Islamin mukaan avioliiton ulkopuolella alkunsa saanut lapsi kuuluu äidilleen ja hänet nimetään äitinsä mukaan. Isällä ei ole lapseen mitään oikeuksia, eikä lapsi saa isänsä sukunimeä toisin kuin avioliitossa alkunsa saaneet, jotka nimetään aina isänsä mukaan.

Zinan rangaistus kummallekin osapuolelle (ei-orjalle) on naimattomille 100 ruoskaniskua, naimisissa oleville kuolema kivittämällä. Mikäli nainen on raskaana, hän saa odottaa rangaistuksen toimeenpanemista kunnes on imettanyt lastaan 2-vuotiaaksi asti.

Jotta jotakuta voitaisiin rangaista zinan tekemisestä, hänen on joko itse tunnustettava, tai on oltava neljä todistajaa, jotka ovat nähneet itse penetraation.

Lisäksi on olemassa ns. vannomismenetelmä (arabiaksi al-li’aan), jossa aviomies voi todistajien puuttuessa vannoa viisi kertaa  Allahin kautta vaimonsa tehneen zinaa, ja vaimo voi samalla tavalla vannoa Allahin kautta olevansa vapaa tästä syytöksestä. Jos nainenkin tekee näin, hän vapautuu syytöksistä. Mikäli hän valehtelee, hän saa päälleen Allahin vihan, ja mikäli mies valehtelee, hänen päällään on Allahin kirous. (suurah an-nuur 24:4-10)

”Rangaiskaa avionrikkojia, sekä miestä että naista, sadalla ruoskaniskulla älkääkä antako säälin vallata teidän sydäntänne, jos uskotte Jumalaan ja viimeiseen päivään. Näin on säädetty Jumalan uskonnossa. Joukko uskovia olkoon todistamassa heidän rangaistustaan. Avionrikkonut mies saa ottaa vaimokseen vain avionrikkoneen tai monijumalaisen naisen ja avionrikkonut nainen saa ottaa miehekseen vain avionrikkoneen tai monijumalaisen miehen. Mutta niitä, jotka syyttävät naimissa olevia naisia aviorikoksesta tuomatta neljää todistajaa, ruoskittakoon kahdeksallakymmenellä iskulla, älkääkä hyväksykö heidän todistustaan enää koskaan.” [24:2-5]

”Se, joka syyttää vaimoaan ilman muita todistajia kuin itsensä, vannokkoon neljä kertaa Jumalan kautta puhuvansa totta ja viidennellä kerralla toivottakoon Jumalan kirouksen lankeavan päälleen, jos hän valehtelee. Nainen jääköön ilman rangaistusta, jos hän vannoo neljä kertaa Jumalan kautta miehensä valehtelevan ja toivottaa viidennellä kerralla Jumalan vihan lankeavan päälleen, jos mies puhuu totta.” [24:6-10]

Tafsiir ibn Kathiirissa lukee suurah an-Nuurin jakeen 2 kohdalla:

Imaam Maalik kertoi ’Umarin nousseen ylös, ylistäneen Allahia ja sitten sanoneen: ”Oi ihmiset! Allaah lähetti Muhammedin totuuden kanssa ja paljasti hänelle Kirjan. Yksi hänelle paljastetuista asioista oli kuoliaaksi kivittämistä koskeva ayah, jota me olemme resitoineet ja jonka olemme ymmärtäneet. Allahin Lähettiläs laittoi täytäntöön kivitysrangaistuksen, ja hänen jälkeensä me teimme niin, mutta minä pelkään että kun aikaa kuluu lisää, jotkut heistä tulevat sanomaan että he eivät löytäneet Allahin Kirjasta jaetta kivityksestä, ja menevät harhaan koska he hylkäsivät yhden Allahin paljastamista pakollisista asioista. Kivittäminen on asia, joka on määrätty Allahin Kirjassa henkilölle -miehelle tai naiselle-, joka tekee zinaa, jos hän on naimisissa ja riittävät todisteet ovat olemassa tai nainen tulee raskaaksi tai he tunnustavat teon. (Fath al-Baari 13:148, Muslim 3:1317)

Sahih Muslim, osa 2, sivu 740, hadith 3421, ’Umar sanoo pois pyyhityn jakeen olleen ”Jos vanhempi mies ja nainen tekevät zinaa, kivittäkää heidät lopullisesti”

