Kysymys: Me olemme opiskelijoita, jotka etsivät tietoa. Opiskelemme ’aqiidaa joidenkin opettajien kanssa, jotka opettavat meille ash’ari-’aqiidaa. He tulkitsevat Allahin käden tarkoittavan Hänen voimaansa tai siunaustaan, ja Hänen valtaistuimensa yläpuolella olemisensa (istiwaa’) tarkoittavan Hänen kaikkivaltiuttaan ja niin edelleen. Mikä on määräys koskien näiden opettajien kanssa opiskelua?

Vastaus:

”Ylistys olkoon Allahille.

Nämä ihmiset, jotka tulkitsevat Koraania tällä tavalla, kutsutaan heitä sitten ash’areiksi tai jollain toisella nimellä, ovat menneet harhaan oikeamielisten edeltäjien polulta. Edes yhtä ainoata kirjainta siitä, mitä nämä ihmiset väärintulkinnoissaan sanovat, ei ole kerrottu oikeamielisiltä edeltäjiltä. Tuokoot he yhdenkin sanan Allahin Lähettiläältä saws, tai Abu Bakrilta, tai ’Umarilta, tai ’Uthmaanilta tai ’Alilta, missä sanotaan heidän tulkinneen Allahin käden tarkoittavan Hänen voimaansa, tai että he tulkitsivat Hänen valtaistuimen yläpuolella olemisensa viittaavan Hänen kaikkivaltiuteensa, tai että he tulkitsivat Hänen kasvojensa tarkoittavan palkkiota ja Hänen rakkautensa tarkoittavan palkkiota jne. Tuokoot he esiin edes yhden sanan heiltä osoittaakseen, että he tulkitsivat nämä ja muut samantapaiset jakeet sillä tavalla, jolla nämä ihmiset väärintulkitsevat ne. Jos he eivät voi tuoda esiin mitään sellaista, niin sanottakoon siinä tapauksessa, että joko oikeamieliset edeltäjät, Profeetan -oikeamielisten johtajan- saws, johdolla, olivat joko tietämättömiä tämän suurenmoisen (islamin) ’aqiidan tarkoituksesta, tai että he tiesivät sen, mutta salasivat totuuden. Mutta kumpaakaan näistä ei voida sanoa Allahin Lähettiläästä, olkoon Allahin rauha ja siunaukset hänen päällään, tai kenestäkään Oikeaoppisista Khaliifista, tai hänen saws kumppaneistaan, olkoon Allaah heihin tyytyväinen. Ja mikäli näin on, niin silloin meidän on seurattava heidän (Profeetan ja oikeamielisten khaliifien) tietään.

Minun neuvoni näille ihmisille on, että häidän täytyy pelätä Allahia ja lakata seuraamasta mitä se-ja-se sanoi, sekä palattava takaisin Allahin Kirjaan ja Allahin Lähettilään saws sunnaan sekä hänen jälkeensä tulleiden oikeamielisten johtajien tielle. Heidän tulisi tietää, että on tuleva päivä, jona he palaavat Allahin luokse, jolloin he eivät voi käyttää sen-ja-sen mielipidettä todisteena. Kautta Allahin, se-ja-se ei voi auttaa heitä sinä päivänä. Allaah sanoo (merkityksen tulkintaa):

”Ja (muistakaa) päivä, jona (Allaah) kutsuu heitä ja sanoo: ’Minkä vastauksen annoitte lähettiläille?'” [al-Qasas 28:65]

Hän swt ei sanonut Muistakaa päivä, jona Allaah kutsuu heitä ja sanoo ’Minkä vastauksen annoitte sille-ja-sille…?’

Ja Allaah sanoo kirjassaan (merkityksen tulkintaa):

”Joten uskokaa Allahiin ja Hänen Lähettilääseensä (Muhammediin), profeettaan, joka ei osaa lukea eikä kirjoittaa, ja seuratkaa häntä jotta johdattuisitte” [al-A’raaf 7:158]

Allaah määräsi meitä uskomaan häneen ja seuraamaan häntä saws. Jos asia on näin, niin miten joku voi uskoa Allahiin ja Hänen Lähettilääseensä todellisessa ja täydellisessä merkityksessä, ja sitten kääntyä pois Hänen Lähettiläänsä sunnasta ja tavasta jolla hän saws uskoi Luojaansa, sekä väärintulkita tapa, jolla Allaah on kuvaillut itseään Kirjassaan, tai tapa jolla Hänen Lähettiläänsä saws kuvaili Häntä; johtuen vain harhakuvitelmista, joita he kutsuvat ’järkiperäiseksi ajatteluksi’?

