• Abu Hurayrah kertoi Allahin Lähettilään saws sanoneen: ”Kuka tahansa, joka pitää koiraa, joka ei ole metsästykseen, paimentamiseen tai maanviljelyyn, kaksi qiraatia tullaan vähentämään hänen palkkiostaan joka päivä.”
 • Ibn ’Umar sanoi: ”Kuulin Allahin Lähettilään saws sanovan: ’Kuka tahansa, joka pitää koiraa, paitsi sellaista, joka on koulutettu metsästämään tai koiraa karjan paimentamiseen, hänen palkkionsa tulee vähenemään joka päivä kahdella qiraatilla.'” (al-Bukhaari, 5059; Muslim, 2941)

 • Shaykh Ibn ’Uthaymeen sanoi Sharh Riyaadh al-Saaliheenissa, 4/241:Koskien koirien pitämistä, tämä on haraam ja on itse asiassa suuri synti, koska siltä, joka pitää koiraa, lukuun ottamatta sellaisia joiden kohdalla on tehty poikkeus, tullaan vähentämään kaksi qiraatia palkkiostaan joka päivä.
 • Shaykh Ibn ’Uthaymeen (olkoon Allah hänelle armollinen) sanoi:…Jos talo on keskellä kaupunkia, ei ole mitään tarvetta pitää koiraa vartioimassa sitä, joten koiran pitäminen siihen tarkoitukseen tämänkaltaisissa tilanteissa on haraam eikä ole sallittua, ja se vähentää kaksi qiraatia henkilön palkkiosta joka päivä. Heidän tulisi hankkiutua eroon tästä koirasta eikä pitää sitä. Mutta jos talo on maaseudulla eikä lähistöllä ole ketään muita, silloin on luvallista pitää koiraa vartioimaan taloa ja sen asukkaita; talon asukkaiden vartioiminen on vielä tärkeämpää kuin karjan tai sadon vartioiminen.
  Majmoo’ Fataawa Ibn ’Uthaymeen, 4/246
 • Ibn Maajah (3640) kertoi ’Ali ibn Abi Taalibilta että Profeetta saws sanoi: ”Enkelit eivät tule sisään taloon, jossa on koira tai kuvia.” (al-Albaani luokitteli tämän sahiihiksi Saheeh Ibn Maajah’ssa)
 • Profeetta saws sanoi: ”Jos koira nuolee jollekin teistä kuuluvaa astiaa, hänen tulee heittää pois sen sisältö ja pestä se seitsemän kertaa.”(Muslim, 418)
 • Abu Hurayrah kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Astianne puhdistaminen, jos koira nuolee sitä, on pestä se seitsemän kertaa, joista ensimmäinen on mudalla.” (Muslim, 279.)
 • Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (olkoon Allah hänelle armollinen) sanoi:Koskien koiria, oppineilla on kolme eri mielipidettä:

  1 – Että ne ovat taahir (puhtaita), jopa niiden sylki. Tämä on Maalikin mielipide.

  2 – Että ne ovat najis (epäpuhtaita), jopa niiden turkki. Tämä on al-Shaafi’in mielipide ja toinen Ahmedilta kerrotuista mielipiteistä.

  3 – Turkki on taahir, mutta sylki on najis. Tämä on Abu Haniifan mielipide, ja Ahmedin toinen mielipide.

  Tämä on oikein mielipide. Joten jos koiran turkin kosteutta tulee jonkun vaatteisiin tai vartaloon, se ei tee niistä najis.
  Majmoo’ al-Fataawa, 21/530.

 • Shaykh Ibn ’Uthaymeen sanoi:Koskien koiran koskettamista, mikäli siinä ei ole mitään märkää, se ei tee kädestä najis, mutta jos hän koskee sitä ja siinä on märkyyttä, tarkoittaa tämä sitä, että kädestä on tullut najis, monen oppineen mielipiteen mukaan, ja käsi on pestävä sen jälkeen seitsemän kertaa, joista yksi on mudalla.
  Majmoo’ Fataawa Ibn ’Uthaymeen, 11/246
Mainokset