Tiivistettynä, silkkisten vaatteiden käyttäminen on aivan yhtälailla kiellettyä niin muslimi- kuin ei-muslimimiehillekin. Silkkisiä vaatteita on kuitenkin luvallista antaa tai myydä miehille siihen tarkoitukseen, että he joko myyvät sen eteenpäin ja hyötyvät näin saamistaan rahoista, tai että he antavat sen naisille käytettäväksi (ja huom. silkkiset vaatteethan ovat siis ainoastaan miehille kiellettyjä!). Jos on tiedossa, että mies käyttäisi sitä vaatteena, sitä ei saa antaa/myydä ei-muslimillekaan.

Kysymys:

Kysymyksessä koskien määräystä viinin myymisestä ei-muslimeille Shaikh kertoo sanotun: ”Totisesti kun Allah kieltää jotain, Hän kieltää sen hinnan.” Minulla on eräs palvelu, jonka kuka tahansa voi tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen xxxx kirjoittamalla viestiksi ahad. Tämä palvelu lähettää yhden hadithin päivässä, englanninkielisenä käännöksenä Sahih al-Bukharista. Tässä on, mitä he lähettivät minulle: Bukhari, luku 8, numero 11, kertonut Ibn ’Umar (olkoon Allah häneen tyytyväinen): Isäni, nähdessään myytävän silkkistä viittaa, sanoi ’Oi Allahin Lähettiläs! Osta tämä ja käytä sitä perjantaisin, ja kun ulkomaiset ryhmät käyvät luonasi.’ Hän sanoi ’Tätä käyttää vain henkilö. jolla ei ole osuutta Tuonpuoleisesta.’ Myöhemmin muutama silkkinen viitta annettiin Profeetalle saws lahjana, ja hän lähetti yhden niistä viitoista ’Umarille. ’Umar sanoi (Profeetalle) ’Kuinka minä voin käyttää sitä, kun sinä olet sanonut, mitä sanoit?’ Profeetta saws sanoi ’Minä en antanut sitä sinulle puettavaksi, vaan myytäväksi tai annettavaksi jonkun muun puettavaksi.’ Joten ’Umar lähetti sen hänen (pakana)veljelleen, joka oli Mekan asukkaita ennen kuin hän (’Umarin veli) hyväksyi islamin.” Yllä olevasta hadithista vaikuttaa siltä, että on luvallista myydä tai antaa sitä ei-muslimeille.

Vastaus:

Ylistys olkoon Allahille.
Me neuvomme jatkuvasti ihmisille, että kun he lukevat tekstejä, jotka vaikuttavat esittävän jonkin ongelman, heidän pitäisi tutkia kaikki eri versiot ja kerronnat näistä haditheista, sekä turvautua oppineiden ja kommentaattoreiden sanoihin, sillä heillä on se tieto ja ymmärrys, joka voi hälventää epäluulot. Seuraavassa keskustelussa esitämme useita Bukharin (olkoon Allah hänelle armollinen) raportoimasta hadithista, sitten annamme tiivistelmän hadithin kommenteista al-Haafiz Ahmad ibn ’Ali ibn Hajar al-’Asqallaanin (olkoon Allah hänelle armollinen) kirjasta Fath al-Baari Sharh Saheeh al-Bukhaari, sekä Imam al-Nawawin (olkoon Allah hänelle armollinen) kommenteista samasta Sahih Muslimissa olevasta hadithista.

’Abd-Allaah ibn ’Umar kertoi että ’Umar ibn al-Khattaab näki hullah siyara’n [eräänlainen kaksiosainen vaate] moskeijan ovella ja sanoi, ”Oi Allahin Lähettiläs, miksi et osta tätä ja pidä sitä perjantaisin ja silloin, kun ulkomaiset joukot tulevat luoksesi?” Allahin Lähettiläs saws sanoi ”Tätä käyttää vain sellainen, jolla ei ole mitään osuutta Tuonpuoleisessa.” Sitten Allahin Lähettiläälle saws tuotiin monta samantapaista asua [hullaa]. Hän antoi yhden niistä ’Umar ibn al-Khattaabille (olkoon Allah häneen tyytyväinen) ja ’Umar sanoi ”Oi Allahin Lähettiläs, annatko sinä sen minulle käytettäväksi, kun sanoit, mitä sanoit ’Utaaridin (ensimmäisen hullahn myyjän) hullahsta?” Allahin Lähettiläs saws sanoi ”En minä anna sitä sinulle, jotta voisit pukea sen päällesi.” Joten ’Umar ibn al-Khattaab (olkoon Allah häneen tyytyväinen) antoi sen yhdelle Mekassa olleelle veljelleen, joka oli mushrik. (Saheeh al-Bukhaari, 837).
Toisen kerronnan mukaan: ”[Profeetta saws sanoi:] Myy se ja hyödy sen hinnasta.” Al-Bukhaari, 896.

