Ei-muslimin hautajaisiin osallistuminen

Muslimin on luvallista ottaa osaa kaafirin hautajaisiin, mikäli kaafir on sukulainen, kuten äiti, isä, veli tai muu sukulainen, mutta ei ole luvallosta ottaa osaa rukouksiin tai muihin heidän uskontonsa rituaaleihin.

Zakariya al-Ansaari sanoi: ”Hän voi (eli se on sallittua muslimille, eikä ole makruuh) ottaa osaa kaafir-sukulaisen hautajaisiin, johtuen Abu Dawuudin kerronnasta, jossa ’Ali sanoi: ”Kun Abu Taalib kuoli, tulin Allahin Lähettilään luokse ja sanoin ’Sinun setäsi, se harhautunut vanha mies, on kuollut’. Hän sanoi ’Menkää hautaamaan hänet’.” (al-Nisaa’i, 190). Al-Adhraa’i sanoi: ”On mahdollista, että tämä pitää sisällään luvan ottaa osaa vaimon tai orjan hautajaisiin…”

Tämä pätee sillä edellytyksellä, että hautajaisiin meneminen ei pidä sisällään minkään kielletyn tekemistä, kuten musiikkisoittiminen kuuntelua ja niin edelleen; siinä tapauksessa hautajaisiin meneminen on haraam.

Islam Q&A

Huom.

Abdullah ibn Abbas sanoi: Allahin Lähettiläs kirosi naiset, jotka vierailevat haudoilla, sekä ne, jotka rakentavat niiden päälle moskeijoita ja laittavat (sinne) lamppuja. (Abu Dawuud, 3230; al-Tirmidhi, al-Haakim)

Oppineilla on kuitenkin erimielisyyttä siitä, onko naisten luvallista vierailla haudoilla. Ainakin hanbalien mukaan oikein mielipide on se, että se on haraam, perustuen yllämainittuun hadiithiin; kuitenkin jotkut oppineista ovat sitä mieltä, että se on makruuh, ja toiset sitä mieltä, että se on sallittua.

Mainokset