Sahaabojen haukkuminen


Profeetta saws sanoi: ”Älkää solvatko kumppaneitani, sillä kautta Hänen, jonka kädessä sieluni on, jos joku teistä käyttäisi hyväntekeväisyyteen kultaa Uhud-vuoren verran, hän ei saavuttaisi heidän tasoaan, tai edes puoliväliä.” (Bukhaari, 3637; Muslim, 2541)

Al-Baraa’ kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Ansaar (auttajat): kukaan ei rakasta heitä paitsi uskovainen, ja kukaan ei vihaa heitä paitsi tekopyhä. Joka rakastaa heitä, Allaah rakastaa heitä, ja joka vihaa heitä, Allaah vihaa häntä.” (Bukhaari, 3672; Muslim, 75)

”Joka vihaa sahaaboja, vihaa islamia, sillä he ovat islamin kantajia ja Valitun Profeetan seuraajia. Joten joka vihaa heitä, vihaa islamia, ja tämä ilmentää että sellaisten ihmisten sydämessä ei ole uskoa eivätkä he rakasta islamia.

Tämä on tärkeä perusperiaate, joka muslimien on ymmärrettävä, so. sahaabien rakastaminen ja kunnioittaminen, sillä se on osa uskoa. Heidän tai yhden heistä vihaaminen on kufria ja tekopyhyyttä, sillä heidän rakastamisensa on osa Profeetan saws rakastamista, ja heidän vihaamisensa on osa Profeetan saws vihaamista. (Sharh al-’Aqeedah al-Waasitiyyah)

Abu Zar’ah al-Raazi sanoi: ”Jos näet jonkun kritisoivan yhtä Allahin Lähettilään saws seuralaisista, niin tiedä että hän on uskonluopio.”

Imam Ahmad sanoi: ”Jos näet jonkun mainitsevan yhden Allahin Lähettilään saws kumppaneista huonolla tavalla, kyseenalaista hänen islaminsa.”

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah sanoi: ”Jos joku kiroaa ja panettelee heitä yleisesti, niin tällä alueella on oppineiston erimmielisyyttä, riippuen siitä, johtuuko hänen kiroamisensa pelkistä tunteista, vai uskonnollisista opeista. Jos joku menee tätä pidemmälle väittäen, että he luopuivat uskosta Allahin Lähettilään saws kuoleman jälkeen -lukuun ottamatta pientä, alle kymmenen henkilön ryhmää-, tai että suurin osa heistä kapinoi ja teki pahaa, niin ei ole mitään epäilystäkään siitä, että sellainen henkilö on kaafir, sillä hän on kieltänyt sen, mitä Allaah on sanonut monessa Koraanin kohdassa: että Allaah on heihin tyytyväinen, ja ylisti heitä. Totisesti joka epäilee, onko sellainen ihminen kaafir, on itse kaafir, sillä se viittaa siihen, että ne, jotka veivät eteen päin Koraanin ja sunnan olivat epäuskovaisia tai pahantekijöitä, ja että parhaat tästä ummasta, joita kuvailtiin jakeessa ”Te olette paras kaikista ihmisille nostetuista kansoista” [aal-’Imraan 3:110] -ensimmäinen sukupolvi-, olivat suurimmaksi osaksi epäuskovaisia ja tekopyhiä. Epäilemättäkin tämä on räikeää epäuskoa, minkä todisteet ovat selvät.” (Al-Saarim Al-Masluul ’ala Shaatim Ar-Rasuul, s. 590-591)

Taqiy Ad-Diin As-Subki sanoi: ”…Mutta jos joku haukkuu kaikkia sahaaboja, hän on epäilemättäkin epäuskovainen. Sama pätee jos hän haukkuu yhtä sahaabaa vain siksi, että hän on sahaabi, sillä tämä on sahaabojen hyveellisyyden halventamista ja epäsuoraa Profeetan saws halventamista. Joten epäilemättä henkilö, joka tekee näin, on kaafir. Tähän perustuen at-Tahawin sanojen ”ja heidän vihaamisensa on epäuskoa” tulisi ymmärtää tarkoittavan että kaikkien sahaabojen vihaaminen on epäilemättäkin epäuskoa. Mutta jos joku haukkuu jotain sahaabaa ei siksi, että hän on sahaabi, vaan jostain henkilökohtaisesta syystä, ja tämä sahaabi oli esimerkiksi yksi niistä, jotka tulivat muslimiksi ennen Mekan valloitusta, ja jonka hyveistä olemme varmoja -kuten raafidit, jotka haukkuvat kahta Sheikhia (Abu Bakria ja ’Umaria)- niin al-Qaadi Husayn sanoi, että joka haukkuu kahta Sheikhiä on epäuskovainen.

…Ja epäilemättä, jos hän vihaa toista kahdesta Sheikhistä (Abu Bakria tai ’Umaria) koska hän oli Profeetan saws seuralainen, niin tämä on kufria; ja totisesti sellaisen sahaaban vihaaminen, joka oli alemmalla tasolla kuin kaksi Sheikhiä, vain siksi että hän oli Profeetan saws seuralainen, on myös epäilemättä epäuskoa.” (Fataawa al-Subki, 2/575)

Shaykh Muhammad ibn Saalih al-’Uthaimiin sanoi: ”Heidän herjaamisensa sanomalla että kaikki tai suurin osa heistä olivat epäuskovaisia, tai että he olivat kaikki pahantekijöitä. Tämä on kufr, sillä se on hylkäämistä Allahin ja Hänen Lähettiläänsä ylistykselle heitä kohtaan, sekä heidän hyväksynnälleen heitä kohtaan. Se, joka epäilee, onko tällainen henkilö kaafir, on itse kaafir, sillä tämä näkemys vihjaa siihen, että ne, jotka välittivät eteen päin Koraanin ja sunnan olivat epäuskovaisia tai pahantekijöitä.” (Fataawa al-Shaykh Ibn ’Uthaimiin 5/83, 84)