Minun neuvoni näille ihmisille on, että häidän täytyy pelätä Allahia ja lakata seuraamasta mitä se-ja-se sanoi, sekä palattava takaisin Allahin Kirjaan ja Allahin Lähettilään saws sunnaan sekä hänen jälkeensä tulleiden oikeamielisten johtajien tielle. Heidän tulisi tietää, että on tuleva päivä, jona he palaavat Allahin luokse, jolloin he eivät voi käyttää sen-ja-sen mielipidettä todisteena. Kautta Allahin, se-ja-se ei voi auttaa heitä sinä päivänä. Allaah sanoo (merkityksen tulkintaa):

”Ja (muistakaa) päivä, jona (Allaah) kutsuu heitä ja sanoo: ’Minkä vastauksen annoitte lähettiläille?'” [al-Qasas 28:65]

Hän swt ei sanonut Muistakaa päivä, jona Allaah kutsuu heitä ja sanoo ’Minkä vastauksen annoitte sille-ja-sille…?’

Ja Allaah sanoo kirjassaan (merkityksen tulkintaa):

”Joten uskokaa Allahiin ja Hänen Lähettilääseensä (Muhammediin), profeettaan, joka ei osaa lukea eikä kirjoittaa, ja seuratkaa häntä jotta johdattuisitte” [al-A’raaf 7:158]

Allaah määräsi meitä uskomaan häneen ja seuraamaan häntä saws. Jos asia on näin, niin miten joku voi uskoa Allahiin ja Hänen Lähettilääseensä todellisessa ja täydellisessä merkityksessä, ja sitten kääntyä pois Hänen Lähettiläänsä sunnasta ja tavasta jolla hän saws uskoi Luojaansa, sekä väärintulkita tapa, jolla Allaah on kuvaillut itseään Kirjassaan, tai tapa jolla Hänen Lähettiläänsä saws kuvaili Häntä; johtuen vain harhakuvitelmista, joita he kutsuvat ’järkiperäiseksi ajatteluksi’?

Neuvon heitä palaamaan takaisin Allahin luokse ja hylkäämään kaikki muut mielipiteet sekä seuraamaan sitä, mitä Allah ja Hänen Lähettiläänsä sanovat, sillä jos he kuolevat näitä seuraten, he ovat kuolleet totuutta seuraten. Mutta jos he menevät sitä vastaan, ovat he silloin suuressa vaarassa ja ne, joiden mielipiteitä he seurasivat, eivät tule suojelemaan heitä Allahilta. Allaah sanoo (merkityksen tulkintaa):

”(Muista) Päivä, jona jokainen henkilö tulee vedoten itsensä puolesta, ja jokaiselle tullaan maksamaan täydellisesti siitä mitä hän on tehnyt (hyvää tai pahaa, uskoa tai epäuskoa tässä elämässä) ja heitä ei tulla kohtelemaan epäoikeudenmukaisesti” [al-Nahl 16:111]

Toistan tämän neuvon jokaiselle uskovaiselle, että he palaavat Allahin Kirjaan ja Allahin Lähettilään sunnaan koskien sitä, mitä hän uskoo Luojastaan ja Jumalastaan, seuraten Profeetan saws tietä, sekä hänen jälkeensä tulleiden oikeamielisten johtajien tietä, ja muslimien imaamien tietä, imaamien, jotka johtivat ihmisiä Profeetan saws sunnan seuraamisessa, vetoamatta järkiperäiseen ajatteluun,- joka ei ole mitään muuta kuin harhaa-, kun oli kyseessä Allaah ja Hänen nimensä ja ominaisuutensa. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah puhui hyvin kuvaillessaan ahl al-kalaamia (”Islamilaisia” filosofeja) sanoin ”heille on annettu älykkyyttä, mutta ei tietoa, ja heille on annettu nokkeluutta, mutta ei vilpittömyyttä.” Joten jokaisen on syvennettävä tietoaan Allahin Kirjaan ja Hänen Lähettiläänsä saws sunnaan perustuen. Pyydän Allahia auttamaan meitä kaikkia uskomaan ja antamaan meidän tavata Hänet Hänen ollessaan tyytyväinen meihin, sillä Hän on kaikkeen kykenevä. Ylistys olkoon Allahille, maailmojen Herralle, ja olkoon Allahin siunaukset ja rauha Profeettamme Muhammedin ja hänen perheensä ja seuralaistensa yllä.

Kutsun kaikkia tiedon etsijöitä kutsumaan veljiään siihen, mitä he ovat kuulleet, koska kautta Allahin se on totuus.

Fataawa al-Shaykh Muhammad ibn Saalih al-’Uthaimiin, Kitaab al-’Ilm, s. 226

Mainokset