”Sano: Oi orjani, jotka ovat tehneet vääryyttä itseään vastaan! Älkää menettäkö toivoanne Allahin armosta, totisesti Allaah antaa anteeksi kaikki synnit. Totisesti Hän on Anteeksiantava, Armelias.” [al-Zumar 39:53]

”Ja joka katuu väärintekemisensä jälkeen ja parantaa itsensä, totisesti Allaah antaa hänelle anteeksi. Totisesti Allaah on Anteeksiantava, Armelias.” [al-Maa’idah 5:39]

”Oi te jotka uskotte, kääntykää Allahin puoleen vilpittömästi katuen, kenties Herranne hyvittää teidän huonot tekonne, ja päästää teidät Puutarhoihin, joiden alla virtaa jokia (Paratiisi)” [al-Tahriim 66:8]

”Ja ne, jotka tekivät faahishah (kielletty sukupuoliyhteys) tai tekivät vääryyttä itseään vastaan, muistakaa Allahia ja pyytäkää anteeksiantoa synneistänne. Ja kuka antaa syntejä anteeksi, paitsi Allaah? Eivätkä tietoisesti pitäydy siinä, mitä he tekivät; sellaisten palkkio on anteeksianto heidän Herraltaan, ja Puutarhoja, joiden alla virtaa jokia; he ovat siellä ikuisesti. Joten kuinka suurenmoinen onkaan tekijöiden (jotka tekevät oikeamielisiä tekoja Allahin määräysten mukaan) palkkio.” [Aal ’Imraan 3:135-136]

Ibn Kathiir sanoi: Sanat ”Eivätkä tietoisesti pitäydy siinä, mitä he tekivät” tarkoittavat, että he katuvat synneistään ja kääntyvät nopeasti Allahin puoleen, eivätkä pidättäydy synnissään, vaan luopuvat siitä, ja jos he tekevät sen uudestaan, he katuvat Allahille. (Tafsiir Ibn Kathiir, 1/408)

”Herranne on kirjoittanut (määrännyt) päälleen armon: jos joku teistä tekee tietämättömyydessään väärin ja sitten katuu sen jälkeen ja parantaa itsensä, niin totisesti Hän on Anteeksiantava, Armollinen.” [al-An’aam 6:54]

”Ja Hän on Se, Joka hyväksyy katumuksen orjiltaan ja antaa anteeksi pahat teot, ja tietää mitä te teette.” [al-Shuura 42:25]

”Totisesti Allaah rakastaa niitä, jotka katuvat, ja Hän rakastaa niitä, jotka puhdistautuvat.”  [al-Baqarah 2:222]

Profeetta saws sanoi: ”Meidän Herramme laskeutuu alimpaan taivaseen yön viimeisenä kolmanneksena ja sanoo ”Kuka kutsuu Minua, jotta voisin vastata hänelle? Kuka pyytää Minulta, jotta voisin antaa hänelle? Kuka etsii anteeksiantoani, jotta voisin antaa hänelle anteeksi?” (Muslim, 758)

Profeetta saws sanoi: ”Kun ihminen katuu, Allaah iloitsee siitä enemmän kuin yksi teistä löytäessään kamelinsa kadotettuaan sen autiomaahan.” (Bukhaari, 6309)

Abu Hurairah kertoi Allahin Lähettilään saws sanoneen: ”Allaah, olkoon Hän kunnioitettu ja ylistetty, sanoo: ’Minä olen mitä minun orjani ajttelee Minusta, Minä olen hänen kanssaan kun hän muistaa Minua. Jos hän muistelee minua itsekseen, muistelen häntä Itsekseni; jos hän muistelee minua joukossa, muistelen häntä sitä paremmassa joukossa (ts. enkeleiden kanssa); jos hän lähestyy minua kämmenen mitan, lähestyn häntä käsivarren mitan; jos hän lähestyy minua käsivarren mitan, lähestyn häntä sylin mitan; jos hän tulee luokseni kävellen, tulen hänen luokseen juosten.” (Muslim, 2675).

Anas ibn Maalik kertoi Allahin Lähettilään sanoneen: ”Allaah iloitsee orjansa katumuksesta kun hän katuu, enemmän kuin yksi teistä iloitsisi, jos hän olisi matkaamassa erämaassa ja hänen kamelinsa, joka kantoi hänen ruokaansa ja juomaansa, vaeltaisi pois, ja hän menetti toivonsa sen löytymisestä ikinä. Sitten hän tuli puun luokse ja makaa sen varjossa, uskoen ettei ikinä enää tule näkemään kameliansa, ja sitten niin ollessaan hän näkee sen seisovan hännen vieressään, joten hän tarttuu sen ohjaksista ja sanoo ’Oi Allaah, sinä olet minun orjani ja mina olen Sinun Herrasi!’, tehden tämän virheen koska hän on niin onnellinen.” (Muslim, 4932).

