”Ei ole välttämätöntä olla ensimmäisen vaimon lupaa ottaakseen toisen vaimon. Suurin osa naisista ei suostuisi moniavioisuuteen, ja ajattelevat sen kanssa elämisen olevan mahdotonta. Tämä johtuu monista syistä, mm. puolueellisesta mediasta, joka pitää moniavioisuutta rikoksena ja tekona, joka saa ensimmäisen vaimon tuntemaan, että hänessä on jotain vikaa. Monessa tapauksessa myös miehet käyttävät tätä oikeutta väärin ja ovat epäoikeudenmukaisia ja rikkovat sallittuja rajoja; paitsi ne, joita Allaah suojelee.

Viisaan miehen täytyy katsoa perhettään ja sitä, kuinka valmiita he ovat moniavioisuuden hyväksymiseen: hänen on punnittava sitä vakaata elämää, joka hänellä nyt on, ja sitä, mitä saattaa tapahtua tulevaisuudessa, ja ajateltava läpikotaisin -ilman tunteita- sitä, tarvitseeko hän toisen vaimon, ja kuinka hän pystyy pitämään huolta kahdesta kotitaloudesta ja kahdesta perheestä. Hänen on rukoiltava Allahilta johdatusta (istikhaarah) ennen kuin hän tekee mitään siirtoa avioliittoa kohti, ja hänen on tehtävä hyvä valinta, jotta hän ei tule tuntemaan katumusta ja tajuamaan, kun se on jo liian myöhäistä, että hän tavoittelee jotain sellaista, mitä ei voi saavuttaa, riippumatta siitä, millaisen naisen kanssa hän menee naimisiin.

Jos hän päättää, että hän haluaa toisen vaimon ja hänen tilanteensa sallii sen, kuten sanoimme yllä, ja hän on vakavissaan asian suhteen, sitten, ja vasta sitten, hänen on luvallista katsoa sitä naista, jota hän haluaa kosia.

Mutta tässä kohden haluaisimme myös tuoda esiin virheen, jonka moni aviomies tekee, kun hänen ja hänen perheensä elämä häiriintyy tämän aisian tullessa esiin aika ajoin. Mitä hyötyä on tämän ongelmia aiheuttavan asian esiin tuomisessa – haluatko hänen (vaimon) olevan onneton koko loppu elämänsä?”

Islam Q&A

”Ei ole olemassa mitään hadiithia, jossa sanotaan niin, eikä miehellä ole pakollista olla ensimmäisen vaimon lupaa ottaakseen toisen vaimon. Mutta se on jokaisen edun mukaista, että hän yrittää saada vaimon suostumuksen toisen vaimon ottamiseen, sillä tämä auttaa vähentämään ongelmia avioliitossa.”

Shaykh Sa’d al-Humayd

”Vaimon hyväksyntä ei ole ehto moniavioisuudelle, eikä miehen ole pakko saada ensimmäisen vaimonsa hyväksyntää jos hän haluaa naida toisen vaimon. Mutta on hyvien tapojen mukaista ja ystävällistä käytöstä lähestyä asiaa tavalla, jolla pyrkii vähentämään sitä tuskaa, jota nainen luonnollisesti kokee tällaisissa tilanteissa…”

The Standing Comittee, Fataawa Islamiyyah, 3/204.

”Koraanissa tai sunnassa ei esiinny mitään todisteita, joiden mukaan ensimmäisen vaimon lupa vaadittaisiin jos hänen miehensä haluaa naida toisen vaimon, ja näin ollen hänen ei ole pakollista kysyä vaimonsa lupaa. Hänellä on kuitenkin oltava arvostelukykyä tällaista päätöstä tehdessään, ja punnittava asiaa tarkasti hyötyjen ja haittojen suhteen, ja katsottava viisaalla silmällä kaikkia asiaan liittyviä seurauksia; ja hänen tulisi tehdä kaikkensa sovitellakseen, vakuuttaakseen ja tehdäkseen tyytyväiseksi ensimmäisen vaimonsa, helpottaakseen ja keventääkseen asian vaikutusta häneen.”

Islam Q&A

Mainokset