Unohduksen sujuud jonkin asian jättämisestä rukouksessa on määrätty seuraavista syistä:

1-     Jonkin ylimääräisen tekeminen

2-     Jonkin pois jättäminen

3-     Epävarmuus

  1. Jonkin ylimääräisen tekeminen: esimerkiksi ylimääräisen ruk’uun, sujuudin, seisomisen tai istumisen tekeminen.

  2. Jonkin pois jättäminen: kuten jonkin rukouksen pilarin tai pakollisen osan pois jättäminen.

  3. Epävarmuus: esimerkiksi kun henkilö ei ole varma, kuinka monta rak’aa hän on rukoillut, esimerkiksi oliko niitä kolme vai neljä.

Tehtäessä jotain ylimääräistä: Jos henkiö lisää jotain rukoukseensa – esim. ruk’uu, sujuud, seisominen tai istuminen- tarkoituksella, hänen rukouksestaan tulee mitätön, koska kun hän lisäsi siihen, se tarkoittaa, että hän ei rukoillut Allahin ja Hänen Lähettiläänsä saws määräämällä tavalla.

Mutta jos hän teki ylimääräisen asian vahingossa, hänen rukouksensa ei mitätöidy, mutta hänen on tehtävä unohduksen sujuud tervehdysten jälkeen.

Jätettäessä jokin rukouksen pilareista: Jos joku jättää tahallaan tekemättä jonkin rukouksen pilarin, hänen rukouksensa mitätöityy. Mutta jos hän jättää vahingossa jonkin rukouksen pilareista, toisen seuraavista skenaarioista on pädettävä:

Joko hän muistaa sen ennen kuin hän saavuttaa saman kohdan seuraavassa rak’assa, jolloin hänen on palattava ja suoritettava se rukouksen pilari ja mitä tulee sen jälkeen.

Tai hän ei muista sitä, kunnes hän saavuttaa saman kohdan seuraavassa rak’assa, jolloin seuraava rak’ah ottaa sen rak’an paikan, jossa hän jätti pilarin, ja hänen on korvattava puutteellinen rak’ah.

Kummassakin tapauksessa hänen on tehtävä unohduksen sujuud tervehdysten jälkeen.

Jätettäessä jokin rukouksen pakollisista osista: Pakollisen osan tahallinen jättäminen pilaa rukouksen. Mutta jos hän jättää vahingossa pakollisen osan ja siirtyy rukouksen seuraavaan osaan – esimerkiksi unohtaa sanoa Subhaana Rabbiyal-A’laa, eikä muista tätä kunnes nouseee sujuudista, hänen tulisi jatkaa rukousta eteen päin ja tehdä unohduksen sujuud tervehdysten jälkeen.

Ollessaan epävarma, kuten jos henkilö ei ole varma, onko hän tehnyt jotain ylimääräistä tai jättänyt jotain tekemättä, -esimerkiksi hän ei ole varma, onko rukoillut kolme vai neljä rak’aa-, toisen seuraavista skenaarioista on pädettävä:

Joko hän pitää toista vaihtoehtoa todennäköisempänä, kuten jonkin lisäämistä tai pois jättämistä, jolloin hänen tulisi edetä sen perusteella, minkä hän uskoo todennäköisimmin pitävän paikkansa, täydentää rukous sen mukaan, ja sitten tehdä unoduksen sujuud tervehdysten jälkeen.

Tai kumpikaan vaihtoehto ei tunnu todennäköisemmältä, jolloin hänen on edettävä sen mukaan, mikä on varmaa, eli vähemmän määrän mukaan, ja täydentää rukouksensa sen mukaisesti, sitten tehtävä unohduksen sujuud ennen tervehdyksiä.

Katso Majmuu’ Fataawa Shaykh ’Uthaimiin, 14/14-16

Mainokset