Olemmeko me muslimeita?

Muhammad Qutb

Kuinka se on mahdollista, että islamin ymmärtämys keskiverto-ihmisen mielessä on muuttunut niin totaalisesti; kaiken käsittävästä elämäntavasta vain muutamaan palvonnantekoon, jotka usein tehdään sydämen ollessa vain puoliksi mukana, automaattisella tavalla, tai jopa ei ollenkaan? Nykypäivänä löytyy muslimeita -itse asiassa suurin osa heistä-, jotka kuvittelevat että muslimina oleminen tarkoittaa rukoilemista ja paastoamista, ja että muuten he ovat vapaita elämään elämänsä minkä tahansa haluamansa sosiaalisen, poliittisen tai taloudellisen systeemin mukaan. Ja löytyy myös niitä, jotka väittävät rakastavansa Allahia, mutta samalla väittävät, että hyvät tunteet ja aikomukset ovat riittävä todiste henkilön islamista.

Kuinka ihmeessä sellainen käsitys ikinä omaksuuttiin – että henkilön uskonnollisuudella islamia kohtaan ei ole mitään suhdetta hänen käytökseensä? Kuinka ihmeessä muslimimies saattoi alkaa kuvitella, että hän voisi vastustaa Herransa opetuksia ja pettää Hänen luottamuksensa – että hän voisi valehdella, pettää ja petkuttaa; että hän voisi kieltäytyä sallitusta ja pitää kiellettyä parempana; että hän voisi hyväksyä nöyryyden ja nöyryytyksen säilyttääkseen asemansa yhteiskunnassa, joka perustuu moraalittomuuteen – ja silti väittää liittolaisuutta islamille? Kuinka ihmeessä musliminainen saattoi alkaa kuvitella, että hän voisi vastustaa Herransa opetuksia ja pettää Hänen luottamuksensa – että hän voisi valehdella, pettää, petkuttaa, ahnehtia ja puhua ihmisistä heidän selkiensä takana; että hän voisi mennä ulos paljastaen itsensä jokaiselle silmälle; että hän voisi mielihyvin kasvattaa lapsensa epäislamilaisen yhteiskunnan jäseniksi – ja silti kuvitella, että se ”hyvä aikomus” hänen sydämessään peruuttaisi sen kaiken Allahin edessä?

Aivan Profeetta Muhammedin saws kutsun alkutekijöistä lähtien, kun hän kutsui palvomaan Allahia yksin – niinä päivinä, jolloin islaam oli elinvoimainen liike, joka veti puoleensa suurimman osan niistä, jotka olivat kosketuksissa sen kanssa (mikä oli pitkä historiallinen ajanjakso) – esimerkki keskivertomuslimista oli melko jyrkästi erilainen kuin se, mitä se nykypäivänä on. Kun hän sanoi ’Laa ilaaha ill Allaah’ ja ’Muhammadun rasuulullaah’, hän ei pitänyt niitä sanoja jonain sellaisena, joita lausutaan ja toistellaan ilman, että se jättää minkäänlaisia jälkiä hänen ajattelutapaansa ja käytökseensä. Hän ymmärsi niiden tarkoittavan sitä, että Allaah, Luoja, on koko tämän maailmankaikkeuden oikeutettu hallitsija. Hän ymmärsi, että siitä lähtien kun Aadam lähetettiin maan päälle, Allaah oli lähettänyt ihmiskunnalle ikuisen viestin, että se, joka seuraa Hänen johdatustaan, tullaan johdattamaan hänen omaksi parhaakseen, mutta ne, jotka kääntyvät pois hyläten sen, tulevat vahingoittamaan omia sielujaan; ja jokainen sielu tulee kantamaan valintansa seuraukset. Hän ymmärsi että yksinomaan Allaah, maailmankaikkeuden Jumala, on palvomisen ja tottelemisen arvoinen, ja että vain Hänellä on oikeus ohjata meidän elämiämme. Yhdelläkään toisella ihmisellä tai hallituksella ei ole sitä oikeutta, ja hallitsijoita tulee totella vain silloin, kun he pitävät kiinni Allahin laeista. Hän ymmärsi, että Muhammed saws on Allahin Lähettiläs, jonka Hän on valinnut välittämään sen johdatuksen, jonka on tarkoitettu tavoittaa ihmskunta; ja että hän oli elävä esimerkki tästä johdatuksesta – opettaja, jota tulee seurata ja totella.