Toisen kerronnan mukaan: ”En lähettänyt sitä sinulle, jotta voisit pukea sen päällesi, sillä sitä käyttää vain se, jolla ei ole mitään osuutta Tuonpuoleisessa. Lähetin sen sinulle, jotta voisit hyötyä siitä – ts. myymällä sen.” Al-Bukhaari, 1962.

Toisen kerronnan mukaan: ”Umar sanoi: ’Miten voin käyttää sitä, kun sinä olet sanonut, mitä sanoit siitä’ Hän sanoi, ’En antanut sitä sinulle, jotta voisit pukea sen päällesi; myy se tai anna jollekin toiselle.’ Joten ’Umar lähetti sen Mekan asukkaiden joukossa olevalle veljelleen ennen kuin hänestä (veljestä) tuli muslimi.” Al-Bukhaari, 2426.
Toisen kerronnan mukaan: ”Hän sanoi: ’Myy se ja käytä rahat omiin tarpeisiisi.'” Al-Bukhaari, 2826.

Toisen kerronnan mukaan: ”Hän sanoi: ’Lähetin sen sinulle, jotta saisit siitä hieman rahaa.'” Al-Bukhaari, 5617.

Ibn Hajar (olkoon Allah hänelle armollinen) sanoi:
”Koskien lausetta, ’Miksi et osta sitä ja käytä sitä?’ – on aivan kuin ’Umar olisi halunnut Profeetan saws ostavan sen ja toivoi, että hän tekisi niin. ’Tätä käyttää vain’ -Jareer ibn Haazim kerronnan mukaan hän sanoi ’silkkiä käyttää vain’. ’Se, jolla ei ole mitään osuutta’ – Maalik lisäsi kerronnassaan, ’Tuonpuoleisessa.’ Tämä voisi tarkoittaa sellaista, jolla ei ole mitään osuutta Tuonpuoleisessa, ts. silkkisistä vaatteista.
’Hän antoi sen hänelle’ – on selvää hadithin loppuosasta, että hän ei antanut sitä hänelle päälle puettavaksi, tai se voi tarkoittaa, että hän antoi hänelle jotain, mitä voi käyttää vaatetuksena. [Käytetyllä verbillä, kasaa, on merkityksenä peittäminen tai vaatettaminen]. Maalikin kerronnan mukaan, ’Sitten Allahin Lähettiläälle saws tuotiin monta samantapaista asua [hullaa] ja hän antoi yhden niistä ’Umarille.’ Toisen kerronnan mukaan, ’Myöhemmin joitain (samantapaisia) hulloja tuotiin Allahin Lähettiläälle saws, ja hän lähetti yhden ’Umarille ja yhden Usaamah ibn Zaidille, sekä antoi yhden ’Ali ibn Abi Taalibille.’

’Myy se ja käytä rahat omiin tarpeisiisi’ – tarkoittaa hyödy sen hinnasta, tai se voi tarkoittaa käy sillä kauppaa tai vaihda se, tai jotain yleisempää merkitystä.

(Huom.): Syy, miksi tämä hadith on sisällytetty lukuun Baab al-Hareer li’l-nisa’ (Luku silkistä naisille) on se, että Profeetta saws sanoi ’Umarille ’myy se tai käytä se vaatetukseen.’ Silkki on kiellettyä miehille, eikä ’Umarilla ole mitään eroa muihin miehiin siinä asiassa, joten lupa antaa se jollekin toiselle päälle puettavaksi on voimassa vain silloin, jos se annetaan naiselle. Sen faktan, että ’Umar antoi sen veljelleen, ei pitäisi olla hämmennyksen lähde niille, jotka uskovat, että Sharii’ahn pienetkin asiat koskevat myös kaafireita, sillä ’Umar antoi sen veljelleen myytäväksi, tai annettavaksi jonkun naisen käyttöön.

Joissain versioissa hadithista… Ibn ’Umar sanoi: ’Allahin Lähettiläs saws näki ’Utaaridin käyttävän silkkistä vaatetta, ja hän ei pitänyt siitä, sitten hän antoi ’Umarille samantapaisen vaatteen…’ ja ’… [hän sanoi] ”En antanut sitä sinulle, jotta pukisit sen päällesi, annoin sen sinulle, jotta annat sen naisten käytettäväksi.”’ Tästä käy ilmi, että naisten on luvallista käyttää puhdasta silkkiä.

Imaam Muslim (olkoon Allah hänelle armollinen) raportoi Sahiihissaan että Jaabir ibn ’Abdullaah (olkoon Allah häneen tyytyväinen) sanoi: ’Profeetalla saws oli eräänä päivänä päällään silkkibrokadi-viitta, joka oli annettu hänelle, mutta pian sen jälkeen hän otti sen pois ja lähetti sen ’Umar ibn al-Khattaabille. Hänelle sanottiin ”Mutta sinä otit sen pois päältäsi niin nopeasti, oi Allahin Lähettiläs.” Hän sanoi ”Jibriil kielsi minua käyttämästä sitä.” Sitten ’Umar tuli hänen luokseen itkien ja sanoi ”Oi Allahin Lähettiläs, et pitänyt jostain ja annoit sen minulle. Mitä minussa on vikana?” Hän sanoi ”En antanut sitä sinulle, jotta pukisit sen päällesi, annoin sen sinulle myytäväksi.” Joten hän myi sen kahdella tuhannella dirhamilla.’ (Kertonut Muslim, 3861).”