Abu Huraira kertoi: Profeetta saws sanoi ”Kun huorintekijä on laittomassa sukupuoliyhteydessä, hän ei ole uskovainen sillä hetkellä, kun hän tekee niin; ja kun alkoholin juoja juo sitä, hän ei ole uskovainen juodessaan; ja kun varas varstaa, hän ei ole uskovainen varastaessaan; ja kun ryöstäjä ryöstää, ja ihmiset katsovat hanta, hän ei ole uskovainen tehdessään ryöstön.” (Bukhaari; osa 003, luku 043, hadith 655)

Ibn Umar sanoi: Eräs mies syytti Profeetan elinaikana vaimoaan huorintekemisestä ja kielsi isyytensä hänen synnyttämälleen lapselle. Allahin Lähettiläs määräsi heidät molemmat tekemään mula’ana kuten Allaah on määrännyt, ja antoi sitten päätöksen, että lapsi kuuluu äidilleen, ja parille myönnettiin avioero. (Bukhaari; osa 006, luku 060, hadith 272)

’Ubada ibn as-Samit kertoi, että aina kun Allahin Lähettiläs sai ilmestyksiä, hän tunsi sen ankaruuden ja hänen kasvojensa väri muuttui. Eräänä päivänä ilmestys tuli hänelle ja hän tunsi saman ankaruuden. Kun se oli ohitse, hän tunsi helpotusta, ja sanoi ”Ottakaa minulta. Totisesti Allaah on määrännyt heille (zinan tekijöille) menettelytavan: (Kun) naimisissa oleva mies (tekee zinaa) naimisissa olevan naisen kanssa, ja naimaton mies naimattoman naisen kanssa, niin naimisissa olevien (henkilöiden) kohdalla sata ruoskaniskua ja (kuoliaaksi) kivittäminen. Ja naimattomien henkilöiden tapauksessa sata ruoskaniskua ja karkoittaminen vuodeksi.” (Muslim; luku 017, hadith 4192) (Huom. syy, miksi karkoittamista ei käytetä nykyaikana on se, että se tänä päivänä se olisi ennemminkin turistimatka, kuin rangaistus)

Malik kertoi Ibn Shihabilta, joka kertoi Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Masudilta, että Abdullah ibn Abbas sanoi, ”Kuulin ’Umar ibn al-Khattaabin sanovan ’Kivittäminen on (määrätty) Allahin Kirjassa niile, jotka tekevät zinaa, mies tai nainen, kun he ovat muhsan (naimisissa olevia), ja on olemassa selvät todisteet tai raskaus tai tunnustus.'” (Muwatta Imaam Maalik; luku 041, hadith 008)

Malik kertoi Yaqub ibn Zayd ibn Talhalta, joka kertoi isältään Zayd ibn Talhalta, että Abdullah ibn Abi Mulayka kertoi hänelle erään naisen tulleen Allahin Lähettilään luokse ja sanoneen hänelle tehneensä zinaa ja olevansa raskaana. Allahin Lähettiläs sanoi hänelle ”Mene pois kunnes olet synnyttänyt”. Kun hän oli synnyttänyt, hän tuli Profeetan luokse. Allahin Lähettiläs sanoi ”Mene pois kunnes olet imettänyt vauvaa ja vieroittanut hänet”. Kun hän oli vieroittanut vauvan, hän tuli Profeetan luokse. Hän sanoi ”Mene ja anna vauva jonkun huollettavaksi”. Hän antoi vauvan jollekin ja tuli hänen luokseen. Hän (Profeetta) antoi määräyksen ja hänet kivitettiin. (Muwatta Imaam Maalik; luku 041, hadith 005)

Abdullah ibn Amr ibn al-’As kertoi erään miehen nousseen ylös ja sanoneen ”Allahin Lähettiläs, se-ja-se on minun poikani, minä olin laittomassa sukupuoliyhteydessä hänen äitinsä kanssa ennen islamia. Allahin Lähettiläs sanoi: ”Islamissa ei ole olemassa laitonta isyyden vaatimista. Se, mitä on tapahtunut ennen islamia on pyyhitty pois. Lapsi kuuluu sille, jonka sängyssä se syntyi, ja huorintekijältä on viety kaikki hänen oikeutensa. (Abu Dawuud; luku 006, hadith 2267)

Mainokset