TUQIYAH ELI LASKELMOITU PETOS, TEESKENTELY, VALHEELLISUUS


Shii’at liittävät kaikki seuraavat lausunnot imaami Abu Abdullaahiin (Ja’far as-Sadiqiin):

”Yhdeksän kymmenystä uskonnosta on tuqiyah (teeskentelyä), täten joka ei teeskentele, hänellä ei ole uskontoa.” (Usuul Al-Kaafi osa 9 s.110)

”Joka peittää uskontonsa on pelastanut sen, ja joka tekee sen julkiseksi on tuhonnut sen.”

”Uskovainen, joka ei tee tuqiyah on kuin vartalo ilman päätä.” (Tafseer al-Askari)

”Ole heidän (ei-shii’ojen) kanssa, mutta vihaa heitä sisäisesti.” (Usuul Al-Kaafi osa 9 s.116)

Koskien jaetta, ”Totisesti jaloin teistä Allahin silmissä on se, joka on jumalaapelkävin (atqaakum)” , shii’at liittävät seuraavan tulkinnan sanaan ’atqaakum’: ”Se tarkoittaa tuqiyan kautta tehtyjä tekojasi” (Al-I’tiqadat)

On mielenkiintoista verrata tätä laskelmoidun petoksen oppia Allahin sanoihin Koraanissa: ”Totisesti ne, jotka piilottavat ihmisiltä selkeät todisteet ja johdatuksen sen jälkeen kun olemme tehneet ne selviksi ihmisille Kirjassa, heidät kiroaa Allaah ja kaikki, joilla on valta kirota.” (2:159)

Sekä Profeetan saws sanat: ”Kuka tahansa, jolta kysytään tietoa ja hän salaa sen, hänellä tulee olemaan tuliset suitset kaulansa ympärillä Tuomiopäivänä.” (Abu Dawood, Tirmidhi)

USUUL AL-KAAFI, SHII’OJEN ’LUOTETTAVIN’ HADIITH-KIRJA

Usuul al-Kaafi on shii’ojen oma hadiith-kirja, jossa on kerrontoja ja tradiitioita, jotka liitetään shii’ah-imaameihin, ahl-al-baitiin sekä Profeettaan saws. Usuul Al-Kaafi on luotettavin shii’ah-kirja, kuten ’luotettavat’ shii’ah-oppineet ovat sanoneet ja julistaneet. Sen kirjoittaja on Thiqat al-Islam Muhamad Ibn Yaqoob AlKulayni (’erittäin luotettava’ shii’ah-oppinut, kuoli 328 H). Jotkut shii’ah-oppineet uskoivat, että Usuul al-Kaafi esitettiin legendaariselle Imaam Qaemille (shii’ojen toinen nimitys imaam Mehdille), joka piti siitä ja sanoi: ”Se riittää shii’oille” (al-Tharee’ah ela Tasaneef al-Shi’a: Agha Buzurg al-Tahraani; osa 17, s. 245)

Shii’at pitävät al-Kaafia samassa asemassa kuin sunnit Sahiih al-Bukhaaria ja Sahiih Muslimia (jotka shii’at ovat hylänneet), ellei jopa korkeammassakin asemassa.

Ironisesti, huomaamme Mr. Mulla Baqir Majlisin sanovan Usuul al-Kaafin kommentaarissaan, nimeltään Mir’at al-’Uqul, että 9 485 kaikista 16 121 kerronnasta Usuul al-Kaafissa ovat epäluotettavia! Tästä voimme vetää kaksi johtopäätöstä: Joko Imaam Qaem teki virheen sanoessaan luotettavaksi kirjaa, jonka sisällöstä 60%:n huomattiin myöhemmin olevan epäluotettavaa; tai sitten Mr. Mulla Baqir Majlisi (luotetuimpia ja kunnioitetumpia shii’ah-oppineita kautta aikain) ei tiennyt, mistä hän puhuu.

