Allaah sanoo Koraanissa:

”Ja jos nainen pelkää mieheltään julmuutta tai hylkäämistä, heidän päälleen ei ole mitään syntiä, jos he solmivat keskenään ehtoja sovussa. Ja sovitteleminen on parempi. Ja ahneus riepottelee sieluja, mutta jos teette hyvää ja pelkäätte Allahia, niin Allaah on aina tietäväinen siitä, mitä te teette.” [an-Nisaa’, 128]

Määräys koskien hylkäämistä miehen taholta

Allaah sanoo, ja samalla säätää sen mukaisesti, että joskus mies kallistuu poispäin vaimostaan, joskus (jotakuta) vaimoaan kohden, ja joskus erkanee hänestä. Ensimmäisessä tapauksessa, kun vaimo pelkää että hänen miehensä on ajautumassa kauemmas hänestä tai hylkäämässä hänet, hänen on sallittua luopua kaikista oikeuksistaan tai osasta niitä; kuten elatus, vaatettaminen, asumus jne., ja miehen on sallittua hyväksyä häneltä sellaiset luovutukset. Näin ollen siinä ei ole mitään vikaa jos hän tarjoaa tällaista ja jos mies hyväksyy sen. Tästä johtuen Allaah sanoi:

”heidän päälleen ei ole mitään syntiä, jos he solmivat keskenään ehtoja sovussa”

Sitten Hän sanoi:

”Ja sovitteleminen on parempi” kuin ero.

Allahin sanat ”Ja ahneus riepottelee sieluja”

tarkoittaa rauhanomaisiin ehtoihin suostumista, vaikka se pitäisi sisällään joistain oikeuksista luopumista, se on parempi kuin eroaminen.

Abu Dawuud at-Tayaalisi kertoi Ibn ’Abbaasin sanoneen: ”Sawdah pelkäsi että Allahin Lähettiläs saws eroaisi hänestä, joten hän sanoi ’Oi Allahin Lähettiläs, älä eroa minusta; anna päiväni ’Aa’ishalle.’ Ja hän teki niin, ja myöhemmin Allaah lähetti alas

”Ja jos nainen pelkää mieheltään julmuutta tai hylkäämistä, heidän päälleen ei ole mitään syntiä”

Kahdessa Sahiihissa (ts. Bukhaari ja Muslim) on kirjoitettu ’Aa’ishan sanoneen että kun Sawdah bint Zam’ah tuli vanhaksi, hän luovutti päivänsä ’Aa’ishalle, joten Profeetta saws vietti Sawdan yön ’Aa’ishan kanssa. (Fath al-Baarii, 9:223, Muslim, 2:1085)

Al-Bukhaari kertoi myös ’Aa’ishan kommentoineen kohtaa

”Ja jos nainen pelkää mieheltään julmuutta” sanoen, että se viittaa ”Mieheen, joka on naimisissa vanhan naisen kanssa, eikä halua häntä ja haluaa erota hänestä. Joten hän sanoo ’Minä luovun oikeuksistani sinua kohtaan.’ Joten tämä jae paljastettiin.” (Bukhaari, 4601)”mutta jos teette hyvää ja pelkäätte Allahia, niin Allaah on aina tietäväinen siitä, mitä te teette.”

eli jos olet kärsivällinen sen vaimon kanssa, josta et pidä, ja kohtelet häntä kuten muitakin vaimoja kohdellaan, niin (tiedä, että) Allaah tietää mitä sinä teet, ja Hän tulee palkitsemaan sinut siitä täydellisesti.

(Tafsiir Ibn Kathiir, osa 2, s. 599-602)

Mainokset