Kukaan ei ikipäivänä kuvitellut, että pelkkä vilpittömyys riittäisi. Kuinka niin voisikaan olla, kun Profeetta saws teki selväksi, että usko ei ole haluista tai koristeluista, vaan se on sitä, mikä on vankasti asettunut sydämeen, ja minkä teot todistavat.

Joku voi kuvitella, istuessaan mukavasti nojatuolissaan, että hän kykenee liikuttelemaan koko maailmankaikkeutta. Mutta kun hän kurottautuu liikuttaakseen lähellä olevaa pöytää, hän huomaa että niin tehdäkseen hän saattaa joutua nousemaan paikoiltaan; ja jos pöytä on iso, se saattaa jopa vaatia vielä suurempia ponnisteluita hänen osaltaan. Täten uskomus siitä, että vilpittömyys yksin olisi riittävä, on harhaluulo. Siitä ei ole epäilystäkään, että mitään tarkoituksellista tai hedelmällistä tekoa ei voi olla ilman sitä edeltävää aikomusta. Mutta mitä hyötyä vilpittömyydestä tai aikomuksesta on käytännössä katsoen? Jos sitä ei käännetä tuloksellisiksi teoiksi, niin mitä sillä saavutetaan? Ei tule tapahtumaan minkäänlaista uudistusta, edistystä tai saavutusta – ei yhtikäs mitään muutosta.

Ja siksi Allaah toistaa kerta toisensa jälkeen Koraanissa, että Hänen palkkionsa tulee olemaan niille, jotka uskovat ja tekevät oikeamielisiä tekoja. Hän ei ikinä sanonut, että pelkkä usko tai aikomus yksin olisi riittävä. Uskon on oltava motiivi myönteisille teoille – sen tekemiselle, mihin meitä on ohjattu. Se tarkoittaa Allahin Sanan laittamista kaiken muun yläpuolelle – tapojen ja käytäntöjen yläpuolelle, ihmisten mielipiteiden yläpuolelle, sekä omien halujensa, laiskuutensa ja vastahakoisuutensa yläpuolelle.

Kaikki tämä oli ilmeistä ja itsestään selvää ensimmäisille muslimeille. Se ei ollut ainoastaan heidän aatteellisuutensa, joka muutti historiaa – vaan se oli teot. He tiesivät, että Allahin lait oli lähetetty alas jotta niitä seurataan, ja että se oli palvonnan todellinen merkitys.

Profeetan saws aikalaisten joukossa oli niitä jotka tekivät virheitä, ja niitä, jotka tekivät syntiä. Hekään eivät olleet vapaita inhimillisistä tunteista ja inhimillisistä heikkouksista. He tunsivat pelon, vihan ja maalliset houkutukset. Heidän luomismateriaalinsa ei ollut millään lailla erilainen kuin meidän. Mutta heidän alinomaan läsnä oleva tietoisuutensa Allahista; sekä heidän vankka suhteensa Häneen, esti heitä taipumasta, suojeli heitä epätoivolta ja jatkuvasti uudisti heidän toivonsa. Ensimmäisistä muslimeista tuli ainutlaatuisia esimerkkejä ihmisen erinomaisuudesta, menettämättä koskaan ihmisluontoaan. Heidän yhteiskuntansa oli sellainen, jossa ihmispotentiaalia hyödynnettiin äärimmilleen, yksinkertaisesti peilikuvana heidän islamin ymmärtämisestään.

Mitä tapahtui, jotta se ymmärrys muuttui siksi, mitä näemme muslimeiden asenteissa nykyään?

Mainokset