Koraanin jakeita

”Ja jos Allaah koskettaa sinua ahdingolla, sille ei ole mitään poistajaa, paitsi Hän. Ja jos Hän koskettaa sinua hyvällä, niin Hän on kaikkeen kykenevä.” [al-An’aam 6:17]

”Totisesti Allaah on kärsivällisten (as-saabiruun) kanssa” [al-Anfaal 6:46]

”Ja jos olette kärsivällisiä, niin totisesti se on parempi nille, jotka ovat as-saabiruun” [al-Nahl 16:126]

”Ja jos olette kärsivällisiä ja pelkäätte Allahia, heidän juonensa ei voi vaihingoittaa teitä mitenkään. Totisesti Allaah on tietoinen siitä, mitä he tekevät.” [Aal ’Imraan 3:120]

”Totisesti hän, joka pelkää Allahia ja on kärsivällinen; Allaah ei hävitä hyväntekijöiden palkkioita.” [Yuusuf 12:90]

”Ja Allaah rakastaa kärsivällisiä” [Aal ’Imraan 3:146]

”Ja totisesti tulemme koettelemaan teitä pelolla, nälällä sekä omaisuuden, henkien ja hedelmien menetyksellä. Ja anna ilouutisia kärsivällisille, jotka, kun koettelemus kohtaa heitä, sanovat ’Totisesti, Allahille me kuulumme ja Hänen luokseen tulemme palaamaan’. He ovat niitä, joiden päällä on siunaukset ja armo heidän Herraltaan. Ja he ovat oikein johdatettuja.” [al-Baqarah 2:155-157]

”Joten etsikää apua kärsivällisyydestä ja rukouksesta; ja totisesti se on vaikeaa, paitsi niille, jotka ovat nöyriä.” [al-Baqarah 2:45]

”Totisesti olen palkinnut heidät tänä päivänä heidän kärsivällisyydestään; totisesti, he ovat niitä, jotka ovat menestyneitä.” [al-Mu’minuun 23:111]

”Ja ne, joille on annettu tietoa sanoivat ’Voi teitä, Allahin palkkio on parempi niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja; ja sitä eivät tule saavuttamaan muut kuin kärsivälliset.” [al-Qasas 28:80]

”Paitsi ne, jotka ovat kärsivällisiä ja tekevät hyviä tekoja, heille on anteeksianto ja suuri palkkio.” [Huud 11:11]

”Totisesti vain kärsivälliset tulevat saamaan täyden palkkionsa ilman rajoituksia.” [al-Zumar 39:10]

”Mikä tahansa hyvä kohtaa sinua, se on Allahilta. Ja mikä tahansa paha kohtaa sinua, se on sinulta itseltäsi.” [al-Nisa’ 4:79]

”Ja mikä tahansa onnettomuus kohtaakaan teitä, se on teidän kättenne töitä. Ja Hän antaa paljon anteeksi.” [al-Shuura 42:30]

”Sano: Mikään ei tule kohtaamaan meitä, paitsi mitä Allaah on kirjoittanut meille, Hän on suojelijamme. Ja Allahiin laittakoon uskovaiset luottamuksensa.” [al-Tawbah 9:51]

”Ja kuvitteletteko menevänne sisään Paratiisiin, vaikka teille ei vielä ole tullut sellaisia (koettelemuksia), kuin niille, jotka olivat teitä ennen? Heitä kohtasi kärsimys ja ahdinko, ja heitä ravisteltiin kuin maanjäristyksessä, kunnes Profeetta ja ne, jotka uskoivat hänen kanssaan sanoivat ’Milloin Allahin apu tulee?’. Totta totisesti Allahin apu on lähellä.” [al-Baqarah 2:214]

”Ja joka pelkää Allahia, Allaah tekee hänelle ulospääsyn (kaikista vaikeuksista) ja antaa hänelle elantoa (lähteistä), joista hän ei ikinä olisi kuvitellut. Ja joka luottaa Allahiin, Hän riittää hänelle.” [at-Talaaq 65:2-3]

