Kolmas väittämä:

Nyt on mahdollista, että hän vastaa ”Mutta ne epäuskovaiset oikeasti halusivat näiltä kohteilta apua ja hyötyä. Mutta mitä minuun tulee, minä todistan, että vain Allaah on Se, joka antaa hyötyä ja jolla on valtaa vahngoittaa, Se, joka hallitsee kaikkia asioita. Haluan apua vain Häneltä, ja tiedostan täysin, etteivät nämä hurskaat ihmiset hallitse mitään. Mutta minä käännyn heidän puoleensa toivoen, että Allaah hyväksyy heidän pyyntönsä minun puolestani.”


Tämän väitöksen ydin on heidän väitteensä, että pakana-arabit aikoivat palvoa näitä epäjumalia, uskoen että ne epäjumalat voisivat itsessään hyödyttää heitä tai pelastaa heidät joltain vahingolta. Ja mitä tulee siihen tekoon, jota he itse tekevät, kääntymällä pyhimysten ja profeettojen puoleen, he eivät aio palvoa heitä, sillä he ymmärtävät, ettei näillä pyhimyksillä ja profeetoilla ole mitään itsenäistä valtaa. Sen sijaan he vain haluavat, että Allaah hyväksyy heidän pyyntönsä näiden hurskaiden pyhimysten kautta, koska näillä pyhimyksillä on Allahin edessä paljon korkeampi asema kuin heillä itsellään.

Joten vastaus tähän tekosyyhyn on sanoa ”Tämä on tarkalleen entisaikojen pakanoiden tekosyy -sanasta sanaan. Ja todiste tälle on, kun resitoit hänelle tämän jakeen: ”Ja ne, jotka ottivat Hänen lisäkseen suojelijoita (sanovat) ’Palvomme heitä vain, jotta he toisivat meidät lähemmäksi Allahia’ [suurah al-Zumar; 3]. Ja resitoi heille myös jae ”Ja he sanovat, että nämä (epäjumalat) ovat meidän välittäjiämme Allahin edessä” [suurah Yuunus; 18].

Näissä kahdessa jakeessa Allaah mainitsee, että syy, miksi pakana-arabit palvoivat epäjumalia, oli, jotta ne toimisivat välittäjinä heidän ja Allahin välillä. Entisaikojen mushrikuunit tunsivat itsensä liian syntisiksi lähestyäkseen Allahia suoraan, joten he kutsuivat muita kohteita toivoen, että nämä toimisivat heidän puolestapuhujinaan Allahin edessä. Eli jaahiliyyah-arabien perimmäinen tavoite oli miellyttää Allahia, ei heidän epäjumaliaan.

Yhtäläisesti myös niillä nykyaikojen muslimeilla, jotka kääntyvät pyhimysten ja profeettojen puoleen, on täysin sama ajatustapa, kuin jaahiliyyah-arabeilla. He eivät ajattele ohjaavansa palvontaansa näille pyhimyksille ja profeetoille, vaan pyrkivät tavoittamaan Allahia heidän kauttaan. Ja tämä on täysin sama tekosyy, kuin entisaikojen pakanoilla. Sekä entisaikojen pakanat, että nykyajan muslimit, tiedostavat, että Allaah hallitsee kaikkea, ja että näillä välikäsillä ei ole itsellään mitään valtaa. Siltikin, molemmat ryhmä tuntevat tarvetta tavoitella Allahia heidän kauttaan, pitäen itseään liian syntisinä lähestymään Allahia suoraan.

Täytyy myös huomauttaa, että todellisuudessa tällä tekosyyllä ei ole mitään paivoarvoa, siitä yksinkertaisesta syystä, että näistä välittäjistä tulee jumalia Allahin rinnalle. Kun joku kääntyy kuolleiden pyhimysten ja prpfeettojen puoleen, hänen sydämensä kiintyy tähän luotuun olentoon; hän haluaa miellyttää häntä, ja pelkää hänen hylkäämistään. Joten huomaat, kun hän lähestyy tällaista kohdetta, hänen sydämensä on täynnä nöyryyttä ja hänen esiintymisensä nöyrää. Ja kaikki nämä tosiasiat todistavat ilman epäilyksen häivääkään, että hän on todellisuudessa ottanut tämän pyhimyksen tai profeetan jumalaksi Allahin rinnalle, sillä mitä muuta palvonta on, kuin tämänkaltaista ihailua ja nöyryyttä?

Ja tiedä, että nämä väitökset ja epäilykset, joita heillä on, ovat suurimmat todisteet, mitkä heillä on hallussaan. Joten jos sinä ymmärrät, että Allaah on jo tehnyt näiden väitteiden joutavuuden selväksi Kirjassaan, ja olet sisäistänyt tämän hyvin, niin se, mikä seuraa, on helpompaa kumota ja ymmärtää, kuin se, mikä on ollut jo edellä.

Joten nämä kolme väitöstä ovat heidän todisteidensa ydin ja perusta. Tämä on hyvin tunnettua sellaisille ihmisille, jotka ovat yrittäneet vakuuttaa sellaisia ihmisiä heidän tekojensa luonteesta. Kun henkilö ymmärtää nämä periaatteet ja pystyy selittämään ne vastapuolelle Koraanissa olevien todisteiden avulla, niin jäljellä olevat asiat ovat helpompia.

Kirjoittaja mainitsee nyt muita väitöksiä, jotka eivät ole niin yleisiä kuin edellä käsitellyt, ja jatkaa yksilöimällä tapoja niiden vääräksi todistamiseen.

Mainokset