Kysymys:

Kun haluamme sanoa jotain dhikriä, onko pakollista liikuttaa suuta? Esimerkiksi kun menemme kylpyhuoneeseen ja sanomme dhikrin, pitäisikö meidän liikuttaa suitamme vai onko riittävää sanoa se mielissämme? Ja kun haluamme mennä nukkumaan tai sanoa adhkaar aamua varten?

Vastaus:

Ylistys olkoon Allahille.

…Koskien sellaista adhkaar, mikä sanotaan kielellä, kuten Koraanin resitoiminen, tasbiihin sanominen (subhaan Allah – kuinkä täydellinen Allah on), tahmiid (al-hamdu lillaah – ylistys kuuluu Allahille) ja tahliil (laa ilaaha ill Allah – ei ole ketään palvomiesn arvoista paitsi Allah), ja aamulla ja illalla sanottavat dhikrit, nukkumaan mennessä, kylpyhuoneeseen astuttaessa ja niin edelleen, on oleellista liikuttaa kieltä, ja henkilön ei katsota sanoneen niitä mikäli hän ei liikuta kieltään.

Ibn Rushd kertoi al-Bayaan wa’l-Tahseelissa (1/490) että Imam Maalikilta (olkoon Allah hänelle armollinen) kysyttiin henkilöstä, joka resitoi rukoillessaan, mutta kukaan ei kuule häntä, ei edes hän itse, ja hän ei liikuta kieltään. Hän sanoi: ”Tämä ei ole resitoimista, vaan resitoiminen on sitä, jossa kieli liikkuu.”

Al-Kasaani said in Badaa’i’ al-Sanaa’i’ (4/118)

Resitoinnin voi tehdä ainoastaan liikuttamalla kieltä sanoakseen äänteet. Etkö näe, että jos palvoja, joka pystyy resitoimaan, ei liikuta kieltään, hänen rukoksensa ei ole hyväksyttävä? Samalla lailla hän vannoo, että ei resitoi suuraa Koraanista, mutta katsoo sitä ja ymmärtää sen, mutta ei liikuta kieltään; silloin hän ei riko valaansa. T.s. koska hän ei ole resitoinut sitä, vaan hän on vain katsonut sitä.

Tätä ilmentää myös se fakta, että oppineet sanoivat että junub henkilön ei ole luvallista resitoida Koraania kielellään, mutta he sanoivat että hänen on luvallista katsoa Mushafia ja resitoida Koraania sydämessään, liikuttamatta kieltään. Tämä ilmentää, että näiden kahden asian välillä on ero, ja että kielen liikuttamattomuus ei laske lukemiseksi tai resitoimiseksi.

Katso al-Majmuu’, 1/187-189

Shaykh Ibn ’Uthaimiinilta (olkoon Allah h’nelle armollinen) kysyttiin: Onko pakollista liikuttaa kieltään resitoidessaan Koraania rukouksessa, vai onko riittävä sanoa se sydämessään?

Hän vastasi:

Resitoiminen on tehtävä kielellä. Jos henkilö resitoi sydämessään kun hän rukoilee, se ei ole riittävästi. Sama koskee kaikkia muita adkaareja; ei ole riittävää resitoida niitä sydämessään, vaan on olennaista liikuttaa kieltään ja huuliaan, sillä ne ovat puhuttavia sanoja, ja sen voi saavuttaa ainoastaan liikuttamalla kieltä ja huulia.

Majmuu’ Fataawa Ibn ’Uthaimiin, 13/156

Ja Allah tietää parhaiten.

Islam Q&A

Mainokset