Tawassul

  • Tawassul tarkoittaa arabiaksi pyrkimystä päästä lähemmäs. On olemasta kahdenlaista tawassulia, totuudenmukainen islamilainen tawassul sekä kielletty tawassul.

  • Totuudenmukainen islamilainen tawassul:

Tämä tarkoittaa pyrkimystä lähentyä Allahia sellaisten palvonnantekojen avulla, joita Hän rakastaa ja joihin Hän on tyytyväinen. Nämä voivat olla waajib (pakollisia) tai mustahabb (pidettyjä), ja voivat olla sanojen, tekojen tai uskomuksien muodossa. Joitain tällaisia tapoja ovat seuraavat: Pyrkimys lähentyä Allahia Hänen nimiensä ja ominaisuuksiensa kautta; pyrkimys lähentyä Allahia uskon ja tawhiidin avulla; pyrkimys lähentyä Allahia oikeamielisten tekojen avulla, jolloin henkilö pyytää Allahilta jotain tekemiensä hyvien tekojen kautta, kuten rukous, paastoaminen, Koraanin lukeminen ja kiellettyjen asioden välttäminen ja niin edelleen. Yksi muoto on myös tehdä du’a muiden hyväksi ja pyytää muita tekemään du’a itsensä hyväksi.

  • Tawassul, joka on bid’ah tai shirk, ja sen vuoksi kiellettyä:

Tämä on yritys lähentyä Allahia sellaisten asioiden avulla, joista Hän ei pidä ja jotka eivät miellytä Häntä, olkoon se sitten sanojen, tekojen tai uskomuksien kautta. Yksi esimerkki tästä on yritys pääatä lähemmäksi Allahia kutsumalla poissa olevia, kuolleita henkilöitä (kuten profeettoja ja oikeamielisiä uskovaisia), pyytäen heiltä apua jne. Tämä on eräs shirk akbarin (suurempi shirk) muodoista, joka menee tawhiidia wastaan ja tarkoittaa, että tällaista henkilöä ei enää pidetä muslimina, sillä kenen tahansa kutsuminen ja avun pyytäminen keneltäkään muulta kuin Allahilta, koskien asioita, joita vain Allaah kykenee tekemään, on eräänlaista palvontaa, ja palvonnan osoittaminen kenelle tai mille tahansa muulle kuin Allahille on shirk akbar.

Pyrkimys lähestyä Allahia jonkun luodun henkilön aseman ja hyveiden nojalla, kuten sanomalla ’Oi Allaah, pyydän sinulta Profeettasi hyveiden kautta’ jne. ei myöskään ole sallittua.

Mainokset