Oppineilla on erimielisyyttä siitä, saako muslimi mennä kirkkoon. Toisten mukaan se on kiellettyä, toisten mukaan vihattua ja toisten mukaan sallittua tietyin ehdoin.

1) Että se on haraam

Tämä on hanafien ja shaafi’ien mielipide, mutta shaafi’it rajoittavat kiellon sellaisiin kirkkoihin, joissa on kuvia, kuten lukee kirjoissa Tuhfat al-Muhtaaj (2/424), Nihaayat al-Muhtaaj (2/63) ja Haashiyata Qalyoobi wa ’Umayrah ’ala Sharh al-Muhalla (4/236).

Hanafien mukaan se on haraam kaikissa tapauksissa, ja he antoivat syyksi sen tosiasian, että ne ovat shayaatiinien asuinpaikkoja, kuten hanafi Ibn Nujaym sanoi kirjassaan al-Bahr al-Raa’iq (7/364) sekä toisessa kirjassaan Haashiyat Ibn ’Aabideen (2/43).

2) Että se on makruuh (vihattua)

Tämä on hanbalien mielipide, mutta jotkut heistä rajoittivat sen kirkkoihin, joissa on kuvia. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah sanoi kirjassaan al-Fataawa al-Kubra (5/327): Näkemys, jota suurin osa kumppaneistamme puoltaa, on se, että on makruuh mennä sisään kirkkoihin, joissa on kuvia, ja tämä on oikea mielipide, josta ei voi olla epäilyksiä. Katso: al-Furoo’ (5/308), al-Adaab al-Shar’iyyah (3/415) and al-Insaaf (1/496).

he käyttivät todisteina seuraavia asioita [laitan ne tiivistettyinä]:

(i)

Profeetta saws näki kuvia Ka’bassa, eikä mennyt sisään ennen kuin ne oli poistettu (al-Bukhaari, 3352).

(ii)

Jibriil lupasi tulla Profeetan saws luokse, mutta myöhästyi, jolloin Profeetta saws meni ulos ja näki Jibriilin, joka sanoi, että enkelit eivät tule sisään taloon, jossa on koira tai kuvia. (al-Bukhaari, 5960)

(iii)

’Umar oli Syyriassa ja eräs kristittyjen johtajista teki hänelle ruokaa ja kutsui hänet, jolloin hän vastasi ’Me emme tule sisään teidän kirkkoihinne niissä olevien kuvien takia – tarkoittaen sillä patsaita. (’Abd al-Razzaaq kirjassaan al-Musannaf, 1/411 ja 10/398)

3) Että on luvallista mennä kaikkiin kirkkoihin

Tämä on hanbalien toinen mielipide, kuten lukee kirjoissa al-Mughni (8/113) ja al-Insaaf (1/496). Se on myös Ibn Hazm al-Zaahirin mielipide, kuten lukee kirjassa al-Muhalla (1/400).

He käyttivät seuraavia todisteina [jälleen tiivistettynä]:

(i)

’Umar määräsi kristittyjä laajentamaan kirkkojaan ja luostareitaan, jotta muslimit voisivat viettää nissä öitä tai kulkea niiden läpi. (Al-Mughni, 8/113)

(ii)

Samassa kertomuksessa, jossa ’Umar kieltäytyi menemästä kirkkoon, hän käski ’Alin viedä ihmiset syömään, jollon hän otti heidät mukaansa ja he söivät kirkossa, ’Ali katsoi kuvia ja sanoi ’Mitä vikaa olisi siinä, jos Amiir al-Mu’miniin (uskovaisten johtaja) tulisi sisään tänne?’ (Al-Mughni, 8/113)

Tutkimalla yllä mainittuja todisteita, ei vaikuta siltä, että olisi mitään selviä todisteita siitä, että on haraam mennä sisään kirkkoihin. Se tosiasia, että niissä on kuvia ja patsaita, ei tarkoita sitä, että olisi haraam mennä niiden sisälle.

Ibn Qudaamah sanoi:

Sisään meneminen taloon, jossa on kuvia, ei ole haraam, mutta on luvallista kieltäytyä kutsusta sen takia nuhdellakseen isäntää ja näyttääkseen hänelle että hän on menettänyt kunnioitusta tuotuaan jotain pahaa taloonsa…. (Al-Mughni, 8/113)

Mutta kirkkoihin meneminen ilman tarvetta on vähintäänkin makruuh, koska se tosiasia, että enkelit ja Profeetta saws eivät menneet sisään paikkoihin, joissa oli kuvia, osoittaa sen olevan makruuh.

Kuitenkin se saattaa yltää sille tasolle, että se on haraam, jos kirkkoon meneminen johtaa pahoihin seurauksiin, kuten jos se tarkoittaa hyväksyntää kristittyjen shirkille ja heidän väitteellensä siitä, että Allahilla on vaimo ja poika, olkoon Allaah ylistetty korkealla sen yläpuolella. Tai jos kirkkoon meneminen on osoitus kristittyjen ystäviksi ottamisesta ja heidän rakastamisestaan, ja niin edelleen.

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (2/115) lukee:

Jos kirkkoon menemisesi on vain näyttääkseen suvaitsevaisuutta ja lempeyttä, niin se ei ole luvallista, mutta jos se tehdään kutsuakseen heitä islamiin ja luodakseen sinulle tilaisuuksia tehdä niin, etkä sinä ota osaa heidän palvontaansa tai pelkää, että heidän uskomuksensa ja tapansa vaikuttaisivat sinuun, sitten se on luvallista.

Mainokset