Profeetta saws sanoi: ”Ero meidän ja heidän välillään on rukous; se joka ei rukoile on epäuskovainen.” (Imam Ahmad, 22428; al-Tirmidhi, 2621; al-Nasaa’i, 431; Ibn Maajah, 1079)

Profeetta saws sanoi: ”Asian pää on islaam, sen peurusta (tai pilari) on rukous ja sen huippu on jihaad Allahin takia.” (Imam al-Tirmidhi, 2616)

Profeetta saws sanoi: ”Ihmisen epäuskon ja shirkin välillä on hänen rukouksestaan luopuminen.” Muslim, 82)

Allaah sanoi Koraanissa:

”Ja heidän jälkeensä tuli sukupolvi, joka hylkäsi rukouksensa ja seurasi halujaan, ja he tulevat pian tuhoutumaan.” [Maryam 19:59]

”Muta jos he katuvat (hylkäämällä shirkin ja hyväksymällä tawhiidin), suorittavat rukouksensa ja antavat zakaatia, he ovat veljiänne uskossa.” [al-Tawbah 9:11]

”Paitsi oikean puolen asukkaat. He tulevat kysymään toisiltaan puutarhoissa, koskien rikollisia, mikä johti teidät tuleen? Ja he sanovat ’Emme olleet niistä, jotka rukoilivat…'” [al-Muddathhir 74:39-43]

Mainokset