Kysymys: Mikä on meidän kantamme koskien muslimien tälläkin hetkellä tapahtuvaa teurastusta Palestiinassa ja muissa paikoissa, missä heidän kotejaan tuhotaan, maatilojaan hävitetään, lapsia tapetaan, haavoittuneita pidetään kaduilla, taloja pommitetaan ja ihmisiä estetään, -juutalaisten ja muiden toimesta-, ostamasta heidän tarvitsemaansa ruokaa ja juomaa? Mitä minä, muslimina, voin tehdä?

Vastaus:
Ylistys olkoon Allahille

1- Sinun on tehdävä du’a ja resitoitava qunuut-du’a rukouksissasi

2- Kerää hyväntekeväisyyttä ja lähetä sitä luotettavien tahojen kautta

3- Tue heikkoja ja sorrettuja kaikin tavoin, mukaan lukien median ja internetin kautta

4- Hanki oppineita, islamiin kutsujia ja khutban pitäjiä selittämään tapahtuvaa sortoa ja umman taholta tapahtuvaa välinpitämättömyyttä, sekä laittamaan ummah liikkeelle puolustamaan pyhiä paikkoja

5- Tarkista omat aikeesi Allahin takia taistelemiseen liittyen, ja katso, oletko laittanut käytänröön Profeetan saws hadiithin: ”Se, joka kuolee ilman että hän on taistellut Allahin tiellä tai ilman, että hänellä on ollut aikomus tehdä niin, kuolee seuraten yhtä tekopyhyyden haaroista”

6- Käytä kaikki mahdolliset tavat kerätäksesi materiaalia ja henkistä vahvuutta, valmistautuessasi kohtaamaan vihollisen (taistelussa)

7- Muistuta itseäsi ja muita ihmisiä Allahin takia saadun marttyyriyden hyveistä sekä pyhän sodan määräysten opiskelemisesta, ja siitä, ettei saisi olla liian kiintyny tähän maailmaan

8- Tee niin paljon vahinkoa kuin mahdollista, niitä vihollisia kohtaan, jotka ovat meitä vastaan sodassa; boikotoimalla heidän tuotteitaan, hyökkäämällä heitä vastaan suullisesti sekä kirjallisesti nöyryyttääksesi ja ärsyttääksesi heitä sekä tehdäksesi selväksi heidän kufrinsa ja shirkinsä ja loukkauksensa Allahia ja Hänen Lähettilästään saws kohtaan, julkaisemalla niin paljon asiaan liittyvää audio-visuaalista ja kirjallista mediaa kuin mahdollista, samalla yhdistäen sen islamilaiseen uskoon sekä Allahin ja Hänen Profeettansa saws sanoihin.

Pyydämme Allahia, Ylistettyä ja Kaikkivoipaa, tukemaan Hänen uskontoaan ja antamaan Hänen sanojensa voittaa.

Islam Q&A

Mainokset