Mikä on qunuut an-naazilah?

  • Sanalla ’qunuut’ tarkoitetaan mitä tahansa du’aa-rukousta, joka suoritetaan seisaalleen tietyssä kohdassa rukousta. Useimmat hadithit tukevat sitä käsitystä, että qunuut tulee tehdä rukuu’n jälkeen seisaalteen, ja tämä on oppineiden enemmistön mielipide. Siinä ei kuitenkaan ole mitään vikaa, vaikka tekisi qunuut ennen ruku’a wallahu a’lam.
  • Sana ’an-naazilah’ tarkoittaa lähinnä vastoimkäymistä, onnettomuutta tai tuhoa. Qunuut an-naazilah on siis du’a, joka tehdään rukouksessa silloin, kun joku katastrofi tai suuri vastoinkäyminen kohtaa muslimiummaa.
  • Vaikeuksien aikana qunuut kuuluisi tehdä päivittäin jokaisessa viidessä pakollisessa rukouksessa kunnes Allah helpottaa muslimeille heidän tilanteensa. Qunuut kuuluu tehdä aina rukouksen viimeisessä rak’assa rukuu’n jälkeen (tai ennen).

  • Qunuut-du’alle ei ole olemassa mitään tiettyä du’aa, vaan Profeetalla saws oli tapanaan tehdä du’a sen mukaan, mikä sopi senhetkiseen tilanteeseen. Profeetta saws teki todistettavasti du’a mm. kolmea miestä vastaan, jotka tappoivat koraaninlukijat, jotka Pforeetta saws oli lähettänyt heidän luokseen opettamaan heille islamia. Lisäksi hän saws pyysi useasti Allahia pelastamaan heikot ja sorretut muslimit heidän vihollisiltaan, ja eräänä vuonna hän saws pyysi Allahia kiroamaan joitain arabiheimoja, jotka pettivät osan Profeetan saws kumppaneista ja tappoivat heidät.
  • On kerrottu, että ’Umarilla (ra) oli tapanaan tehdä qunuut an-naazilah seuraavin sanoin:”Allaahumma innaa nasta’iinuka wa nu’minu bika, wa natawakkalu ’alayka wa nuthni ’alayka al-khayr, wa laa nakfuruka. Allaahumma iyyaaka na’budu wa laka nusalli wa nasjudu, wa ilayka nas’aa wa nahfid. Narjuu rahmataka wa nakhshaa ’adhaabaka, inna ’adhaabaka al-jadd bil kuffaari mulhaq. Allaahumma ’adhdhib il-kafarata ahl al-kitaab alladheena yasuddoona ’an sabiilika.

    (Oi Allah, totisesti pyydämme Sinun apuasi ja uskomme Sinuun, laitamme luottamuksemme Sinuun ja ylistämme Sinua emmekä ole epäkiitollisia Sinua kohtaan. Oi Allah, Sinua yksin me palvomme ja Sinua me rukoilemme ja polvistumme Sinulle, ja Sinun takiasi ahkeroimme. Toivomme armoasi ja pelkäämme rangaistustasi, totisesti rangaistuksesi tulee tavoittamaan epäuskovaiset. Oi Allah, rankaise Kirjan kansan epäuskovaisia, jotka estävät meitä seuraamasta Sinun tietäsi).”

Yllä mainittu ’Umarin tekemä du’a arabiaksi. Kukin siis tehköön juuri sellaista du’a, mitä haluaa, tai käyttäköön tätä tai jotain toista ’valmista’ du’aa in sha Allah.

اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ، ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجدَّ بالكفار مُلحق ، اللهم عذِّب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك

Kysymys: Jos en osaa arabiaa ja haluan rukousta suorittaessani tehdä du’a, esimerkiksi tahajjudin (yörukouksen) aikana kun sujuud-osio on pitkä, voinko tehdä du’a omalla kielelläni kunnes opin arabiaa?

Vastaus: Kyllä, on luvallista tehdä du’a muulla kielellä kuin arabiaksi, mikäli ei osaa sitä (arabiaa). Mutta muslimin on opittava tarpeeksi arabiaa suorittaakseen palvonnanteot kunnolla. Ja Allah tietää parhaiten.

Shaikh ’Abd al-Kariim al-Khudair

Mainokset