nimetty imaami Abul-Hasan al-Ash’arin, olkoon Allah hänelle armollinen, mukaan. Al-Ash’ari kävi läpi kolme eri vaihetta – kuten Ibn Taimiyyah sanoi Majmuu’ al-Fataawa:ssa, 4/72 – jotka voidaan tiivistää seuraavasti: mu’tazili-vaihe; sitten Ibn Kilaabin seuraaminen; sitten Ahl as-sunnan, erityisesti imaam Ahmedin, seuraaminen. Al-Ash’ari ilmaisi kantansa selkeästi kolmessa kirjassaan: Risaalah ila Ahl al-Thaghr, Maqaalaat al-Islaamiyyeen, ja al-Ibaanah. Kuka tahansa, joka seuraa al’Ash’aria tässä vaiheessa, on yhdenmukainen ahl as-sunnah wal-jamaa’an kanssa useimmissa asioissa. Kuka tahansa, joka seuraa hänen tietään toisessa vaiheessa, menee al-Ash’aria itseänsä vastaan, sekä menee ahl as-sunnaa vastaan monissa asioissa.

Shaykh Ibn ’Uthaymeen sanoi al-Fataawa:ssa, 3/338:

Ne myöhemmät oppineet, jotka kutsuivat itseään Abul-Hasan al-Ash’arin mukaan, seurasivat toista (2.) hänen ’aqiidah-vaiheistaan. He seurasivat käytäntöä, jossa väärintulkitaan suurin osa jumalallisista ominaisuuksista; ja tämä vahvisti vain seitsemän seuraavassa jakeessa mainittua ominaisuutta:

”Ikuisesti elävä, Kaikkitietävä, Kaikkivoipa, Hän puhuu, Hän tahtoo, Hän kuulee ja Hän näkee.”

He poikkesivat ahl as-sunnasta myös näiden ominaisuuksien tulkinnassa.

The Standing Committee antoi seuraavan fatwan (no. 6606, vol. 3/220):

Ash’arit eivät ole epäuskovaisia, vaan ennemminkin he menivät harhaan joidenkin jumalallisten ominaisuuksien tulkinnassa.

Tähän perustuen, muslimin on parempi opiskella islamilaista tietoa ja sharii’aa ainoastaan sellaisten oppineiden kanssa, jotka ovat tunnettuja tiedostaan ja oikeasta uskostaan (’aqiidah), sekä pysyä poissa niistä, jotka seuraavat bid’aa ja menevät sunnaa vastaan, mukaan lukien ash’arit. Tämä on asia, joka on helppo tehdä, ylistys Allahille, koska oppimiskeinot ovat tulleet helposti saataviksi kaikille ihmisille. Ahl as-sunnan oppineiden tietoa on saatavilla monien keinojen kautta, kuten islamilaiset nauhoitukset, kirjat ja lehtiset; on olemassa islamilaisia ilmoitustauluja ja sivustoja internetissä, ja monia helppoja tapoja päästä käsiksi tietoon, ylistys olkoon Allahille.

Oi Allaah, opeta meille sitä, josta on meille hyötyä, hyödytä meitä sillä mitä opimme ja lisää tietoamme.

Islam Q&A

Mainokset