Tawassul Profeetan saws aseman kautta

Pakollista:

  1. Seuraamalla hänen saws sunnaansa
  2. Rakastamalla häntä saws
  3. Puolustamalla hänen saws kunniaansa

Kaikki nämä ovat osa sallitun tyyppistä tawassulia.

Uudistusta tässä käytännössä ilmenee silloin, kun Allahilta pyydetään jotain hänen saws aseman, vartalon tai kunnian kautta. Tästä johtuen monet oppineet ovat keskenään eri mieltä tästä asiasta, ja sen tähden on tärkeää noudattaa hyvää käytöstä tästä asiasta keskusteltaessa. Yksikään oppinut ei ole kutsunut tämän tyyppistä tawassulia shirkiksi.

Koska ei ole olemassa mitään oikeaksi todistettua, täsmällistä todistetta tätä koskien, se on uudistus (bid’ah). Jotta joku voisi väittää sen olevan oikeutettua, hänen on tuotava todisteita sunnasta. Tällaisia todisteita analysoitaessa on pidettävä mielessä seuraavat pointit:

  1. Onko tämä todiste jokin sellainen, jolla on lainsäädännöllistä pätevyyttä, ts. onko se Koraanista, sunnasta tai ijmaa’sta?
  2. Onko todiste lainvoimainen? Jos joku käyttää esimerkiksi hadiithia, sen aitous on varmistettava.
  3. Onko todiste nimenomaan kyseiseen asiaan liittyvä ja onko se merkityksellistä siihen liittyen, mitä yritetään todistaa?
  4. Onko olemassa muita todisteita, jotka selventävät, kumoavat, yleistävät tai tarkentavat aiemmin annettua todistetta? Tämä on se kategoria, joka vaatii kaikkein korkeinta tiedon tasoa.

Todisteet, joita käytetään tukemaan tawassulia Profeetan saws aseman kautta, voidaan jakaa kuuteen kategoriaan:

1. Suurah al-Maa’idah:n jae

”Oi te jotka uskotte! Pelätkää Allahia ja tavoitelkaa keinoa lähentyä Hänrä (wasiilah), ja taistelkaa Hänen tiellään jotta olisitte voittoisia.” (5:35)

Allaah on määrännyt meitä tekemään tawassul. Mutta tämän jakeen tarkoitus on yleinen, eikä nimen omaan tähän asiaan liittyvä.

2. ”Sokean miehen hadiith”, joka on mm. at-Tirmidhin sekä Ahmadin kertoma

Kerran eräs sokea mies tuli Allahin Lähettilään saws luokse ja sanoi: ”Oi Allahin Lähettiläs, pyydä Allahia parantamaan minut.” Profeetta saws vastasi: ”Jos haluat, voin tehdä du’a puolestasi, tai voit olla kärsivällinen, ja se on parempi sinulle.” Mies sanoi ”Tee du’a.”, joten Profeetta saws määräsi häntä tekemään wudun kunnolla, rukoilemaan kaksi rak’aa ja sanomaan ”Oi Allaah, totisesti pyydän Sinulta ja käännyn puoleesi Sinun Profeettasi kautta, armon Profeetan, totisesti olen kääntynyt kauttasi Herrani puoleen jotta tarpeeni täytettäisiin. Oi Allaah, hyväksy hänen välittämisensä (shafaa’ah) minun puolestani.”

Tämä hadiith on aito. Jotkut oppineet tulkitsevat sanojen ”Sinun Profeettasi kautta” tarkoittavan hänen saws asemaansa. Toiset oppineet sanovat tämän tarkoittavan ”Pyydän Sinulta Profeetan saws du’aan kautta.”

Hän tuli Profeetan saws luokse, jotta hän saws tekisi du’aa. Ja Profeetta saws selkeästi teki du’aa; hadiithin viimeiset sanat tekevät selväksi sen, että hän viittasi tähän du’aahan. Hänen saws du’aansa tämän miehen puolesta oli, että hän parantuisi; ja sokean miehen du’aa oli Allahille, jotta Profeetan saws du’a hyväksyttäisiin. Asiayhteys ennen ja jälkeen tätä osoittaa sen, että se viittaa tähän du’aahan. Ja tämä tehty du’a ei mainitse arvoa tai asemaa.

Jälkeen päin tämä mies parantui sokeudestaan. Kautta islamin historian yksikään ihminen ei ole parantunut sokeudestaan tämän du’aan kautta, paitsi tämä mies. Jos kyseinen du’a olisi Profeetan saws aseman kautta, niin silloin kaikkien sokeiden ihmisten pitäisi tehdä tätä du’aa ja parantua. Se oli tosiasiassa Profeetan saws du’aa, johon Allaah vastasi, eikä hänen saws asemansa kautta pyytäminen.

Ketkään muut seuralaiset eivät tehneet tätä sokean miehen jälkeen.

Jotkut lisäävät tämän hadiithin jatkoksi Profeetan saws sanat ”Ja jos tulee tarvetta, tee samoin”, mutta tämä lisäys on kerrottu ainoastaan yhdessä kirjassa ja ainoastaan yksi henkilö kertoi sen lisäyksen, kun taas hadiithin monissa muissa versioissa ei ole mainittu tätä lisäystä, ja esimerkiksi at-Tirmidhi ja Ahmad eivät maininneet sitä kirjoissaan.

