Imaam Abu Haniifan sanoja tawhiidista

I’tiqaad al-A’immatil-Arba’ah – Abi Haneefah wa Maalik wash-Shafi’ee wa Ahmad
Dr. Muhammad bin Abdur-Rahmaan al-Khumayis –
s. 8-14.

Abu Haniifah tawassulista:

Kenekään ei ole sallittua kutsua Allahia muuta kuin Hänen itsensä kauttaan, niillä sallituilla pyyntörukouksilla, jotka on määrätty, kuten Allahin sanat:

”Ja Allahille kuuluvat kaikkein kauneimmat nimet, joten kutsukaa Häntä niillä. Ja karttakaa niitä, jotka vääristelevät Hänen nimiään, he tulevat pian saamaan palkkansa siitä, mitä ovat tehneet.” (al-A’raaf 7:180)

[ad-Dur al-Mukhtaar Ma’a Haashiya Rad al-MuHtaar 6/396-7]

On vihattua, että se, joka tekee du’a, sanoo ”Pyydän Sinulta sen ja sen kautta, tai Profettojesi ja Lähettiläidesi kautta, tai Pyhän Talon kautta, tai la-Ma’shar al-Haraamin kautta (ts. al-Muzdalifa – Ibn Katheer).

[SharH ’Aqeeda aT-TaHaawiyah s.234, SharH al-Fiqh al-Akbar, al-Qaari’ s.198]

Kenenkään ei ole sallittua tehdä pyyntörukouksia Allahille muuta kuin Hänen itsensä kautta, ja vihaan sitä, että sanotaan ”kautta ma’aaqid al-’izz min ’arshik” (valtaistuimesi osien kunnian kautta), tai ”Sinun luomuksesi kautta”.

[at-Tawassul wal-Waseelah s.72, ks. SharH al-Fiqh al-Akbar s.198]

Abu Haniifah Allahin nimistä ja ominaisuuksista:

Allahia, Kaikkein korkeinta, ei kuvailla luotujen ominaisuuksilla. Hänen vihansa ja Hänen ilonsa ovat kaksi ominaisuutta Hänen ominaisuuksistaan, ilman Kaif (kysyä millaisia ne ovat), ja tämä on ahl as-sunnah wal-jamaa’an lausunto. Hän tulee vihaiseksi ja tulee tyytyväiseksi, ja ei tule sanoa, että Hänen vihansa on Hänen rangaistuksensa ja Hänen tyytyväisyytensä on Hänen palkkionsa. Me kuvailemme Häntä kuten Hän on kuvaillut Itseään: Yksi, Samad (Hän, joka ei tarvitse ketään, mutta kaikki tarvitsevat Häntä), joka ei synnytä eikä Häntä ole synnytetty, eikä ole mitään Hänen kaltaistaan. (Hän on) Elävä, Kaikkivoipa, Kaiken kuuleva, Kaiken näkevä ja Kaikkitietävä. Allahin käsi on heidän käsiensä yläpuolella, mutta se ei ole kuten Hänen luomuksensa kädet. Hänen kasvonsa eivät ole kuin Hänen luomuksensa kasvot.

[al-Fiqh al-Absat s.56]

Hänellä (Allahilla) on Käsi, kasvot ja Dhaat (’itse’, ’persoona’), kuten Allaah, Korkein, on sanonut Koraanissa. Joten mitä tahansa Allaah on maininnut Koraanissa liittyen Käteen, Kasvoihin ja Dhaatiin, ne ovat Hänen ominaisuuksiaan ilman Kaif (kysyä minkälaisia), ja ei tule sanoa, että Hänen kätensä tarkoittaa Hänen voimaansa tai anteliaisuuttaan, sillä tämä on Hänen ominaisuutensa kieltämistä, ja tämä on al-Qadrin (ne, jotka kieltävät ennalta määrätyn kohtalon – al-Qadariyah) ja al-I’tizaalin (rationalistit – al-Mu’tazilah) ihmisten sanonta.

[al-Fiqh al-Akbar s.302]

Kenenkään ei ole sallittua sanoa mitään Allahin Dhaatista (’itse’, ’persoona’). Sen sijaan hänen tulisi kuvailla Häntä kuten Hän on kuvaillut itseään. Kenenkään ei tule sanoa Hänestä mitään oman mielensä mukaista, Ylistetty olkoon Hän, Korkein, Maailmojen Herra.

[SharH al-’Aqeeda aT-TaHaawiyah 2/427]

Kun Imaamilta (Abu Haniifalta) kysyttiin Allahin laskeutumisesta, hän vastasi: ”Hän lasketutuu ilman Kaif (kysyä millä lailla)”.

[al-Asmaa’ was-Sifaat, al-Bayhaqi s.456; SharH al-Fiqh al-Akbar, al-Qaari’ s.60]]

Allahia, Kaikkein Korkeinta, kutsutaan ylöspäin (ts. taivasta kohti). Sillä alenevalla (suunnalla) ei ole mitään tekemistä Hänen ominaisuuksiensa tai Hänen Heruutensa tai palvontansa kanssa.

