Todisteita sunnan tärkeydestä

(1) Koraanissa puhutaan sunnan seuraamisen tärkeydestä, esimerkiksi:

(a) Allaah sanoo (merkityksen tulkintaa): ”Joka tottelee Lähettilästä, on totisesti totellut Allahia . . .” [al-Nisaa’ 4:80] Allaah kuvaili tottelevaisuutta Profeettaa saws kohtaan osana tottelevaisuutta Häntöä swt kohtaan. Sitten Hän teki yhteyden Hänen tottelemisensa sekä Profeetan saws tottelemisen välillä: ”Oi te jotka uskotte! Totelkaa Allahia ja totelkaa Lähettilästä…” [al-Nisaa’ 4:59]

(b) Allaah varoittaa meitä asettumasta Profeettaa saws vastaan, ja sanoo että kuka tahansa, joka osoittaa häntä saws kohtaan epätottelevaisuutta, on tuomittu olemaan Helvetissä ikuisesti. Allaah sanoo (merkityksen tulkintaa): ”. . . Ja varokoon ne, jotka vastustavat Lähettilään määräystä, kenties fitna kohtaa heitä, tai heidän päälleen lähetetään kivulias rangaistus.” [al-Nur 24:63]

(c) Allaah on tehnyt Profeettansa saws tottelemisesta uskonnolisen velvollisuuden; sen vastustaminen tai sitä vastaan oleminen on merkki tekopyhyydestä: ”Mutta ei, kautta Luojasi, he eivät usko, kunnes laittavat sinut tuomitsemaan kaikessa, joka nousee heidän välilleen, eivätkä löydä itsessään mitään vastustusta päätöksillesi, ja alistuvat täydellisesti.” [al-Nisaa’ 4:65]

(d) Allaah määrää orjiaan vastaamaan Hänelle ja Lähettiläälleen saws: ”Oi te jotka uskotte! Vastatkaa Allahille (tottelelemalla Häntä) ja Lähettiläälle kun hän kutsuu teitä siihen, joka antaa teille elämän…” [al-Anfaal 8:24]

(e) Allaah myös määrää orjiaan antamaan kaikki kiistansa hänen saws ratkaistavakseen: ”…Ja jos teillä on erimielisyyttä joukossanne, viekää se Allahille ja Hänen Lähettiläälleen…” [al-Nisaa’ 4:59]

(2) Sunnah itsessään ilmentää sunnan tärkeyttä. Esimerkiksi:

(a) Al-Tirmidhi kertoi Abu Raafi’lta ja muilta, että Profeetta saws sanoi: ”En halua nähdä yhdenkään teistä makaavan sohvallaan ja, kun hän kuulee ohjeitani tai kieltojani, sanovan ’En hyväksy sitä; emme löytäneet mitään sellaista Allahin Kirjassa.'” Abu ’Iisaa sanoi: Tämä on sahiih hasan hadiith. (Katso Sunan al-Tirmidhi, Shaakir edition, no. 2663).

Al-’Irbaad ibn Saariyah, olkoon Allah häneen tyytyväinen, kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Kuvittelisiko kukaan teistä, sohvallaan maaten, että Allah kuvailisi sitä, mikä on kiellettyä, ainoastaan Koraanissa? Sanon teille, kautta Allahin, että minä olen varoittanut ja määrännyt ja kieltänyt asioita, jotka ovat yhtä tärkeitä kuin se, mitä on Koraanissa, elleivät vielä enemmän.” (Abu Dawud, Kitaab al-Khiraj wa’l-imaarah wa’l-fay’).

(b) Abu Dawud kerto myös al-’Irbaad ibn Saariyalta, olkoon Allaah häneen tyytyväinen, että Allahin Lähettiläs saws johti meitä rukouksessa eräänä päivänä, sitten hän kääntyi puoleemme ja puhutteli meitä vakavasti… (hän sanoi) ’Huolehtikaa sunnastani (esimerkistäni) ja jälkeeni tulevien oikeamielisten Khaliifojen tavoista, noudattakaa niitä ja pitäkää niistä tiukasti kiinni.'” (Sahiih Abi Dawud, Kitaab al-Sunnah).

(3) Oppineiden yhtämielisyys (ijmaa’) sunnan tärkeyden vahvistamisesta.

Al-Shaafi’i, olkoon Allah hänelle armollinen, sanoi: ”En tiedä ketään sahaabojen tai taabi’iinien joukosta, joka olisi kertonut asian Profeetalta saws hyväksymättä sitä, noudattamatta sitä ja vahvistamatta että se on sunnah. Ne, jotka tulivat taabi’iinien jälkeen sekä ne, jotka me tapasimme,tekivät samoin: he kaikki hyväksyivät kertomukset ja pitivät niitä osana sunnaa, ylistäen niitä, jotka seurasivat niitä ja kritisoiden niitä, jotka menivät niitä vastaan. Kuka tahansa, joka poikkesi tältä tieltä, oli meidän silmissämme niistä, jotka ovat menneet harhaan Profeetan saws kumppaneiden sekä heitä seuranneiden oppineiden tieltä, ja joita pidetään oppimattomina.

(4) Maalaisjärki kertoo sunnan tärkeyden.

Se tosiasia, että Profeetta saws on Allahin Lähettiläs, osoittaa, että meidän on uskottava kaikkeen, mitä hän sanoo ja toteltava jokaista hänen antamaansa määräystä. On sanomattakin selvää että hän on kertonut meille asioita ja antanut meille ohjeita niiden lisäksi, mitä Koraanissa on. On hedelmätöntä erotella Sunnan ja Koraanin välillä, mitä tulee niiden noudattamiseen ja tottelemiseen On pakollista uskoa siihen, mitä hän saws on keronut meille sekä totella hänen ohjeitaan.

Määräys koskien niitä, jotka kieltävät sunnan tärkeyden, on, että he ovat epäuskovaisia, sillä he kieltävät ja hylkäävät tunnetun ja kiistattoman osan uskontoa.

Islam Q&A

Mainokset