Oli miten oli, tässä on joidenkin ’luotettavimpien’ shii’ah-oppineiden sanoja Usuul Al-Kaafista:

[1] AlHur Al’amily sanoi ”Neljän shii’ah-kirjan (Usuul Al-Kaafi , AlIstibsaar , AlTahzeeb , Mun La YahDuruHu Alfaqeeh) kirjoittajat ovat todistaneet, että heidän kirjoissaan olevat hadiithit ovat sahiih, vaikaita, ja hyvin valittuja niistä juurista, joita kaikki shii’at seuraavat. Ja jos pidät näitä oppineita luotettavina, sinun on hyväksyttävä kaikki heidän sanansa ja kerrontansa.” [Alwasa’el , osa 20 , s. 104]

[2] Sharaf’Deen AbdulHussain Mosawy sanoi: ”Usuul Al-Kaafi, AlIsTibSaar, AlTahzeeb sekä Mun La YahduRuHu Alfaqeeh ovat *MutawaTirah*, ja niiden sisällön luotettavuudesta on yhtämielisyys. Al-Kaafi on niistä vanhin, mahtavin, parast sekä kaikkein tarkin.” [The book of AlMuraja’aat , Muraj’ah number 110 ] ….. MutawaTirah = 100%:sen tarkka, sillä monet kertojat kertoivat saman hadiithin.

[3] Muhammad Sadiq AlSaDr sanoi: ”Vaikka shii’at ovat yhtä mieltä siitä, että kaikki neljä kirjaa (Usuul Al-Kaafi , AlIsTibSaar , AlTahzeeb ja Mun La YahduRuHu Alfaqeeh) ovat hyväksyttyjä ja kaikki kerronnat niissä ovat sahiih, he eivät kutsuneet niitä nimellä ’Sahiih’ niin kuin ahl as-sunnah tekivät.” [The Book of shia ”Kitab alshia” s. 127]

[4] AlTabRassy sanoi: ”Usuul Al-Kaafi neljän shii’ah-kirjan joukossa (AlTahzeeb , Usuul Al-Kaafi , AlIsTibSar , mun la YahDuruhu Alfaqeeh) on kuin aurinko tähtien joukossa, ja joka katsoo oikeudenmukaisesti, hänen ei tarvitse kiinnittää huomiota kertojaketjuissa olevien miesten asemaan, ja jos katsot oikeudenmukaisesti, tunnet itsesi tyytyväiseksi ja varmaksi siitä, että kaikki niissä olevat hadiithit ovat vankkoja ja tarkkoja.” [MusTaDrak AlWasa’el, osa 3 , s. 532]

[5] Al Khomeini sanoi: ”Luuletko sen olevan tarpeeksi, että meidän uskonnollisen elämämme lait on tiivistetty Usuul al-Kaafiin, ja sitten se jätetään hyllyyn?” [Al-Hukumah Al-Islamiyyah, s. 72]

ESIMERKKEJÄ USUUL AL-KAAFIN SISÄLLÖSTÄ:

”Tottelevaisuus ’Alia kohtana on todellista nöyryyttä, ja tottelemattomuus häntä kohtaan on epäuskoa Allahiin” (Usuul Al-Kaafi osa10 s.54)

”Joka asettaa toisen imaamin ’Alin rinnalle ja viivästyttää hänen kalifaattiaan (valitsemalla muita ennen häntä, tai muita kuin hänen jälkeläisiään), on mushrik” (Usuul Al-Kaafi osa 10 s.55)

Shii’at ovat lisänneen suurah al-Inshiraahiin valheellisen jakeen: ”Ja olemme tehneet ’Alista sinun sukulaisesi avioliiton kautta” (Usuul Al-Kaafi s.289 )

