Muistutuksia ja varoituksia salafeilta

Abu Bakrin on kerrottu sanoneen: ”Hän, joka menee hautaan ilman eväitä (hyviä tekoja), on kuin hän olisi alkanut uida valtameren yli ilman venettä.”

’Umarin on kerrottu sanoneen: ”Maallista kunniaa saadaan rikkauksista, ja tuonpuoleisen kunnia tulee hyvien tekojen tekemisestä.”

’Uthmaanin on kerrottu sanoneen: ”Maallisiin asioihin syventyminen tuo pimeyttä sydämeen, ja seuraavan maailman asioihin syventyminen sytyttää valoa sydämeen.”

’Alin on kerrottu sanoneen: ”Joka tavoittele tietoa uskonnosta, Paratiisi tavoittele häntä, ja joka tavoittelee pahoja tekoja, Helvetti tavoittelee häntä.”


Abu Bakrin on kerrottu sanoneen: ”On olemassa kolme asiaa, joita ei voida saavuttaa kolmella toisella asialla: rikkauksia halulla, nuoruutta parran värjäämisellä ja terveyttä lääkkeillä.”

’Umarin on kerrottu sanoneen: ”Hyvien suhteiden ylläpitäminen ihmisiin on puolet älykkyydestä, ystävällismielinen kysyminen on puolet tiedosta, ja mukavat asumisjärjestelyt ovat puolet elannon hoitamisesta.”

’Uthmaanin on kerrottu sanoneen: ”Allaah, Ylistetty, rakastaa sitä, joka luopuu maallisesta elämästä, enkelit rakastavat sitä, joka hylkää pahat teot, ja muslimit rakastavat sitä, joka luopuu ahneudesta muslimeita kohtaan.”

’Alin on kerrottu sanoneen: ”Ole hyvä ihminen Allahille ja huono ihminen itsellesi (haluillesi), ja ole yksi rahvaista ihmisten joukossa.”

’Alin on kerrottu myös sanoneen: ”Anna hyväntekeväisyyttä kenelle haluat ja tule hänen isännäkseen, kerjää keneltä haluat ja tule hänen vangikseen, ja voit pysyä riippumattomana jos haluat, niin että voit olla samanarvoinen muiden kanssa.”

Ibn Mas’uudin on kerrottu sanoneen: ”Monet ihmiset lähestyvät pahoja asioita/tekoja siunausten saavuttamisen takia, monet ihmiset turmeltuvat ylistyksestä, ja moni harhautuu Allahin suojasta (pahojen tekojen peittämisessä).”

Ibn Mas’uudilta on myös kerrottu hänen sanoneen: ”Suorita hyvin ne teot, jotka on tehty sinulle pakollisiksi, niin tulet olemaan merkittävien palvojien joukossa. Pidättäydy asioista, jotka on kielletty, niin tulet olemaan merkittävien hurskaiden joukossa. Ole tyytyväinen Allahin sinulle antamiin asioihin, niin tulet olemaan rikkaimpien joukossa.”

Ibn ’Abbaasilta kysyttiin kerran: ”Mikä päivistä on paras?” Hän vastasi: ”Perjantai-päivä.” Häneltä kysyttiin jälleen ”Mikä kuukausista on paras?” Hän vastasi: ”Ramadaan-kuukausi.” Ja häneltä kysyttiin jälleen: ”Mikä teoista on paras?” Hän vastasi: ”Suorittaa täsmällisesti viisi päivittäistä rukousta.”

Al-Hasan Al-Basrin on kerrottu sanoneen: ”Sillä, jolla ei ole käytöstapoja, ei ole tietoa; sillä, jolla ei ole kärsivällisyyttä, ei ole uskontoa; ja sillä, jolla ei ole taqwaa, ei ole Allahin läheisyyttä itselleen.”

Ibraahiim An-Nakha’iin on kerrottu sanoneen: ”Ne, jotka tuhoutuivat menneisyydessä, totisesti tuhoutuivat pahojen tapojensa takia: Ajan tuhlaamisessa hyödyttömään puheeseen, ylenmääriseen syömiseen, sekä ylenmääriseen nukkumiseen.”

Maalik ibn Dinaarin on kerrottu sanoneen: ”Korjaa kolme asiaa kolmella muulla asialla, kunnes olet uskovaisten joukosta: Ylpeys vaatimattomuudella, ahneus vähään tyytymisellä ja kateus neuvojen kuuntelemisella.”

’Umarin on kerrottu sanoneen: ”On olemassa neljänlaisia valtameriä. Intohimot ovat syntien valtameri, nafs on halujen valtameri, kuolema on elämän valtameri, ja hauta on ahdingon valtameri.”

’Umarin on myös kerrottu sanoneen: ”On olemassa neljä asiaa, joihin Allaah on tyytyväinen – niiden ulkopuoli on siunaus ja sisäpuoli on pakko. On siunaus olla tekemisissä Allahin oikeamielisten palvelijoiden kanssa, mutta on pakollista seurata heitä. On siunaus resitoida Koraania, mutta on pakollista toimia sen mukaan. On siunaus vierailla haudalla, mutta on pakollista valmistaa eväitä sitä varten. On siunaus huolehtia sairaista, mutta on pakollista ottaa siitä opikseen.”
Ja ’Umarin kerrottiin myös sanoneen: ”Kautta Allahin, milloin tahansa kohtaankin jonkin vastoinkäymisen, saavutan Allahilta neljä siunausta vastineeksi. Ensimmäinen niistä on se, kun vastoinkäyminen ei ole oman syntini aiheuttama (hyvä teko ansaitaan). Toinen on se, kun vastoinkäyminen ei ole suurempi kuin syntini (hyvä teko ansaitaan). Kolmas on se, kun minulta ei riistetä tyytyväisyyttäni (hyvä teko ansaitaan). Ja neljänneksi, toivon saavani siitä hyveitä.”