Al-Nawawi (olkoon Allah hänelle armoillinen) sanoi Sahiih Muslimin kommentaarissaan:
”Hadithissa ’Umarista ja tästä hullahsta on todisteet sille, että silkki on kiellettyä miehille ja luvallista naisille, ja että on luvallista antaa sitä, että sen hinta on sallittu, ja että muslimi saa antaa kaafirille vaatteita ja muita tavaroita.

Joten ”Umar antoi sen Mekassa olevalle mushrik-veljelleen’ – näin sen raportoivat al-Bukhaari ja Muslim. Al-Bukhaarin eräässä luvussa kertoman raportin mukaan ”Umar lähetti sen eräälle Mekan asukkaiden joukossa olevalle veljelleen ennen kuin hänestä (veljestä) jälkeenpäin tuli muslimi.’ – tämä viittaa siihen, että hänestä (veljestä) tuli jälkeenpäin muslimi… Tämä myös ilmentää, että on luvallista ylläpitää perhesuhteita kaafireihin ja kohdella heitä hyvin, sekä että on luvallista antaa lahjoja kaafireille. Lupa antaa silkkisiä vaatteita miehille ei tarkoita, että heidän pitäisi pukea niitä päälleen. Jotkut saattavat virheellisesti tulkita tämän niin, että kaafirmiesten on luvallista käyttää silkkiä, mutta tämä ei ole oikein. Hadithissa kuvataan lahjan antamista kaafirille, mutta siinä ei anneta lupaa silkin pukemiseen. Profeetta saws lähetti silkkisiä vaatteita ’Umarille, ’Alille ja Usaamahlle (olkoon Allah heihin tyytyväinen), mutta tämä ei tarkoita, että heidän oli luvallista pukeutua silkkiin; hän sanoi aivan selvästi, että hän antoi ne heille, jotta he voisivat hyötyä niistä muulla tavalla, kuin pukemalla ne päälleen. Oikea mielipide, joka on valtaosan oppineista mielipide, on että Sharii’ahn pienetkin asiat koskevat yhtälailla kaafireita, joten heidän on kiellettyä pukeutua silkkiin aivan kuten muslimeidenkin on. Ja Allah tietää parhaiten.”

Al-Bukhaari (olkoon Allah hänelle armollinen) raportoi samasta asiasta toisen hadithin al-Miswar ibn Makhramahlta, joka kertoi että hänen isänsä Makramah sanoi hänelle: ’Oi poikani, kuulin, että Allahin Lähettiläs saws on saanut joitain viittoja, ja hän jakaa niitä, joten menkäämme hänen luoksensa.’ Joten lähdimme ja löysimme Profeetan saws hänen kotoaan. [Isäni] sanoi minulle ’Oi poikani, kutsu Profeettaa saws puolestani’ Tunsin itseni liian ujoksi, joten sanoin ’Pitäisikö minun kutsua Allahin Lähettilästä saws sinun puolestasi?’ Hän sanoi ’Oi poikani, hän ei ole röyhkeä.’ Joten kutsuin häntä ja hän tuli ulos kantaen kultabrokadi-viittaa, jossa oli kultaisia nappeja. Hän sanoi ’Oi Makramah, säästimme tämän sinulle’, ja hän antoi sen hänelle. (Kertonut al-Bukhaari, Kitaab al-Libaas, Baab al-Muzarrar bi’l-Dhahab).

Ibn Hajar (olkoon Allah hänelle armollinen) sanoi kommentaarissaan tästä hadithista:
”’Hän tuli ulos kantaen kultabrokadi-viittaa, jossa oli kultaisia nappeja’ – on mahdollista, että tämä tapahtui ennen kuin silkki kiellettiin, mutta sen jälkeen, kun silkki ja kulta kiellettiin miehille, tätä raporttia ei enää voida todisteena niiden toimesta, jotka haluavat tehdä näistä asioista luvallisia. On myös mahdollista että tämä tapahtui sen jälkeen, kun nämä asiat oli kielletty, missä tapauksessa vaate annettiin, jotta vastaanottaja voisi hyötyä siitä joko myymällä sen, tai antamalla sen naisille puettavaksi.”

Lyhyesti, täten, vastaus kysymyksessä esille nostettuun asiaan on, että niin kauan kuin silkkisellä vaatteella on jotain luvallista käyttöä, kuten naisten vaatteena, on luvallista myydä se ja ottaa siitä maksetut rahat. Ja Allah tietää parhaiten. Allah siunatkoon Profeettaamme Muhammadia.

Islam Q&A

Mainokset