’Aa’ishah kertoi Allahin Lähettilään saws sanoneen: ”Paras mausteista (tai paras mauste) on etikka.” (Muslim, 5091)

Jaabir ibn ’Abdullaah kertoi Allahin Lähettilään saws tulleen eräänä päivänä hänen kotiinsa. Hänelle saws tuotiin joitain leipäpaloja, jolloin hän kysyi ”Eikö ole mitään maustetta?” He (talon asukkaat) sanoivat: ”Ei, paitsi hieman etikkaa.” Hän saws sanoi: ”Etikka on hyvä mauste.” Jaabir sanoi ”Olen aina rakastanut etikkaa siitä lähtien kun kuulin sen Allahin Lähettiläältä.” Ja Talhah sanoi: ”Olen aina rakastanut etikkaa sen jälkeen kun kuulin sen Jaabirilta.”

Kun viini (tai muu alkoholi) muuttuu alkoholiksi itsestään, ilman mitään tarkoituksellista toimintaa sen muuttamiseksi, on luvallista syödä, juoda ja käsitellä sitä oppineiden yhtämielisyyden mukaan, johtuen yllä mainituista hadiitheista.

Mutta jos viinistä (tai muusta alkoholista) on tullut etikkaa tarkoituksellisen käsittelyn tuloksena; lisäämällä siihen viinietikkaa, sipuleita, suolaa jne., tai jonkin muun prossessin kautta, niin tässä tapauksessa oppineilla on erimielisyyttä sen luvallisuudesta.

Shaafi’it, hanbalit sekä jotkut maalikit sanovat, että ei ole luvallista muuttaa tarkoituksella viiniä etikaksi, sillä silloin se ei ole puhdasta. Todiste tälle on Anas ibn Maalikin hadiith, jossa hän sanoi: ”Allahin Lähettiläältä kysyttiin siitä alkoholista, josta tehdään etikkaa (ts. voidaanko sitä muuttaa tehdäkseen etikkaa), ja hän saws vastasi ’Ei. (se ei ole sallittua)'” (Muslim, 4891)

Ja Abu Talhah kertoi että Profeetalta saws kysyttiin joistan orvoista, jotka olivat perineet viiniä. Hän sanoi ”Kaatakaa se pois.” Häneltä kysyttiin ”Eivätkö he voisi tehdä siitä etikkaa?” Hän sanoi ”Ei.” (Muslim)

Ja syy tälle on seuraava:

Allaah, olkoon Hän ylistetty, on määrännyt meitä välttämään viiniä (alkoholia). Sen säilyttäminen ja käsitteleminen kunnes siitä tulee etikkaa, tarkoittaa sen käsittelemistä ja sen kanssa tekemisissä olemista, säilömällä sitä ja hyötymällä siitä, ja tämä ei ole luvallista.

Muslimin on sallittua ostaa etikkaa joltain, joka myy sitä, paitsi jos hän tajuaa tai saa tietää, että se on tuotettu tarkoituksellisen prosessin tuloksena. ’Umar, olkoon Allaah häneen tyytyväinen, sanoi: ”..Siinä ei ole mitään vikaa että joku ostaa etikkaa Kirjan ihmisiltä, jos he myyvät sitä, kunhan hän tietää että he eivät valmistaneet sitä tarkoituksella viinistä.”(Al-Mughni, 8/330).

(Bidaayat al-Mujtahid li Ibn Rushd, 1/461; Kashshaaf al-Qinaa’ li’l-Bahwati, 1/187; Fath al-Qadeer li Ibn al-Hammaam, 8/166; al-Majmoo’ li’l-Nawawi, 1/225; al-Mughni li Ibn Qudaamah, 8/319).

Mainokset