Profeetta saws sanoi: ”Kuka tahansa, joka menee ennustajan luokse ja kysyy häneltä jotain, hänen rukoustaan ei tulla hyväksymään neljäänkymmeneen päivää.” (Saheeh Muslim, 2230)

Ibn ’Abbaas kertoi Allahin Lähettilään saws sanoneen: ”Kuka tahansa, joka etsii tietoa tähdistä, etsii yhtä noituuden haaroista…” (Abu Dawood)

’Aa’ishah sanoi: ”Jotkut ihmiset kysyivät Allahin Lähettiläältä ennustajista. Hän saws sanoi, ’He eivät ole mitään’. He sanoivat, ’Oi Allahin Lähettiläs, joskus he sanovat jotain ja se toteutuu’. Allahin Lähettiläs saws sanoi, ’Se on yksi totuuden sana, jonka jinni nappaa ja kuiskaa tuttunsa korvaan, mutta he sekoittavat sen kanssa sata valhetta.'” (al-Bukhaari ja Muslim)

Abu Hurayrah kertoi Allahin Lähettilään sanoneen: ”Kuka tahansa, joka tulee ennustajan luokse ja uskoo, mitä hän sanoo, tai on yhdynnässä naisen kanssa hänen peräaukkoonsa, hänellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä on paljastettu Muhammedille.” (Abu Dawood)

Al-Tirmidhi (135), Abu Dawood (3904) sekä Ibn Maajah (639) kertoivat Abu Hurayralta että Profeetta saws sanoi: ”Kuka tahansa, joka on yhdynnässä naisen kanssa  hänen kuukautistensa aikaan tai hänen peräaukkoonsa, tai menee ennustajan luokse, on tehnyt epäuskoa siihen, mitä on paljastettu Muhammedille.” (al-Albaani luokitteli tämän sahiihiksi Saheeh al-Tirmidhi:ssä)

Suurin osa oppineista on sitä mieltä, että tällä epäuskolla tarkoitetaan kufr asghar (pienempi kufr/epäusko), joka ei vie ihmistä islamin ulkopuolelle, paitsi jos hän uskoo ennustajalla olevan tietoa näkymättömästä, jolloin se on kufr akbar (suurempi kufr) ja tämä henkilö on kaafir, sillä vain Allahilla swt on tietoa näkymättömästä (ghaib).

”Astrologia, horoskoopit, taikausko ja ennustaminen ovat kaikki jaahiliyyan (tietämättömyyden) tekoja, joiden vääryyden islam tuli näyttämään, sekä selittämään, että ne ovat shirkiä, koska ne pitävät sisällään jostakin muusta kuin Allahista riippuvaisena olemista ja uskomista, että hyötyä ja haittaa voi tulla joltain muulta kuin Allahilta, sekä uskomista ennustajiin ja povaajiin, jotka valheellisesti väittävät omaavansa tietoa näkymättömästä huijatakseen ihmisiltä heidän rahansa ja muuttaakseen heidän uskomuksiaan. Todisteena tälle on hadith, jonka Abu Dawood kertoi Sunan:issaan sahiih kertojaketjulla Ibn ’Abbaasilta (olkoon Allaah häneen tyytyväinen), että Allahin lähettiläs saws sanoi ”Kuka tahansa, joka oppii jotain astrologiasta, on oppinut haaran noituudesta (as-sihr)” Ja al-Bazzaar kertoi jayyid kertojaketjulla ’Imraan ibn Husainilta että Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Hän ei ole yksi meistä, joka harjoittaa ennusmerkkien tulkintaa tai se tehdään hänelle, joka kertoo ihmisten tulevaisuuksia tai se kerrotaan hänelle, tai joka harjoittaa noituutta tai sitä tehdään hänelle.” Kuka tahansa, joka väittää tietävänsä jonkin asian näkymättömästä on joko ennustaja tai käyttäytyy jollain tavalla ennustajan tavoin, koska Allaah on ainoa, jolla on tietoa näkymättömästä. Allaah sanoo (merkityksen tulkintaa):

”Sano: Kukaan taivaissa ja maassa ei tiedä ghaibia (näkymätöntä) paitsi Allaah…”[al-Naml 27:65]

Neuvoni kaikille, joilla on jotain tekemistä näiden asioiden kanssa, on katua Allahille ja pyytää Hänen anteeksiantoaan, sekä turvata ainoastaan Allahiin ja laittaa luottamuksensa Häneen kaikissa asiossaan, seuraten samalla sharii’assa määrättyjä ja sallittua käytännön keinoja. Heidän tulisi luopua näistä jaahiliyyan asioista, pysyä poissa niistä ja välttää kysymästä niitä harjoittavilta ihmisiltä ja uskomasta mitä he sanovat, tottelevaisuudesta Allahia ja Hänen Lähettilästään kohtaan, sekä suojellakseen sitoutumistaan islamiin ja ’aqiidaansa.”

Majmuu’ Fataawa Shaikh Ibn Baaz, 1/123

Mainokset