Kysymys:

Luin sanat: ”Oppineet ovat yhtä mieltä siitä, että fatwat saattavat vaihdella ajan, paikan, paikallisen tavan sekä tilanteen mukaan, joten on olennaista ottaa huomioon uudet kehitykset.” Mutta en ole vakuuttunut tästä. Onko tämä näkemys oikein? Toivoisin, että voit vastata todistein Koraanista ja Sunnasta. Allah palkitkoon sinua hyvällä.

Vastaus:

Ylistys olkoon Allahille.

Jotkut oppineet ilmaisevat tämän periaatteen sanoin ”Määräysten muuttamista muuttuvien aikojen mukaan ei tule hylätä”, kuten lukee Majallat al-Ahkaam al-’Adliyyah al-Maaddah:ssa, 39; al-Zarqan Sharh al-Qawaa’id al-Fiqhiyyah:ssa, s. 227; ja muualla.

Tämä on yksi niistä toimintamalleista, jotka saadaan periaatteesta al-’aadah muhakkamah (käytäntö on määräysten).

Tässä käytetty sana ’määräykset’ viittaa yksityiskohtaisesti määräyksiin, jotka perustuvat käytäntöön ja tapoihin. Nämä ovat määräyksiä, jotka voivat muuttua ajan, paikan ja tilanteen mukaan.

Durar al-Hukkaam Sharh Majallat al-Ahkaamissa lukee: ”Määräykset, jotka voivat muuttua ajan mukaan, ovat sellaiset määräykset, jotka perustuvat tapoihin ja käytäntöihin, sillä aikojen muuttuessa ihmisten tarpeet muuttuvat. Tämän perusteella muutokset vaikuttavat myös tapoihin ja käytäntöihin, ja muutokset tavoissa ja käytännöissä muuttavat määräyksiä, kuten olemme selittäneet yllä. Tämä on eri asia kuin sellaiset määräykset, jotka on otettu shar’i todisteista, jotka eivät perustu käytäntöihin ja tapoihin, eivätkä siis muutu.

Esimerkiksi: Rangaistus murhasta on teloitus. Tämä shar’i määräys ei perustu käytäntöön tai tapaan, eikä sitä voida muuttaa muuttuvien aikojen takia. Määräykset, joita voidaan muuttaa aikojen muuttuessa ovat sellaiset, jotka perustuvat käytäntöihin ja tapoihin, kuten olemme sanoneet.

Seuraavassa joitain esimerkkejä: Aiempien oppineiden näkemyksen mukaan, mikäli henkilö halusi ostaan talon, oli rittävästi, että hän näki joitain sen huoneista. Mutta myöhempien oppineiden mukaan, mikäli henkilö haluaa ostaa talon, on hänen nähtävä sen joka ikinen huone. Tämä ero ei perustu todisteisiin, vaan saa alkunsa muutoksesta tavoissa ja käytännöissä, jotka koskevat tapaa, jolla taloja rakennetaan. Tämä siksi, että aiemmin taloja rakennettaessa oli tapa, että sen kaikki huoneet olivat samanlaisia, joten jos henkilö näki joitain sen huoneesta, ei hänellä ollut tarvetta nähdä loppuja huoneita. Mutta nykyään tapa on, että yhden talon huoneet voivat vaihdella koossa ja muodossa, joten taloa ostettaessa on oleellista nähdä sen kaikki huoneet.

Durar al-Hukkaam, 1/47, Shaykh ’Ali Haydar. samantapaisia kommentteja löytyy Saleem Rustamin Sharh al-Majallah:sta, 1/36.

Al-Zarqa kuvasi tätä periaatetta sanomalla:

Koska vakaa luonne on nykyään harvinainen, sanotaan, että todistus voidaan hyväksyä parhaalta ja sitten toiseksi parhaalta, tai vähiten moraalittomalta ja sitten seuraavaksi vähiten moraalittomalta…

Sanotaan, että on luvallista pyytää todistajia vannomaan vala, mikäli vastustaja vaatii niin, ja mikäli tuomari pitää sitä sopivana, johtuen nykyajan korruptoituneesta asiantilasta.

Sharh al-Qawaa’id al-Fiqhiyyah, p. 229

Dr. Muhammad al-Zuhayli osoitti, että perusperiaate sharii’ahssa on, että määräykset ovat vakaita, ja että sana ’määräykset’ tässä yhteydessä ei ole yleinen käytännössä. Hän sanoi: ”Täten tämä periaate on spesifinen ja poikkeus, ja seuraavat asiat on otettava huomioon:

1- Perusmääräykset, jotka löytyvät Koraanista ja Sunnasta, sekä Islamin tuomista perusteksteistä – käskyt ja kiellot, kuten väärintekemisen, aviorikoksen, koron, alkoholin juomisen sekä varastamisen kiellot, ja pakoitteet yhtämielisyyteen sopimuksissa, rikosten vatustamiseen sekä ihmisten oikeuksien puolustamiseen – yhtäkään näistä ei voida muuttaa aikojen muuttuessa. Vaan ne ovat periaatteita, jotka sharii’ahssa on tuotu johdattamaan kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina. Ainoa, mikä muutuu, on tapa, jolla ne saavutetaan.

2- Islamin pilareita ja perusmääräyksiä, joita yhdelläkään muslimilla ei ole hyväksyttävää syytä olla tietämättä, ei voida muuttaa. Ne pysyvät sellaisina, kuin ne on kerrottu, kuten ne olivat islamin ensimmäisellä kaudella, koska ne eivät ole avoimia muutoksille.

3- Yksikään palvontaa koskeva määräys ei ole avoin yksittäiselle mielipiteelle tai ijtihaadille, eikä sitä voida muuttaa eri aikojen, paikkojen, maiden tai yksilöiden mukaan.

4- ’Aqiidaan liittyvät asiat ovat myös vakaita, eikä niitä voida muunnella tai muuttaa, eikä niistä voi tehdä ijtihaad. Ne on vakautettu siitä lähtien, kun ne paljastettiin, ja aiempien Profeettojen ja Lähettiläiden ajalta, ja tulevat pysymään sellaisina kunnes Tunti (=Tuomiopäivä) alkaa. Niitä ei voida muuttaa muutuvien aikojen takia.

Al-Qawaa’id al-Fiqhiyyah ’ala al-Madhhab al-Hanafi wa’l-Shaafa’i, Dr. Muhammad al-Zuhayli , s. 319.

Täten tulee selväksi, että tästä periaatteesta ei ole mitään hämmennystä, ja että se ei anna todisteita niille, jotka haluavat esimerkiksi sallia koron tai sukupuolten vapaan sekoittumisen, tai jotka haluavat poistaa kuolemanrangaistuksien käytön siksi, että ajat ovat muuttuneet. Nämä mainitut asiat on tiukasti esitetty selvissä teksteissä Koraanissa ja Sunnassa, eikä ole mitään tilaa niiden muuntelemiselle tai muuttamiselle, ellei halua jättää islamia kokonaan.

Ja Allah tietää parhaiten.

Islam Q&A

Mainokset