Al-Kileeni kertoi Jaabirin kysyneen Abu Ja’farilta: ”Miksi ’Ali ibn Abi Talibille annettiin nimitys Amir-ul-Mumineen?” AbuJa’far vastasi: ”Allaah nimesi hänet niin ja paljasti kirjassaan: ”Ja (muista) kun Herrasi otti Aatamin lapsista, heidän kupeistaan, heidän jälkeläisensä ja laittoi heidät todistamaan itselleen (sanoen) ”Enkö Minä olekin teidän Herranne, Muhammed Minun Lähettilääni ja ’Ali Amiir al-Mu’miniin?”… (Usuul Al-Kaafi osa 1, s.412)

KOMMENTTI: Me kaikki tiedämme, että ”Muhammed Minun Lähettilääni ja ’Ali Amiir al-Mu’miniin” ei ole osa Koraanin jaetta [suurah al-A’raaf, 7:172], mutta aivan kuten luit, Al-Kileeni kertoi kirjassaan Al-Kaafi, että erehtymätön imaami -shii’ojen mukaan- (Abu Ja’far) sanoi, että Allaah paljasti tämän jakeen sanoilla ”Muhammed Minun Lähettilääni ja ’Ali Amiir al-Mu’miniin”!!

”Abu Baseer kertoi sanoneensa Imam Ja’farille, ”Oi Abu Abdullaah (Imam Ja’far as-Sadiq),mikä on Mushaf Faatimah? Hän vastasi ”Se on Koraani, joka sisältää kolme kertaa enemmän kuin teidän Koraaninne; silti, kautta Allahin, se ei sisällä yhtäkään kirjainta teidän Koraanistanne.” (Usuul Al-Kaafi osa 1 s.457)

”Ali bin Ibraaheem kertoi isältään, joka kertoi al-Nufalilta, joka kertoi As-Sukuunilta, joka kertoi (Imam) Abu Abdullaahin sanoneen: Amiirul-Mu’mineen (Ali) [as] sanoi: (al-Luwaat ma doon ad-dubur, wad-dubur huwal-kufr) Sodomia (yhdyntä peräaukkoon/homoseksuaalisuus) on (mitä tahansa) muuta kuin dubur (anaaliseksi), sillä dubur (sanalla on monta merkitystä) tarkoittaa kufria (epäuskoa).” Al-Kafin kommentaattori kirjoitti: ”Tästä on mahdollista ymmärtää, että sodomia miehen kanssa on sallittua.” (Usuul Al-Kafi (fil Furoo’): Book of Marriage: Chapter of Sodomy, narration 3, osa 5, s. 544)

”Imaameilla on kaikki enkeleille, profeetoille ja lähettiläille annettu tieto.” (Usuul al-Kaafi, s.255)

”Imaamit tietävät milloin he kuolevat, eivätkä he kuole kuin omasta valinnastaan. ” (Usuul al-Kaafi, s.258)

”Imaameilla on tieto kaikesta, mitä on tapahtunut menneisyydessä ja mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, ja mikään ei ole heiltä piilossa.” (Usuul al-Kaafi, s.260)

”Imaameilla on tieto kaikista paljastetuista kirjoista, riippumatta siitä millä kielellä ne paljastettiin. ” (Usuul al-Kaafi, s.260)

”Kukaan ei koonnut Koraania täydellisesti, paitsi imaamit, ja he tietävät kaiken mitä se pitää sisällään ” (Usuul al-Kaafi, s.227)

”Bad’ah” (Allaah suunnittelee, mutta suunnitelmat eivät toteudu) ALLAH kertoo valheita. (Usuul Al-Kaafi, osa 1, s. 148)

Kaikki imaamit ovat samalla tasolla kuin Profeetta saws. (Usuul Al-Kaafi, Vol. No. 1, Page No. 270)

Kolmesta ensimmäisestä khalifasta ja sahaboista tuli epäuskovaisia kieltämällä ’Alin wilayan (oikeuden khalifaattiin). (Usuul Al-Kaafi, s. 420)

Me olemme Jumalan silmät Hänen luoduissaan ja lopullinen auktoriteetti ihmisissä. (Usuul Al-Kaafi, osa 1, s. 145)

