Profeetta saws sanoi:

”Minulla ei ole mitään tekemistä (sellaisen) muslimin kanssa, joka asuu mushrikiinien keskuudessa.” (Abu Dawuud, at-Tirmidhi, an-Nasaa’ii; sen isnaad on sahiih)

Ibn Kathiir sanoi selittäessään Koraanin jaetta 4:97 :

”Totisesti ne, joiden sielut enkelit ottavat (kuolemassa) kun he ovat tekemässä vääryyttä itselleen, he (enkelit) tulevat sanomaan heille: ’Missä (tilassa) te olitte?’ He vastaavat ’Olimme heikkoja ja sorrettuja maassa.’ He (enkelit) sanovat: ’Eikö Allahin maa ollut tarpeeksi laaja, jotta teette hijran siinä?’ Joten sellaisten leposija on Helvetti – mikä huono määränpää se onkaan.” [an-Nisaa’, 97]

”Paitsi heikot miehistä, naisista ja lapsista, jotka eivät kykene tekemään suunnitelmaa eivätkä saamaan johdatusta tiellä.” [an-Nisaa’. 98]

Kielto epäuskovaisten keskuudessa asumisesta kun kykenee muuttamaan

…Täten, tämä kunnianarvoisa jae paljastettiin [at-Tabari, 9:108] niistä, jotka asuvat epäjumalanpalvojien joukossa vaikka he kykenisivät tekemään hijran, ja ovat kykenemättömiä harjoittamaan uskontoaan. Sellaiset ihmiset tekevät epäoikeutta itseään vastaan ja putoavat kiellettyyn asiaan niin ijmaa’n kuin myös tämän jakeen mukaan.

”Totisesti ne, joiden sielut enkelit ottavat (kuolemassa) kun he ovat tekemässä vääryyttä itselleen” pidättäytymällä hijran tekemisestä

”he (enkelit) tulevat sanomaan heille: ’Missä (tilassa) te olitte?'” eli miksi jäitte tänne ettekä tehneet hijraa

”He vastaavat ’Olimme heikkoja ja sorrettuja maassa.'” eli emme kyenneet lähtemään ja liikkumaan maapallolla

”He (enkelit) sanovat: ’Eikö Allahin maa ollut tarpeeksi laaja, jotta teette hijran siinä?'”

Abu Dawuud kertoi Samurah ibn Jundubin sanoneen että Allahin Lähettiläs saws sanoi:

”Joka on tekemisissä mushrikin kanssa ja asuu hänen kanssaan, niin totisesti hän on hänenlaisensa.” (Abu Dawuud, 3:224)

(Tafsiir ibn Kathiir, osa 2, s. 559-560, jae 4:97-98)

Mainokset