Qadar

  • Qadar tarkoittaa Allahin määräystä kaikista asioista ikuisesti, sekä Hänen tietoaan siitä että ne tulevat tapahtumaan aikoina, jotka ovat Hänen tiedossaan, sekä tietyllä tavalla, jonka Hän on säätänyt ja tahtonut. Ne tulevat tapahtumaan siten kuin niiden on tarkoitus ja siten kun ne on luotu.
  • Uskomme, että al-qadar on Allahin suunnitelma Hänen luomakunnalleen. Mitä Hän on näyttänyt meille siitä, me tiedämme ja uskomme siihen, ja minkä Hän on pitänyt meiltä piilotettuna, me hyväksymme ja uskomme siihen. Emme kiistele Allahin kanssa Hänen teoistaan ja määräyksistään rajoitetulla järjellämme ja käsityskyvyllämme, vaan uskomme Allahin täydelliseen oikeudenmukaisuuteen ja viisauteen, ja että Häneltä ei voida kysyä siitä, mitä Hän tekee. Qadariin uskominen pitää sisällään seuraavat asiat:

  • Usko, että Allaah tietää kaikki asiat, yleisesti ja yksityiskohtaisesti, ikuisuudesta ikuisuuteen. Yksikään atomi ei ole Hänelle tuntematon maassa ja taivaissa.

  • Usko, että Allaah on säätänyt kaikista asioista al-Lawh al-Mahfuuth:issa 50 000 vuotta ennen kuin Hän loi taivaat ja maan.

  • Usko, että Allahin tahto on pakottava ja Hänen määräyksensä ovat kaikenkattavia, joten mitään ei tapahdu tässä universumissa, hyvää tai pahaa, paitsi Hänen tahdollaan.

  • Usko, että kaikki, mikä on olemassa, on Allahin luomaa. Hän on kaiken olevan Luoja ja heidän ominaisuuksiensa ja tekojensa Luoja.

  • Usko, että yksilöllä on vapaa tahto, jonka perusteella hän toimii, mutta yksilön tahto ja kyvyt eivät toimi Allahin tahdon ja määräyksien ulkopuolella, Hän swt on se, joka on antanut yksilölle tämän kyvyn sekä tehnyt hänestä kykenevän tekemään eron (hyvän ja pahan välillä) ja tekemään valintansa.
Mainokset