Kellään ei ole täyttä tietoa Koraanista, paitsi imaameilla. (Usuul Al-Kaafi, osa 1, s. 228)

Jumalan hujjaat (täydelliset todisteet) ei voida todentaa ilman imaamia. (Usuul Al-Kaafi, osa 1, s. 177)

Imaami tietää kuolinaikansa ja hänen kuolemansa on hänen käsissään. (Usuul Al-Kaafi, osa 1, s. 258)

Shii’ojen mukaan mikään ei voi pysyä piilossa imaameilta, heillä on täydellinen tieto menneisyydestä, nykyajasta ja tulevaisuudesta. (Usuul Al-Kaafi, osa 1, s. 260)

Imaamilla on enemmän ominaisuuksia kuin profeetoilla (Usool Al-Kaafi, osa 1, s. 388)

Piilottaa salaisuus ja itkeä imaamin teoille on jihaad. (Usuul Al-Kaafi, osa 2, s. 226)

”Allaah valehtelee usein ja tekee virheitä.” (Usuul Al-Kaafi, s. 328)

”Imaameilla on profeettojen merkit.” (Usuul al-Kaafi, s.231)

”Kun imaamien aika tulee, he tulevat hallitsemaan Profeetta Dawuudin ja hänen dynastiansa laeilla. Näiden imaamien ei tarvitse pyytää todisteiden esittämistä ennen tuomionsa antamista.” (Usuul al-Kaafi, s. 397)

”Milläkään kansalla ei ole yhtäkään totuutta, paitsi että se on saanut alkunsa imaameilta, ja kaikki mikä ei ole saanut alkuaan heistä on väärää.” (Usuul Al-Kaafi, s.399)

”Kaikki maan päällä kuuluu imaameille.” (Usuul Al-Kaafi, s.407)

”Shii’at sanovat, että imaamit ovat Allahin kasvot” (Usuul Al-Kaafi s. 83)

Abu Hamza kertoi sanoneensa imaam Ja’far as-Saadiqille, että jotkut hänen seuralaisistaan keksivät asioita koskien niitä, jotka olivat heitä ennen. Silloin imaam Ja’far käski hänen lopettaa heistä puhumisen, sillä koko ihmiskunta, shii’oja lukuun ottamatta, on zinan lapsia. (Usuul al-Kaafi, osa 8)

MUISTA KIRJOISTA:

Oikeassa Koraanissa on 17 000 jaetta. (Al Shafi, osa 2, s. 616)

Kaikki hylkäsivät islamin Profeetan saws kuoleman jälkeen, paitsi kolme: Miqdad, Abu Zar and Salman Farsi. (Quran Majiid, Maqbool Hussain Dehlevi, s. 134)

”Ero Allahin ja ’Alin välillä”. (Jila-ul-Ayoun, osa 2, s. 66)

Abu Bakr ei pystynyt lausumaan kalimaa (ts. uskontunnustusta) kuollessaan. (Israr-e-Muhammad, s. 211)

Kun meidän Qaimimme (12. imaami) nousee ylös, Humira (’Aa’ishah) tullaan nostamaan kuolleista jotta hänet ruoskittaisiin hänelle kuuluvana rangaistuksena, ja kostaakseen Muhammedin saws tyttären, Faatiman. (Al Shafi, osa 2, s. 108)

Ali on Jumala. (Jila-ul-Ayoun, osa 2, s. 66)

Shaitaan oli ensimmäinen, joka vannoi liitolaisuutta Abu Bakrille moskeijalla. (Israr-e-Muhammad, s. 30)

”Syytös Profeetan myrkyttämisestä ’Aa’ishaa ja Hafsaa kohtaan”. (Jila-ul-Ayoun, s. 118)

Imaamit ovat Jumala. (Jila-ul-Ayoun, osa 2, s. 85)