Hadiitheja

Abu Sa’iid al-Khudri kertoi Profeetan saws sanoneen: ”…Joka on kärsivällinen, Allaah antaa hänelle kärsivällisyyttä, ja kenellekään ei ikinä anneta mitään parempaa ja anteliaampaa, kuin kärsivällisyys.” (Bukhaari, 1496; Muslim, 1053)

Umm Salamah kertoi kuulleensa Allahin Lähettilään saws sanovan: ”Ei ole ketään muslimia, joka koettelemusten osuessa häneen sanoo sen, mitä Allaah on määrännyt häntä sanomaan -’Totisesti, Allahille me kuulumme ja Hänen luokse tulemme palaamaan. Oi Allaah, palkitse minua koettelemuksestani ja anna minulle jotain parempaa tilalle.’- paitsi että Allaah antaa hänelle jotain parempaa tilalle.” (Muslim, 918)

(Sama kuin edellinen hadiith, mutta Umm Salamah lisäsi:) ”Kun Abu Salamah kuoli, sanoin ’Kuka muslimien joukosta olisi parempi kuin Abu Salamah -ensimmäinen, joka teki hijran Profeetan saws luokse?’ Sitten sanoin nämä sanat, ja Allaah antoi minulle Allahin Lähettilään.” (Muslim, 1525)

Suhayb kertoi Allahin Lähettilään sanoneen: ”Kuinka suurenmoinen onkaan uskovaisen tilanne, sillä kaikki hänen asiansa ovat hyviä, ja tämä ei koske ketään paitsi uskovaista. Jos jotain hyvää tapahtuu hänelle, hän on kiitollinen siitä, ja se on hyvä hänelle. Jos jotain pahaa tapahtuu hänelle, hän kantaa sen kärsivällisesti, ja se on hyvä hänelle.” (Muslim, 2999)

Abu Hurairah kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Koettelemukset tulevat kohtaamaan uskovaista miestä tai naista hänessä itsessään, hänen lapsissaan ja hänen omaisuudessaan, kunnes hän kohtaa Allahin ilman yhtäkään syntiä hänen päällään.” (al-Tirmidhi, 2399; al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassaan al-Silsilah al-Saheehah, 2280.)

Anas kertoi Allahin Lähettilään sanoneen: ”Kun Allaah haluaa hyvää orjalleen, Hän kiirehtii hänen rangaistustaan tässä maailmassa, ja kun Allaah haluaa pahaa orjalleen, Hän lykkää rangaistusta hänen synneistään, kunnes hän tulee Tuomiopäivänä kaikkine synteineen.” (al-Tirmidhi, 2396; al-Albaani luokittelin sen olevan sahiih kirjassaan al-Silsilah al-Saheehah, 1220.)

’Aa’ishah kertoi Allahin Lähettilään sanoneen: ”Edes piikki tai mikään sitä suurempi ei vahingoita uskovasta, paitsi että Allaah nostaa sen takia hänen asemaansa tai pyyhkii häneltä synnin.” (Muslim, 2572)

Profeetta saws sanoi: ”Mikään onnettomuus tai sairaus ei kohtaa muslimia; eikä mikään huoli, suru, vahinko tai ahdinko -eikä edes piikki pistä häntä- ilman että Allaah antaa hänelle hänen syntejään anteeksi sen takia.” (Bukhaari, 5641)

”Suurin palkkio tulee suurimmasta koettelemuksesta. Kun Allaah rakastaa joitain ihmisiä, Hän koettelee heitä: joka hyväksyy sen, saa osakseen Allahin tyytyväisyyden, ja joka on tyytymätön, ansaitsee Hänen vihansa.” (al-Tirmidhi, 2396; Ibn Maajah, 4031. Al-Albaani luokitteli sen olevan hasan kirjassaan Saheeh al-Tirmidhi.)

