Sydämien eri tyypit

Ibn Qayyim

Terve sydän

Tuomiopäinä vain ne, jotka tulevat Allahin luokse tervein sydämin, tulevat pelastumaan. Allaah sanoo:

Sinä päivänä omaisuudesta ja pojista ei ole hyötyä, paitsi sille, joka tuo Allahille eheän (terveen) sydämen.” [26:88-89]

Määriteltäessä tervettä sydäntä on sanottu seuraavaa: ”Se on sydän, joka on puhdas kaikesta sellaiseta intohimosta, joka haastaa sen, mitä Allaah on määrännyt, tai kiistelee sen kanssa, mitä Hän on kieltänyt. Se on vapaa kaikista mielijohteista, jotka ovat ristiriidassa sen oman parhaan kanssa. Tämän tuloksena se on turvassa kenenkään muun palvomiselta Allahin sijasta, eikä se tavoittele kenenkään muun tuomiota kuin Hänen Lähettiläänsä saws. Sen palvelukset on varattu yksinomaan Allahille, halusta ja rakkaudesta, ja täydellisellä luottamuksella kaikissa Häneen liittyvissä asioissa; pelossa, toivossa ja vilpittömässä omistautuneisuudessa. Kun se rakastaa, sen rakkaus on Allahin tiellä. Kun se vihaa, se vihaa sen valossa, mitä Hän vihaa. Jos se pidättäytyy, se pidättäytyy Allahin takia. Mutta kaikesta huolimatta, mikään näistä ei riitä sen pelastukseksi, ellei se ole vapaa seuraamisesta tai johdattajaksi ottamisesta kaikkia muita kuin Hänen Lähettilästään saws kohtaan.

Palvelijan, jolla on terve sydän, on omistettava se määränpäälleen, eikä hän saa perustaa tekojaan ja puhettaan kenenkään muun kuin Allahin Lähettilään saws tekoihin ja sanoihin. Hän ei saa asettaa mitään uskoa tai sanoja tai tekoja etusijalle ennen Allahia ja Hänen Lähettilästään, olkoon Allahin rauha ja siunaukset hänen päällään. Allaah sanoo:

Oi te jotka uskotte, älkää laittako itseänne Allahin ja Hänen Lähettiläänsä edelle, ja pelätkää Allahia, totisesti Allaah on Kaiken kuuleva, Kaikkitietävä.” [49:1]

Kuollut sydän

Tämä on terveen sydämen vastakohta. Se ei tunne Luojaansa, eikä se palvo Häntä niin kuin Hän määrää -tavalla, josta Hän pitää, ja johon Hän on tyytyväinen. Se pitää sen sijaan kiinni himoistaan ja haluistaan, vaikka nämä saavuttavat todennäköisesti Allahin tyytymättömyyden ja vihan. Se palvoo muita kuin Allahia, ja sen rakkaudet ja vihat sekä sen antaminen ja pidättäytyminen kumpuavat sen omista oikuistaan, jotka ovat sille korkeimmassa tärkeysasemassa ja se pitää niistä enemmän kuin Allahin tyytyväisyydestä. Sen oikut ovat sen imaami. Sen himot ovat sen johdattaja. Sen välinpitämättömyys on sen johtaja. Sen alkukantaiset mielijohteet ovat sen kimmoke. Se on upputunut huolehtimiseensa maallisista tavoitteista. Se on humaltunut omista mieliteoistaan ja rakkaudestaan hetkellisiin, katoavaisiin iloihin. Sitä kutsutaan Allahin luokse ja aakhiraan jostain kaukaa, mutta se ei vastaa neuvoihin, vaan seuraa mitä tahansa juonittelevaa, ovelaa shaitaania. Elämä vihastuttaa ja miellyttää sitä, ja intohimo tekee sen kuuroksi ja sokeaksi (1) kaikkea kohtaan, paitsi sitä joka on pahaa.

Sellaisten sydänten omisajien kanssa tekemisissä oleminen ja heidän seurassaan oleminen on sairauden houkuttelemista; heidän kanssaan eläminen on kuin myrkyn ottamista, ja heidän kanssaan ystävystyminen tarkoittaa täydellistä tuhoa.

(1) Abu ad-Dardaa’ kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Teidän rakkautenne jotakin asiaa kohtaan on se, joka tekee teistä sokeita ja kuuroja.” (Abu Daw’ud, al-Adab, 14/38; Ahmad, al-Musnad, 5/194. Hadiith hasan.)

Sairas sydän

Tämä on sydän, jossa on sekä elämää, että sairautta. Ensimmäinen kannattelee sitä aika ajoin ja jälkimmäinen toisina aikoina, ja se seuraa niistä kumpaa tahansa, joka onnistuu hallitsemaan sitä. Sillä on rakkautta Allahia kohtaan, uskoa Häneen, vilpittömyyttä Häntä kohtaan, sekä luottamusta Häneen, ja nämä asiat ovat niitä, jotka antavat sille elämän. Mutta sillä on myös kaipuuta himoja ja nautintoja kohtaan, ja pitää niitä parempina ja ponnistelee kokeakseen niitä. Se on täynnä itse-ihailua, mikä voi johtaa sen tuhoon. Se kuuntelee kahta kutsujaa: yhtä, joka kutsuu sitä Allahin ja Hänen Profeettansa saws luokse sekä tuonpuoleiseen; ja toista, joka kutsuu sitä tämän maailman katoavaisiin iloihin ja nautintoihin. Se vastaa kummalle tahansa niistä, jolla sattuu olemaan sillä hetkellä suurempi vaikutus siihen.

Ensimmäinen sydän on elävä, Allahille alistunut, nöyrä, herkkä ja tietoinen. Toinen on hauras ja kuollut. Kolmas horjuu turvan ja oman tuhonsa välillä.

Mainokset