Pakistan mainitaan alkuperäisessä Koraanissa. Nykyinen Koraani on merkityksetön. (Hazaar Tumhari Das Hamari, s. 554)

On kufria epäillä ’Umarin kufria (epäuskoa). (Jila-ul-Ayoun, s. 63)

Abdullah Ibn-e-Saba ikuisti imaamiuden korvaamattomuuden ja sanoi että ’Ali on todellinen Herra. (Anwaar-e-Naumania, osa 2, s. 234)

Koraani lähetettiin alas neljänä osana, mutta nykyinen Koraani on kolme osaaa. (Shia Aur Tehreef-e-Quran, s. 62)

Ne, jotka kieltävät ’Alin kalifaatin ovat epäuskovaisia. (Anwaar-e-Naumania, osa 3, s. 264)

’Aa’ishan oli epäuskovainen. (Hayat-ul-Quloob, osa 2, s. 726)

Emme hyväksy sitä Jumalaa, emmekä sitä Profeettaa, jonka seuraaja oli Abu Bakr. (Anwaar-e-Naumania, osa 2, s. 278)

Nykyinen Koraani on lyhennelty, alkuperäinen Koraani on Imaam Mehdilla. (Hazaar Tumhari Das Hamari, s. 553)

Abu Bakr ja ’Umar olivat suurempia tyranneja kuin Shaitaan. (Haq-ul-Yaqeen, s. 509)

Imaam Mehdi tulee rankaisemaan ’Aa’ishaa ruoskalla. (Hayat-ul-Quloob, osa 2, s. 901)

”Erilaisen uskontunnustuksen hyväksyminen”. (Asool-e-Shariat Fee Aqaid-ul-Shia’t, s. 423)

Kaksi Shaikhia (Abu Bakr ja ’Umar) kieltäytyivät hyväksymästä ’Alin kokoamaa Koraania. (Fasal-ul-Khitab, s. 64)

Abu Bakr ja ’Umar ovat helvetin seitsemän oven joukossa. (Haq-ul-Yaqeen, s. 500)

’Aa’ishah ja Hafsah olivat tekopyhiä ja epäuskovaisia. (Hayat-ul-Quloob, osa 2, s. 900)

”Muuntelemisen hyväksyminen on Kalima Tayyibah (hyvä sana)”. (Shia Mazhab Haq Hai, osa 2, s. 57)

Neljätoista shii’ah-imaamia, Luomakunnan herrat sekä kaikkien profeettojen ja enkelien häpäiseminen. (Jila-ul-Ayoun, osa 2, s. 29)

Jumala söi Koraanin. (Min Kitab-ul-Burhan Fee Tafseer-ul-Quran, s. 38)

Imaam Mehdi tulee määräämään kahden Shaikhin (Abu Bakr ja ’Umar) kuolleiden vartaloiden kaivamisen haudasta, tekemään niistä elävät ja rankaisemaan niitä. (Haq-ul-Yaqeen, s. 371)

”’Aa’ishah oli munaafiqah”. (Hayat-ul-Quloob, s. 867)

Avun pyytäminen ’Alilta ei ole shirkiä, vaan Pyhän Profeetan saws tapa”. ( Hathi Kay Daant Khanay Kay Aur Dikhanay Kay Aur, osa 2, s. 41)

Imaam Mehdi tulee tappamaan kaikki sunni-oppineet. (Haq-ul-Yaqeen, s.527)

Koraanin pää-kokoajat tulkitsivat, muuttivat, turmelivat ja vääristelivät Koraania (Al-Ehtijaj, s. 257)

Abu Bakr, Umar, ’Uthmaan ja Muawiyah ovat kuin epäjumalia, he ovat pahimmat kaikista Jumalan luomuksista. (Haq-ul-Yaqeen, s. 519)

’Aa’ishaa syytettiin avoimesta haureudesta. (Qur’an Majeed, Maqbool Hussain Dehlevi, s. 840)