Sa’d ibn Abi Waqqaas kertoi sanoneensa: ”Oi Allahin Lähettiläs, keitä ihmisiä koetellaan kaikkein rankimmin?” Hän sanoi: ”Profeettoja, sitten toiseksi parhaita, ja sitten toiseksi parhaita. Jokaista tullaan testaamaan suhteessa hänen uskonnollisuuteensa. Jos hänen uskonnollisuutensa on vahva, häntä tullaan koettelemaan rankemmin; ja jos hänen uskonnollisuutensa on heikko, häntä tullaan koettelemaan uskonnollisuutensa mukaisesti. Koettelemukset tulevat kohtaamaan ihmistä, kunnes hän kävelee maan päällä ilman yhtäkään syntiä hänen päällään.” (al-Tirmidhi, 2398; al-Albaani luokitteli tämän olevan sahiih kirjassaan al-Silsilah al-Saheehah, 143.)

Profeetta saws sanoi: ”Kun Allaah haluaa jollekulle hyvää, Hän koettelee häntä.” (Bukhaari, 5321)

”Tuomiopäivänä, kun koettelemuksia kärsineille ihmisille annetaan heidän palkkionsa, ne, jotka olivat terveitä, tulevat toivomaan, että heidän ihonsa olisi leikattu saksilla palasiksi heidän ollessaan tässä maailmassa.” (al-Tirmidhi, 2402; al-Albaani luokitteli tämän olevan hasan kirjassaan Saheeh al-Tirmidhi.)

Abu Hurairah kertoi Allahin Lähettilään sanoneen: ”Vahva uskovainen on parempi ja rakastetumpi Allahille kuin heikko uskovainen, vaikka molemmat ovat hyviä. Ponnistelkaa tehdäksenne sitä, mistä on teille hyötyä, ja tavoitelkaa Allahin apua älkääkä tunteko itseänne avuttomiksi. Jos jotain tapahtuu teille, älkää sanoko ’Kunpa olisin tehnyt niin ja näin, niin sitä ja tätä ei olisi tapahtunut’, vaan sanokaa ’Allaah on päättänyt, ja Hän teki mitä tahtoi’; sillä ’kunpa’ avaa oven Shaitaanin töille.” (Muslim, 2664)

Abu Hurairah kertoi Allahin Lähettilään sanoneen, että Allaah sanoi: ”Minä olen, mitä orjani ajattelee minusta, ja olen hänen kanssaan kun hän kutsuu Minua.” (Bukhaari, 7405; Muslim, 2675)

Profeetta saws sanoi: ”Allaah on lähettänyt alas sairauden ja parannuksen, ja Hän on luonut jokaiselle sairaudelle parannuksen, joten hoitakaa sairautta, mutta älkää hoitako sitä millään kielletyllä asialla.” (Abu Dawood, 3874; al-Albaani luokitteli tämän olevan sahiih kirjassaan al-Silsilah al-Saheehah, 1633)

Abu Hurairah kertoi Allahin Lähettilään sanoneen: ”Katso sellaista ihmistä, joka on alemmalla tasolla kuin sinä, äläkä katso häntä, joka on sinun yläpuolellasi, sillä se voi saada sinut ylenkatsomaan Allahin siunauksia.” (Bukhaari, 6490; Muslim, 2963)

Edeltäjien sanoja

Al-Hasan al-Basri sanoi: ”Älä närkästy niistä koettelemuksista, joita tulee, tai niistä katastrofeista, joita tapahtuu, sillä kenties jossain sellaisessa, josta et pidä, tulee olemaan sinun pelastumisesi, ja kenties jossain sellaisessa, josta pidät, tulee olemaan sinun tuhosi.”

Shaykh al-Islam [Ibn Taimiyyah] sanoi: ”Koettelemus, joka saa sinut kääntymään Allahin puoleen on parempi kuin siunaus, joka saa sinut unohtamaan Allahin muistelemisen.”

Sufyaan at-Thawri sanoi: ”Jokin asia, josta ihminen ei pidä, saattaa olla hänelle parempi kuin asia, josta hän pitää, sillä se, mistä hän ei pidä, saa hänet kutsumaan Allahia; kun taas se, josta hän pitää, saattaa tehdä hänestä välinpitämättömän.”

Mainokset