Ibn Hajar al-Haytami sanoi: ”Tämän ajan imaami, Abu Zar’ah ar-Raazi -yksi suurimmista muslimioppineista- sanoi: ”Jos näet jonkun kritisoivan yhtäkin Allahin Lähettilään saws kumppaneista, niin tiedä, että hän on uskonluopio, sillä Lähettiläs on totta, Koraani on totta, ja mitä hän toi mukanaan on totta. Kaikki se on sahaabojen edelleen välittämää, joten joka kritisoi heitä, tahtoo todistaa että Koraani ja sunna ovat väärennettyjä. Joten hän on se, joka ansaitsee eniten tulla kritisoiduksi, ja määräys on, että hän on epäuskovainen joka on mennyt harhaan, ja se, että hän on valhetelija ja pahantekijä, on osuvampaa.”” (Al-Sawaa’iq al-Muhriqah 2/608)

Ja Allaah sanoi Koraanissa:

”Ja ensimmäiset tiennäyttäjät Muhaajiriineista ja Ansaareista sekä ne, jotka seurasivat heitä hyvyydessä; Allaah on heihin tyytyväinen ja he ovat tyytyväisiä Häneen. Ja Hän on valmistanut heille puutarhoja, joiden alla virtaa jokia, (he tulevat olemaan) ikuisesti siellä. Tämä on mahtavin menestys.” [at-Tawbah 9:100]

”Totisesti Allaah oli tyytyväinen uskovaisiin, kun he antoivat bai’an (liittolaisuuden valan) sinulle puun alla, ja Hän tiesi mitä oli heidän sydämissään, joten Hän lähetti sakiinan (rauhallisuuden) heidän päälleen, ja Hän palkitsee heidät lähellä olevalla voitolla.” [al-Fath 48:18]

’Aa’ishan haukkuminen

Maalik sanoi: Joka syyttää häntä (’Aa’ishaa), menee vastoin Koraania, ja joka menee vastoin Koraania, on tapettava.”

Ibn Hazm sanoi: ”Tämä Maalikin lausunto on oikein, ja on täyttä uskosta luopumista hylätä Allahin sanat, jotka selvästi todistavat hänen viattomuutensa.”

Abu Bakr ibn al-’Arabi sanoi: ”Koska ihmiset, jotka panettelivat ’Aa’ishaa, syyttivät puhdasta ja viatonta ihmistä moraalittomuuden tekemisestä, Allaah vapautti hänet syytöksistä. Joten jokainen, joka syyttää häntä siitä, mistä Allaah on julistanut hänet viattomaksi, hylkää sen mitä Allaah on sanonut, ja jokainen joka hylkää mitä Allaah on sanonut, on epäuskovainen. Tämä on Maalikin mielipide, ja asia on erittäin selvä niille, joilla on oivalluskyky.”

Al-Qaadi Abu Ya’laa sanoi: Joka panettelee ’Aa’ishaa syyttämällä häntä siitä, mistä Allaah julisti hänen olevan viaton, on kaafir, ilman epäilyksen häivääkään. Enemmän kuin yksi imaami on sanonut tämän ijmaa’n (oppineiden yhtämielisyyden) ja antoi tämän määräyksen.”

Ibn Abi Muusaa sanoi: ”Joka syyttää ’Aa’ishaa, olkoon Allaah häneen tyytyväinen, siitä, mistä Allaah sanoi hänen olevan viaton, on jättänyt uskontonsa, eikä hänellä ole oikeutta naida musliminaista.”

Ibn Qudaamah sanoi: ”On osa sunnaa sanoa ’Olkoon Allaah häneen tyytyväinen’ mainittuaan Profeetan saws vaimot -Uskovaisten Äidit-, jotka ovat puhtaita ja viattomia kaikesta pahasta. Parhaat heistä ovat Khadiijah bint Khuwaylid sekä ’Aa’ishah As-Siddiiqah bint as-Siddiiq, joiden viattomuuden Allaah on julistanut. He ovat Profeetan saws vaimoja tässä maailmassa ja seuraavassa. Joka syyttää häntä (’Aa’ishaa) siitä, josta Allaah on julistanut hänen viattomuutensa, on hylännyt Allahin, Kaikkivoivan sanat.”

Imam an-Nawawi sanoi: ”’Aa’ishan viattomuus siitä, mistä häntä syytettiin on sanottu selvästi Koraanissa. Jos joku epäilee sitähänestä tulee kaafir ja murtadd (uskonluopio), muslimeiden yhtämielisyydellä.” (Allaah suojelkoon meitä sellaiselta asialta),

Ibn al-Qayyim sanoi: Umma on yhtä mieltä siitä, että joka haukkuu häntä, on kaafir.”

Al-Haafiz ibn Kathiir sanoi tafsiirissaan: ”Oppineet, olkoon Allaah heille armollinen, olivat kaikki samaa mieltä siitä, että joka syyttää tai haukkuu häntä tämän jakeen paljastamisen jälkeen, on kaafir, sillä hän on hylännyt Koraanin.”

Badr ad-Diin az-Zirkashi sanoi: Joka haukkuu häntä, on epäuskovainen, sillä Koraani todistaa selvästi hänen viattomuutensa.”

Mainokset