Kalima Tayyibah (athan) ilman sanoja ”Ali Wali ULLAH” (’Ali on Allahin läheinen liittolainen) on väärä. (Shia Mazhab Haq Hai, s. 2)

Abu Bakr ja ’Umar olivat Shaitaanin seuraajia. (Quran Majeed, Maqbool Hussain Dehlevi, s. 674)

’Aa’isha ei ollut amerikkalainen eikä eurooppalainen neito. (Haqeeqat-e-Fiqah Hanfia Dar Jawab Haqeeqat-e-Fiqah Jaffria, s. 64)

Kun Jumala tulee iloiseksi, Hän puhuu persiaksi, kun Hän tulee ärsyyntyneeksi, Hän puhuu arabiaksi. (Tareekh-ul-Islam, s. 163)

Koraanissa (Fahsha) viittaa Abu Bakriin, (Munkar) ’Umariin, ja (Baghi) ’Uthmaaniin. (Quran Majeed, Maqbool Hussain Dehlevi, s. 551)

”Me emme palvo sellaista Jumalaa, joka antaa vallan sellaisille heittiöille kuin Yazid, Mu’awiyyah ja ’Uthmaan.” (Kashful Asraar – s. 107 – Khomeni..)

”Henkilö, joka sanoo että nykyinen Koraani on täydellinen, on valehtelija, sillä ’Ali kokosi täydellisen Koraanin” (Fasl-ul-khitaab fee tahreef kitaab rab-ul- arbab, s.4, Noori Tibri).

”Munaafiquun (sahaaba) ottivat erittäin paljon pois Koraanista.” (Ihtijaj-e-tibri, s. 382).

”Kun imaam Mehdi tulee, hän tuo mukanaan alkuperäisen Koraanin.” (Ahsan-ul-maqaal, s. 336, safdar Husain najfi).

”Emmekä me usko siihen Allahiin tai Jumalan Profeettaan, jonka khaliifah on Abu Bakr.” (Anwar-ul-nomania, s. 278).

”Kaikki profeetat ovat kerjäläisiä ’Alin ovenkynnyksellä.” (khalqat-e-norania, s. 201, Talib Husain karpalwi).

”Shii’at sanovat ’Alin sanoneen…….”Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Minä olen ilmiselvä ja minä olen piilotettu, ja minä olen maan perijä.” (Rijaal Kashsi s. 138)

Abu Bakr on kaafir ja se, joka rakastaa Abu Bakria on myös kaafir. (Faq-ul-yaqeen, s. 690, Baqar majlisi).

Abu Bakr oli kaafir ja zindiiq (harhaoppinen). (Kashf-ul-asrar, s. 69, khamini).

”En usko siihen Allahiin, joka antaa hallinnon ’Uthmaanille ja Mu’aawiyalle.”(Kashf-ul-asrar, s. 107, Khamini).

Abu Bakr ja ’Umar olivat Saatanan kätyreitä. (Hulyat-ul-mateen, mulla baqar majlisi).

Khalid bin Walid ei ollut saif-ullah (Allahin miekka -hänelle annettu kunnianimi), vaan saif-us-shaitaan (Saatanan miekka). (Manazir-o-baghdad, s. 100).

Kaikki profeetat tulevat heräämään henkiin ja aloittamaan jihaadin ’Alin johdolla. (Tafseer ayyashee, s. 181).

Oikea Koraani on ’Alin kokoama ja se tulee Mehdin mukana. (Anwar-ul-nomania, s. 360).

Kaikki profeetat ja enkelit ovat 12 imaamin orjia, paitsi Muhammed saws. (kaleed manaazra, s. 35, barkat ali).

12 imaamia ovat profeettojen opettajia, paitsi Muhammedin saws. (Majmoa-e-majalis, s. 29).

Kun imaam Mehdi tulee, hän tulee hirttämään Abu Bakrin ja ’Umarin Muhammedin saws haudalle. (Majma-ul-ma’arif, s. 49)

Jos Jibriil ja Mika’iil olisivat rakastaneet Abu Bakria, hekin olisivat Helvetissä. (Ameer mukhtar, s. 8, mirza basharat Husain).


