Uskontunnustuksen ehtoja on seitsemän: Tieto, joka kumoaa tietämättömyyden. Varmuus, joka kumoaa epäilyksen. Vilpittömyys ja aikomuksen puhtaus, joka kumoaa shirkin. Rehellisyys, joka kumoaa tekopyhyyden. Rakkaus ja omistuneisuus, joka kumoaa Allahin uskonnon halveksimisen. Alistuminen, joka kumoaa epätottelevaisuuden. Hyväkayminen, joka kumoaa torjumisen tai kieltämisen.

1) Tieto

Tämä tarkoittaa shahaadan tarkoituksen tietämistä ja ymmärtämistä, sekä kieltävän osan (ei ole olemassa mitään palvomisen arvoista) että vahvistavan osan (paitsi Allaah); tieto vastaan tietämättömyyttä tästä.

2) Varmuus

Tämä on varmuutta epäilyksiä vastaan, jolloin henkilö, joka sanoo tämän (shahaadan) on täysin varma näiden sanojen tarkoituksesta, koska uskoa ei lasketa ellei se perustu varmaan tietoon; ei arvailuun perustuvaan tietoon, saatikka epälyksiin.

3) Hyväksyminen

Tämä tarkoittaa, että henkilö hyväksyy sydämellään ja sanoillaan sen, mitä nämä sanat merkitsevät.

4) Alistuminen

Tämä tarkoittaa alistumista sille, mitä shahaada pitää sisällään, verrattuna sen sivuuttamiseen tai hylkäämiseen.

5) Todenmukaisuus, todellinen usko

Tämä merkitsee sen tarkoittamista, mitä sanoo, verrattuna valehtelemiseen. Tämä tarkoittaa sen sanomista sydämestään, kun sydän on samaa mieltä sanottujen sanojen kanssa.

6) Vilpittömyys

Tämä tarkoittaa tekojen puhtautta vakaalla aikomuksella, vapaana kaikesta shirkin saastuneisuudesta.

7) Rakkaus

Tämä tarkoittaa rakkautta näitä sanoja ja niiden sisällään pitämiä asioita kohtaan, sekä sen kansaa kohtaan; niitä, jotka toimivat sen mukaan ja pitävät kiinni sen ehdoista; sekä vihaa sitä kohtaan, mikä menee sitä vastaan.

Mainokset