Al-Tirmidhi (486) kertoi hadiithin ’Umar ibn al-Khattaabilta, joka sanoi: ”Du’aa pysäytetään taivaan ja maan välille, eikä mikään siitä mene ylös ennen kuin lähetät siunauksia Profeettasi päälle.” Ibn Kathiir sanoi: Sen isnaad (kertojketju) on jayyid (hyvä). Al-Albaani luokitteli sen olevan hasan kirjassaan Saheeh al-Tirmidhi.

Al-Albaani kertoi sen kirjassaan al-Silsilah al-Saheehah (2035) Profeetalta saws, ja hän mainitsi vahvistavia kertomuksia, ja sanoi sitten: ”Johtopäätöksenä, kun kaikki nämä kertojaketjut ja toisiaan tukevat kerronnat otetaan huomioon, tämä hadiith on vähintään hasan, in sha Allaah.”

Se, mitä al-Tirmidhi kertoi on mawquuf (”pysähtynyt”), ’Umariin päättyvällä kertojaketjulla, mutta sen katsotaan tulevan marfuu’-nimikkeen alle (ts. sitä voidaan pitää Profeettaan saws liitettävänä).

Al-Haafiz al-’Iraaqi sanoi:

”Tämä hadiith viittaa siihen, että on mustahabb (pidettyä) lähettää siunauksia Profeetan saws päälle du’a tehtäessä. Vaikuttaa siltä, että se ei ole ehto du’aalle, koska Profeetta saws ei tehnyt näin jokaisessa du’aassaan; joten voidaan ymmärtää sen olevan mustahabb.”

Profeetta saws sanoi: ”Jokaista du’aa pidätellään, kunnes lähetätte siunauksia Profeetan päälle.” (al-Tabaraani kirjassa al-Awsat, 1/220; al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassaan Saheeh al-Jaami’, 4399)

Al-Tirmidhi (3477) kertoi Fadaalah ibn ’Ubaydilta, että Profeetta saws sanoi: ”Kun joku teistä rukoilee, aloittakoon hän ylistämällä Allahia, lähettäköön sitten siunauksia Profeetan päälle, ja sitten pyytäköön mitä hän haluaa.” (al-Albaani luokitteli tämän olevan sahiih kirjassaan Saheeh al-Tirmidhi)

Faddaalah ibn ’Ubayd sanoi: … (Profeetta sanoi) ”Kun joku teistä tekee du’a, aloittakoon ylistämällä Luojaansa, sitten lähettämällä siunauksia Profeetan päälle, ja sitten pyytämällä mitä haluaa. (Abu Dawood (1481) ja al-Tirmidhi (3477). A-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassaan Saheeh Abi Dawood, 1314)

Al-Bayhaqi kertoi kirjassaan Shu’ab al-Eemaan, että ’Ali sanoi: ”Du’aahan ei vastata ennen kuin henkilö kähettää siunauksia Profeetan saws päälle.” Baqiy ibn Mukhallid kertoi tämän ’Alilta marfoo’, ts. se liitettiin Profeettaan saws. (A-Albaani luokitteli tämän olevan sahiih kirjassaan Saheeh al-Jaami’, no. 4523)

Al-Tabaraani kertoi ’Abd-Allaah ibn Mas’oodin sanoneen: ”Jos joku teistä haluaa pyytää (Allahilta), aloittakoon ylistämällä Allahia niin kuin Hän ansaitsee tulla ylistetyksi, lähettäköön sitten siunauksia Profeetan päälle, ja pyytäköön sen jälkeen, koska siihen vastataan todennäköisemmin.” (al-Albaani käytti tätä kirjassaan al-Silsilah al-Saheehah, 3204)

Abu Sulaymaan al-Daaraani sainoi: ”Joka haluaa pyytää Allahilta jotain tarvitsemaansa, aloittakoon lähettämällä siunauksia Profeetan saws päälle, sitten pyytämällä mitä tarvitsee, ja sitten lopettamalla rukoksensa siunauksilla Profeetan päälle, koska hänen siunaustensa lähettäminen Profeetan päälle tullaan hyväksymään, ja Allaah on liian antelias kieltäytyäkseen siitä, mitä on niiden välissä.”

Mainokset