Anas Bin Malik, Abu Huraira, Amr bin al-’Aas, M’aawia ja ’Aa’ishah olivat kakkien aikojen pahimmat ihmiset. (Makalmaat-e-husainia, s. 59)

Mies voi mennä naimisiin miehen, äitinsä, siskonsa tai tyttärensäkin kanssa. (Firqa-ul-shiat, Abi Mohammad-ul-Hasan Bin Moosa).

Abu Bakr oli mushrik, ’Umar oli munaafiq ja ’Uthmaan oli kaafir. (Shia’an-e-ali aur inn kee shaan, s. 54, ghulam husain najfi).

Kum imaam Mehdi tulee, hän tulee olemaan alasti, ja ensimmäinen ihminen, joka vannoo hänelle liittolaisuutta, on Muhammed saws. (Haq-ul-yaqeen, s. 347, Baqar majlisi).

’Umar oli munaafiquunien johtaja.
Allahin Lähettiläs rukoili ’Umarin murhaa.
Päivä, jona persialainen epäuskovainen Lu’lu’ murhasi ’Umarin, on vuoden onnekkain päivä.
’Aa’ishah ja Hafsah tekivät Allahin Lähettiläästä saws marttyyrin antamalla hänelle myrkkyä. (Hayat-ul-quloob, s. 870, Baqar Majlisi).

Täten nämä kaksi munaafiqia (Abu Bakr ja ’Umar) sekä ne kaksi munaafiqaa (’Aa’ishah ja Hafsah) sopivat tekevänsä Allahin Lähettiläästä marttyyrin antamalla hänelle myrkkyä. (Hayat-ul-quloob, s. 745, Baqar Majlisi)

”Vaikka Allaah ei ole luonut koiraa pahempaa olentoa, silti naasibi (sunni) on pahempi kuin koirakin.” (Haqqul Yakeen (Persian) osa 2, s. 516)

”On sisällytetty useaan tietolähteeseen että he (shii’ojen oletetut imamit) sanoivat: ’Vaikka jokainen enkeli, jonka Allaah swt on luonut, jokainen profeetta jonka Allaah on lähettänyt, ja jokainen todellinen marttyyri rukoilisivat Allahia swt vapauttamaan naasibin (sunnin) Helvetistä, Allaah ei ikinä vapauttaisi häntä.'” (Haqqul-Yaqeen, (Arabic), osa 2 s. 192)

Mullah Baqir kirjoittaa: ”Kun Mehdi ilmestyy, hän alkaa teloittaa sunni-oppineita ennen epäuskovaisten puoleen kääntymistä.”(Haqqul Yaqeen: 2:527)

Mullah Baqir lainaa Imam Zainul Abidiinin sanoja:
Eräs henkilö kysyi imaamilta Abu Bakrista ja ’Umarista.
Imaami vastasi: ”Minulle on kerrottu, että he olivat molemmat epäuskovaisia ja että ketkä tahansa, jotka ystävystyvät heidän kanssaan (ajattelemalla heidän olevan hyviä) ovat myös epäuskovaisia.” (Haqqul Yaqeen: 2:522)

Mullah Baqir kirjoittaa naasibeista (sunneista): Naasibi (joka pitää Abu Bakria ja ’Umaria parempina kuin ’Alia) on pahempi kuin zinan lapsi. On totta että Allaah ei ole luonut mitään koiria alhaisempaa ja halveksittavempaa. Mutta naasibi on vielä halveksittavampi Allahin silmissä, kuin koira. (Ibid: 2:516)

SHII’OJEN TUNNETUIMMAT TAFSIIR-KIRJAT:

Tunnetuimmat näistä ovat 1.Tafseer AlQumy, 2.Tafseer Al-Ayashi, 3.Tafseer AlBurhan, jonka on kirjoittanut Albahraani (hyvni tunnettu shii’ah-oppinut).