[al-Fiqh al-Absat s.51]

Hän tulee vihaiseksi ja iloiseksi, eikä sanota, että Hänen vihansa on Hänen rangaistuksensa ja Hänen ilonsa/tyytyväisyytensä on Hänen palkkionsa.

[al-Fiqh al-Absat s.56]

Hän ei muistuta mitään Hänen luomistaan asioista, eikä mikään muistuta Häntä. Hän on aina ollut ja tulee aina olemaan Nimineen ja Ominaisuuksineen.

[al-Fiqh al-Akbar s.301]

Hänen ominaisuutensa ovat erilaiset kuin luotujen ominaisuudet. Hän tietää, mutta ei niin kuin meidän tietomme. Hänellä on Kyky, mutta ei niin kuin meidän kykymme. Hän näkee, mutta ei niin kuin meidän näkemisemme. Hän kuulee, mutta ei niin kuin meidän kuulemisemme. Hän puhuu, mutta ei niin kuin meidän puhumisemme.

[al-Fiqh al-Akbar s.302]

Allahia ei kuvailla luotujen ominaisuuksilla.

[al-Fiqh al-Absat s.56]

Se, joka kuvailee Allahia jollain ominaisuudella ihmisen ominaisuuksista, on tehnyt epäuskoa.

[al-Aqeeda aT-TaHaawiyah al-Albaanin kommenteilla, s.25]

Hänen ominaisuutensa liittyvät Hänen Dhatiinsa (’itse’, ’persoona’) ja hänen Tekoihinsa. Dhaat-ominaisuudet ovat Elämä, Kyky (tai Voima), Tieto, Puhe, Kuulo, Näkö ja Aikomus. Teot ovat Luominen, Elannon antaminen, Aikaan saaminen, Uudistaminen, Tekeminen ja muita näiden lisäksi. Hän on aina ollut ja tulee aina olemaan Nimineen ja Ominaisuuksineen.

[al-Fiqh al-Akbar s.301]

Hän ei ikinä lakkaa olemasta Tekojensä tekijä, ja Hänen Tekonsa on ikuinen ominaisuus. Tekjä on Allaah, Korkein, ja Teko on ikuinen ominaisuus, ja objekti (teon kohde) on luomus, ja Allahin, Korkeimman Teko ei ole luotu.

[al-Fiqh al-Akbar s.301]

Se, joka sanoo ettei tiedä, onko hänen Herransa taivaiden vai maan yläpuolella, on tehnyt epäuskoa! Ja samoin se, joka sanoo että Hän on Valtaistuimensa yläpuolella, mutta en tiedä, onko Valtaistuin taivaiden vai maan yläpuolella.

[al-Fiqh al-Absat s.46; al-’Uloo, adh-Dhahabi s.101-2; al-’Uloo, Ibn Qudaama s.116; Ibn Abil-’Izz kirjassa SharH at-TaHaawiyah s.301]

Eräs nainen kysyi Imaamilta (Abu Haniifalta) ”Missä on teidän Jumalanne, jota te palvotte?”, Imaami vastasi ”Totisesti Allaah, Ylistetty, Kaikkein korkein, on taivaiden yläpuolella, eikä maan”. Silloin eräs mies sanoi hänelle, ”Etkö ole nähnyt Allahin sanoja:

”Ja Hän on teidän kanssanne” (al-Hadeed 57:4)?”

Hän (Abu Haniifah) vastasi, ”Se on sama kuin kirjoittaisit jollekulle ’Totisesti olen kanssasi’, vaikka olet poissa hänen luotaan.”

[al-Asmaa’ was-Sifaat s.429]

Hän (Allaah) puhui (Moosekselle) ja Mooses ei missään vaiheessa puhunut Hänelle.

[al-Fiqh al-Akbar s.302]

Hän puhuu Puhellaan, ja Hänen puheensa on ikuinen ominaisuus.

[al-Fiqh al-Akbar s.301]

Hän ei puhu niin kuin meidän puheemme.

[al-Fiqh al-Akbar s.302]

Mooses kuuli Allahin, Korkeimman puheen, kuten Allaah sanoi:

”ja Allaah puhui Moosekselle suoraan” (an-Nisa’ 4:164)

Allaah, Kaikkein korkein, puhui, eikä se ollut missään vaiheessa Mooses, joka puhui Hänelle.

[al-Fiqh al-Akbar s.302]

Koraani on Allahin puhetta kirjoitettuna kopioihin (Koraanista), säilöttynä sydämiin; restioitu kielillä ja Profeetan saws päälle niin kuin se lähetettiin alas.

[al-Fiqh al-Akbar s.301]

Koraani ei ole luomus.

[al-Fiqh al-Akbar]

Mainokset