huhtikuu 2009


Profeetta saws sanoi:

”Minulla ei ole mitään tekemistä (sellaisen) muslimin kanssa, joka asuu mushrikiinien keskuudessa.” (Abu Dawuud, at-Tirmidhi, an-Nasaa’ii; sen isnaad on sahiih)

Ibn Kathiir sanoi selittäessään Koraanin jaetta 4:97 :

”Totisesti ne, joiden sielut enkelit ottavat (kuolemassa) kun he ovat tekemässä vääryyttä itselleen, he (enkelit) tulevat sanomaan heille: ’Missä (tilassa) te olitte?’ He vastaavat ’Olimme heikkoja ja sorrettuja maassa.’ He (enkelit) sanovat: ’Eikö Allahin maa ollut tarpeeksi laaja, jotta teette hijran siinä?’ Joten sellaisten leposija on Helvetti – mikä huono määränpää se onkaan.” [an-Nisaa’, 97]

”Paitsi heikot miehistä, naisista ja lapsista, jotka eivät kykene tekemään suunnitelmaa eivätkä saamaan johdatusta tiellä.” [an-Nisaa’. 98]
(lisää…)

Mainokset

Ibn Taimiyyah sanoi: ”Epäilemättäkin, se, joka ei usko että on pakollista hallita sen mukaan, mitä Allaah on paljastanut Lähettiläälleen, on kaafir; ja joka uskoo että on luvallista hallita ihmisten joukossa omien mielipiteidensä mukaan, kääntyen pois siitä ja ollen seuraamatta sitä, minkä Allaah on paljastanut, on myös kaafir.” (Minhaaj as-Sunnah 5/130)

(lisää…)

Ylpeys ja ylimielisyys

’Abdullaah ibn Mas’uud kertoi Allahin Lähettilään saws sanoneen: ”…yksikään ei tule astumaan sisään Paratiisiin, jolla on sydämessään sinapinsiemenen verran ylpeyttä.” (Muslim, 165)

Ja toisessa versiossa: ”Se, jolla on sydämessään sinapinsiemenen verran ylpeyttä, ei tule astumaan Paratiisiin.” (Muslim, 166)
Mutta mitä tällä ylpeydellä tarkoitetaan? Sen selitys löytyy kolmannesta ’Abdullaah ibn Mas’uudin kertomasta hadiithista:

(lisää…)

Muistutuksia ja varoituksia salafeilta

Abu Bakrin on kerrottu sanoneen: ”Hän, joka menee hautaan ilman eväitä (hyviä tekoja), on kuin hän olisi alkanut uida valtameren yli ilman venettä.”

’Umarin on kerrottu sanoneen: ”Maallista kunniaa saadaan rikkauksista, ja tuonpuoleisen kunnia tulee hyvien tekojen tekemisestä.”

’Uthmaanin on kerrottu sanoneen: ”Maallisiin asioihin syventyminen tuo pimeyttä sydämeen, ja seuraavan maailman asioihin syventyminen sytyttää valoa sydämeen.”

’Alin on kerrottu sanoneen: ”Joka tavoittele tietoa uskonnosta, Paratiisi tavoittele häntä, ja joka tavoittelee pahoja tekoja, Helvetti tavoittelee häntä.”

(lisää…)

’Umar ibn ’Abdul ’Aziizilla, olkoon Allaah hänelle armollinen, oli tapanaan sanoa: ”Yksikään ei voi saavuttaa taqwan asemaa, kunnes hän ei omista yhtään sellaisia tekoja tai sanoja, jotka voidaan paljastaa hänen häpeäkseen tässä maailmassa tai tuonpuoleisessa.”

Kerran häneltä kysyttiin ”Milloin uskovainen tavoittaa taqwan huipun?” Hän vastasi ”Jos hän laittaisi kaikki ajatuksensa ja sydämessään olevan halut lautaselle ja sitten vaeltelisi ympäriinsä torilla, hän ei häpeäisi mitään siinä (lautasella) olevaa.”

Ibn al-Qayyim, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi:

”Karkota pois ohikulkevat ajtukset, sillä jos et tee sitä, niistä tulee ideoita. Karkota pois ideat, sillä jos et tee sitä, niistä tulee haluja. Taistele niitä vastaan, sillä jos et tee sitä, niistä tulee päätöksiä ja päättäväisyyttä, ja jos et karkota niitä pois, niistä tulee tekoja. Ja jos et vastusta niitä päinvastaisella, niistä tulee tapoja, ja niistä eroon pääseminen tulee sinulle vaikeaksi.” (Al-Fawaa’id, s. 33)

Olemmeko me muslimeita?

Muhammad Qutb

Kuinka se on mahdollista, että islamin ymmärtämys keskiverto-ihmisen mielessä on muuttunut niin totaalisesti; kaiken käsittävästä elämäntavasta vain muutamaan palvonnantekoon, jotka usein tehdään sydämen ollessa vain puoliksi mukana, automaattisella tavalla, tai jopa ei ollenkaan? Nykypäivänä löytyy muslimeita -itse asiassa suurin osa heistä-, jotka kuvittelevat että muslimina oleminen tarkoittaa rukoilemista ja paastoamista, ja että muuten he ovat vapaita elämään elämänsä minkä tahansa haluamansa sosiaalisen, poliittisen tai taloudellisen systeemin mukaan. Ja löytyy myös niitä, jotka väittävät rakastavansa Allahia, mutta samalla väittävät, että hyvät tunteet ja aikomukset ovat riittävä todiste henkilön islamista.

(lisää…)

Seuraava sivu »