Seuraavassa muutamia lainauksia Tafseer Al-Ayashista ja Tafseer Al-Burhanista, sekä shii’ojen hadiith-sanakirjasta nimeltään Bihaar Al-Anwaar, jonka on kirjoittanut Mullah Muhamad baqir alMajlisi, jota he kutsuvat nimellä Shaikh al-Islaam.

”al-Hussain bin Ali bin Yaqteen sanoi: ”Kysyin Abul-Hassan sen luvallisuudesta, että mies harrastaa anaaliseksiä naisen kanssa, hän sanoi: ’Se on tehty sallituksi Allahin Kirjassa kun (profeetta) Luut sanoi (11:78): ’Tässä ovat tyttäreni, he ovat puhtaampia teille’, ja hän tiesi, etteivät he olleet kiinnostuneita vaginasta.” [Tafseer al-Ayyashi, osa 1, s.157; Bihaar al-Anwaar osa 21, s.98; Tafseer al-Burhaan osa .2, s.230]

”On kerrottu, että [Imam] Abu Abdullah sanoi: ’Yksikään lapsi ei synny ilman, että tietty Saatana on hänen vierellään. Jos Allaah tietää että lapsi tulee olemaan meidän shii’astamme, Hän suojelee häntä siltä Saatanalta; ja jos hän ei tule olemaan meidän shii’astamme, Saatana tunkee sormensa hänen peräaukkoonsa, jolloin hänestä tulee catamite (?), ja jos se oli tyttö, niin hän laittaa sormensa hänen vaginaansa, jolloin hänestä tulee *****. Sen jälkeen Allaah tulee tuomaan esiin tai vahvistamaan mitä haluaa, sillä Hänellä on Tiedon kirja.” (Tafseer al-Ayyashi, s. 218, Bihaar al-Anwaar, osa 2 s. 1319, Tafseer al-Burhaan, osa 2, s. 300)

”On kerrottu (imaam) Abu Abdullaahin sanoneen: ”Tuomiopäivänä Ibliis tuodaan 70 kahleessa ja köydessä. Sitten ensimmäinen näkee Zufarin (’Umarin) 120 kahleessa, joten Ibliis sanoo: ’Kuka tuo on, jolle Allah tuplasi rangaistuksen, ja minä olin se, joka johti kaikki nämä ihmiset harhaan?’ Vastaus kuuluu ’Tämä on Zufar (’Umar). Ibliis kysyy sitten ’Miksi juuri tämä rangaistus?’ Vastaus kuuluu ’Johtuen hänen tekemästään vääryydestä ’Alia kohtaan.’ Sitten Saatana-’Umar sanoo Saatana-Ibliisille ’Se olit sinä, joka määräsi minua tekemään niin’, johon Ibliis vastaa ’Miksi olit tottelematon Herraasi kohtaan ja tottelit minua?'” (Tafseer al-Ayashi, s. 224 , Tafseer al- Burhan, osa 3, s. 310, Bihaar al-Anwaar, osa 8, s. 220 )

Mulla Baqir kertoi (imaam) Ja’far Ibn Muhamad sanoneen: ”Profeetta Muhammedilla saws oli tapanaan laittaa päänsä (tyttärensä) Faatiman rintojen väliin ennen nukkumaan menoaan.” (Bihaar al-Anwar, osa 43, s. 78)

Again Mulla Baqir kertoo Ali Ibn Abi Talibin sanoneen että hän nukkui kerran Profeetta Muhammedin saws ja hänen vaimonsa ’Aa’ishan kanssa samassa sängyssä, saman peiton alla, sitten Profeetta saws heräsi rukoilemaan ja jätti heidät (’Alin ja ’Aa’ishan) yhdessä samaan sänkyyn ja saman peiton alle.” (Bihaar al-Anwar osa 40, s. 2)

Mainokset