As salaamu aleikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Tässä osiossa on käännöksiä Abu Ammaar Yaasir Qadhin tekemästä selitysteoksesta sheikh Muhammad ibn ’Abd al-Wahhaabin kirjalle ’Kashf ash-Shubuhaat’, eli ’Epäilysten pyyhkiminen’ (Clearance of Doubts).

Kyseisessä kirjassa sheikh Muhammed ibn ’Abd al-Wahhaab ottaa käsittelyyn kolmetoista yleisimmin esitettyä tekosyytä, joilla mushrikuun (ihmiset, jotka tekevät shirkiä Allahin kanssa, ts. osoittavat palvonnantekoja muille kuin Allahille) yrittävät oikeuttaa shirkinsä ja puolustella tekojaan. Hän käsittelee jokaisen väittämän erikseen ja kumoaa ne selkeillä Koraanista ja sunnasta löytyvillä todisteilla osoittaen heidän väitöstensä olevan pelkkää harhaa.

Käännöksissä lihavoidulla fontilla kirjoitettu teksti on sheikh Muhammed ibn ’Abd al-Wahhaabin alkuperäisteoksesta, ja tavallisella fontilla kirjoitettu on Yaasir Qadhin selitystä hänen sanoilleen.

Mainokset