3. ’Umarin ja ’Abbaasin tapaus

Kun sateesta oli pulaa ’Umar ibn al-Khattaabin aikana, hän meni pyytämään Allahilta sateen siunausta. Hän sanoi ”Oi Allaah, meillä oli tapana pyytää Profeettaa saws pyytämään puolestamme sadetta (tehdä tawassul hänen saws kauttaan), mutta nyt (koska Profeetta saws oli kuollut), pyydämme Profeettasi setää Al-’Abbaas ibn ’Abdul-Muttalibia tekemään sen (teemme tawassul hänen kauttaan).” Sitten Al-’Abbaas nousi ja alkoi pyytää Allahilta sadetta. (Bukhaari)

Tämä on itse asiassa kaikkein vahvin todiste heitä vastaan. Sillä jos sahaabat tiesivät tawassulista Profeetan saws aseman kautta, olisiko ’Umar hylännyt sen sellaisessa tilanteessa, jossa ihmisiä kuoli ja näki nälkää? Hän teki sitä tawassulia, jonka tunsi. Yksikään sahaaba ei ehdottanut tawassulin tekemistä Profeetan saws arvon kautta.

Kaksi yllä mainittua hadiithia ovat ainoat kuudesta tärkeimmästä hadiith-kirjasta löytyvät, tähän aiheeseen liittyvät hadiithit.

4. Useita heikkoja tai väärennettyjä hadiitheja

Aidot tässä keskustelussa käytettävät hadiithit on jo mainittu yllä.

5. Tuomiopäivänä ihmiset tulevat pyytämään Profeetoilta apua, joten miksemme voi tehdä sitä nyt?

Koska sinä päivänä meidän elämämme tila on sama kuin heidän. Me tulemme olemaan samalla elämän tasolla, aivan kuten Profeetan saws elinaikana kun sahaabat pyysivät häntä tekemään du’a heidän puolestaan.

Tällä ei myöskään ole mitään tekemistä Profeetan saws aseman kautta pyytämisen kanssa.

6. Monet kuuluisat oppineet aiempien ja nykyaikaisten joukosta sallivat sen

Tämä asia oli tuntematon islamin kahden ensimmäisen vuosisadan aikana. Se ei ollut sallittua. Ja aivan kuten on olemassa monia sen sallineita oppineita, on myös monia, jotka vastustivat sitä.

Tawassul itsessään saattaa olla ok, mutta se voi johtaa shirkiin.

Toinen tapa katsoa tämäntyypistä tawassulia on kysyä itseltämme: Mitä me olemme tehneet voidaksemme pyytää Profeetan saws aseman kautta? Otetaan esimerkiksi kerjäläinen, joka sanoo ”Jos rakastat poikaasi, anna minulle rahaa”. Kuinka tämä vaikuttaa siihen että kerjäläinen pyytää sinulta jotain? Profeetan saws asema on korkea, mutta mitä me olemme tehneet voidaksemme pyytää sen arvon kautta? On parempi sanoa ”Oi Allaah, koska rakastan Profeettaasi” tai ”Koska opiskelen sunnaa” jne.

Lisään tähän vielä omina sanoinani, että kun Allaah sanoo Koraanissa esimerkiksi

”Kutsukaa Minua, vastaan teille” [al-Ghaafir 40:60]

”Ja Allahille kuuluvat kaikkein kauneimmat nimet, joten kutsukaa Häntä niiden kautta” [al-A’raaf 7:80],

niin Hän swt ei sanonut ”kutsukaa Minua sen-ja-sen kautta”, vaan Hän määräsi meitä kutsumaan Häntä suoraan, tai käyttäen Hänen täydellisiä nimiään ja ominaisuuksiaan.

Ja lisäksi on olemassa satoja tai tuhansia hadiitheja, joissa Profeetta saws ohjeistaa meitä tekemään du’a Allahille, ja yhdessäkään niistä ei mainita kenenkään arvon kautta pyytämistä. Ja tämän lisäksi yksikään sahaaba ei ohjeistanut meitä tekemään tällä tavalla.

Joten miksi seurata jotain sellaista, jonka puolesta on vain pikku rahtunen epäselviä todisteita, kun on olemassa lukuisia kristallinkirkkaita todisteita seurata toista esimerkkiä. Ja kuten Profeetta saws sanoi:

”Totisesti halaal on selvä ja haraam on selvä, ja niiden väilissä on epäilyttäviä asioita, joita monet ihmiset eivät tiedä. Joten joka varoo epäilyttäviä asioita, on pelastanut uskontonsa ja kunniansa. Ja joka putoaa epäilyttäviin asioihin, on pudonnut haraamiin. Kuin paimen, joka paimentaa (eläimiään) laitumen (himaa’, kirjaimellisesti suojattu alue) ympärillä, on lähellä mennä sen sisään. Totta totisesti jokaisella kuninkaalla on himaa’, ja totta totisesti Allahin himaa’ on hänen kieltämänsä asiat. Ja totta totisesti vartalossa on lihapala, jos se on hyvä, koko vartalo on hyvä, mutta jos se on pilaantunut, koko vartalo on pilaantunut. Ja se on sydän. (Bukhaari, osa 1, luku 2, hadiith 49; Muslim, osa 10, hadiith 3882)

Sekä Allaah sanoo Koraanissa:

”Mutta ne, joilla on sydämissään sairaus, seuraavat epäselviä jakeita, haluten (aiheuttaa) fitnaa (hajaannusta, hämmennystä jne.) ja tavoitellen niiden piilotettuja merkityksiä…” [Aal-’Imraan 3:7],

ja tätä voi soveltaa myös hadiithien kohdalla.

Mainokset