Profeetta saws sanoi: ”Kautta Hänen, jonka käsissä minun sieluni on, jos te ette tekisi syntiä, Allaah pyyhkisi teidät pois ja toisi tilallenne kansan, joka tekee syntejä ja sitten rukoilee anteeksiantoa.” (Muslim, 2749)

Ja hän saws sanoi: ”Jokainen Aatamin pojista tekee syntiä, ja paras niistä, jotka tekevät syntiä, ovat ne, jotka katuvat.” (al-Tirmidhi, 2499; al-Albaani luokitteli sen olevan hasan.)

Al-Agharr al-Muzani kertoi Allahin Lähettilään sanoneen: ”Oi ihmiset, katukaa Allahille ja etsikää Hänen anteeksiantoaan, sillä minä kadun sata kertaa päivässä.” (Muslim, 2702)

Abu Muusa kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Allaah ojentaa kätensä yöllä hyväksyäkseen niiden katumuksen, jotka ovat tehneet syntiä päivän aikana; ja Hän ojentaa kätensä päivällä hyväksyäkseen niiden katumuksen, jotka ovat tehneet syntiä yöllä – niin kauan kunnes auronko nousee paikasta, jonne se laskee.” (Muslim, 2759)

Abu Hurairah kertoi kuulleensa Profeetan saws sanovan: ”Eräs henkilö teki syntiä ja sanoi ’Luojani, olen tehnyt syntiä, anna minulle anteeksi.’ Hänen Luojansa sanoi ’Tunnustaako Minun orjani, että hänellä on Herra, joka antaa syntejä anteeksi ja rankaisee niistä? Olen antanut orjalleni anteeksi.’ Sitten kului niin paljon aikaa kuin Allaah halusi, ja hän teki jälleen synnin ja sanoi ’Luojani, olen tehnyt syntiä, anna minulle anteeksi.’ Hänen Luojansa sanoi ’Tunnustaako Minun orjani, että hänellä on Herra, joka antaa syntejä anteeksi ja rankaisee niistä? Olen antanut orjalleni anteeksi.’ Sitten kului niin paljon aikaa kuin Allaah halusi, ja hän teki jälleen synnin ja sanoi ’Luojani, olen tehnyt syntiä, anna minulle anteeksi.’ Hänen Luojansa sanoi ’Tunnustaako Minun orjani, että hänellä on Herra, joka antaa syntejä anteeksi ja rankaisee niistä? Olen antanut orjalleni anteeksi.’ – kolme kertaa. (Bukhaari, 7507; Muslim, 2758.)

Ibn Abi Dunya kertoi ’Alin sanoneen: ”Paras teistä on jokainen kiusauksiin joutuva, joka katuu (ts. joka kerta, kun tämä maailma houkuttelee häntä, hän katuu).” Sanottiin ”Mitä jos hän tekee jälleen syntiä?” Hän vastasi: ”Hänen pitää pyytää Allahilta anteeksiantoa ja katua.” Sanottiin ”Mitä jos hän tekee jälleen syntiä?” Hän vastasi: ”Hänen pitää pyytää Allahilta anteeksiantoa ja katua.” Sanottiin ”Mitä jos hän tekee jälleen syntiä?” Hän vastasi: ”Hänen pitää pyytää Allahilta anteeksiantoa ja katua.” Sanottiin ”Kuinka pitkään?” Hän vastasi: ”Kunnes Shaitaan on nujerrettu.” (Ibn Rajab al-Hanbali)

Ibn Mas’ood sanoi: ”Joka katuu synneistä, on kuin sellainen, joka ei ole tehnyt syntejä.” (Ibn Maajah, al-Albaani luokitteli sen olevan hasan kirjassaan Saheeh Ibn Maajah, 3427).

Abu Hurairah kertoi että Profeetta saws sanoi: ”Lähimpänä, mitä ihminen voi olla Luojaansa, on silloin kun hän polvistuu, joten tehkää paljon du’aa sujuudissa.” (Muslim, 482).

Ibn ’Abbaas kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Mitä tulee ruk’uu:hun (kumartamiseen), julistakaa Herranne suuruutta ruk’uussa, sillä (näin) olette ansaitsevempia vastaukselle.” (Muslim, 479).

Mainokset