’Uthmaanin on kerrottu sanoneen: ”Minulla on palvonnantekojen maku neljässä asiassa: Ensin Allahin määräämien pakollisten velvollisuuksien suorittamisessa; toiseksi Allahin kieltämistä asioista pidättäytymisessä; kolmanneksi hyviin tekoihin määräämisessä toivoen hyveiden anstaitsemista; ja neljänneksi pahojen tekojen kieltämisessä peläten Allahin kirousta.”

’Alin on kerrottu sanoneen: ”Joka haluaa Paratiisia, etenee hyvyyttä kohtaan; joka pelkää Helvettiä, pidättäytyy intohimojen mielijohteista; joka uskoo vakaasti kuolemaan, vihaa maallista elämää; ja joka tunnistaa maallisen elämän, koettelemuksista ja vastoinkäymisistä tulee hänelle kevyitä.”

’Alin on myös kerrottu sanoneen: ”Sekä uskonto että maailma tulevat olemaan olemassa niin kauan kuin neljä asiaa ovat olemassa: Niin kauan kun rikkaat eivät ole kitsaita Allahin tiellä kuluttamisessa; niin kauan kun oppineet tekevät tekoja saavuttamansa tiedon mukaan; niin kauan kun tietämättömät eivät osoita itsepäisyyttä ja ylpeyttä siinä, mitä eivät tiedä; ja niin kauan, kun köyhät eivät myy tuonpuolleistaan vaihtokauppana maalliseen elämään.”

Ja ’Alin kerrottiin myös sanoneen: ”Neljä asiaa ovat tavattoman vaikeita: Antaa anteeksi ollessaan vihainen, antaa hyväntekeväisyyttä tarpeen aikana, pidättäytyä synneistä ollessaan yksin, sekä puhua totta sellaisen henkilön edessä, jolta voi tulla vahinkoa tai hyötyä.”

Ibn Mas’uudin on kerrottu sanoneen: ”Neljä asiaa tuottavat pimeyttä sydämeen: Yltiöpäinen suurten aterioiden nauttiminen, sortajien seurassa oleminen, menneiden syntien unohtaminen sekä suurten halujen pitäminen. Ja neljä asiaa tuottavat valoa sydämeen: Pitää vatsa nälkäisenä syntien pelosta, olla oikeamielisten seurassa, muistaa menneet synnit, sekä verhota halunsa.”

’Abdullaah ibn al-Mubaarakin on kerrottu – neljän elintärkeän, hadiitheista saatujen neuvojen joukosta: ”Älä hanki sellaista tietoa, joka ei hyödytä sinua.”

’Umarin on kerrottu sanoneen: ”Katsoin kaikkia ystäviä, enkä löytänyt parempaa ystävää kuin kielen vartioiminen. Ajattelin kaikkia vaatteita, enkä löytänyt parempaa vaatetta kuin taqwa. Ajattelin kaikenlaisia rikkauksia, enkä löytänyt parempaa rikkautta kuin vähään tyytyminen. Ajattelin kaikenlaisia hyviä tekoja, enkä löytänyt parempaa tekoa kuin hyvän neuvon antaminen. Katsoin kaikenlaisia elantoja, enkä löytänyt parempaa elantoa kuin kärsivällisyys.”

’Uthmaanin on kerrottu sanoneen: ”Viisi (asiaa) ovat Allahia pelkäävien ihmisten merkkejä. He eivät ole tekemisissä ihmisten kanssa, muuta kuin sellaisten, joiden kanssa he voivat pitää välejä uskonnollisella perustalla; he hillitsevät alapäänsä ja kielensä; kun he saavat jonkin suuren maallisen saavutuksen, he pitävät sitä kirouksena, ja kun he saavat edes vähän hurskautta, he pitävät sitä arvokkaana; he eivät syö kylläkseen edes siitä mikä on sallittua, peläten että siihen on sekoittunut jotain kiellettyä; he pitävät kaikkia ihmisiä oikeamielisinä ja armahdettuina, mutta he pitävät itseään synnintekijöinä.”

’Alin on kerrottu sanoneen: ”Jos ei olisi olemassa viittä huonoa piirrettä, kaikki ihmiset olisivat oikeamielisiä: Tyytyväisyys tietämättömyyteen, rakkaus maalliseen elämään, saituus suuresta omaisuudesta huolimatta, hyvillä teoilla pröystäileminen sekä ylpeys omasta älystään.”

’Abdullaah ibn ’Amr ibn al-’Aasin on kerrottu sanoneen: ”Joka tekee viisi asiaa, on onnekas tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa: Sanoa ’Laa ilaaha ill Allaah Muhammadun rasuul Allaah’; (sanoa) ’Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun’ kun onnettomuus kohtaa häntä; sanoa ’Laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil-’adhiim, alhamdulilllaahi rabbil-’aalamiin’ kun hän saa jonkin lahjan; sanoa ’Bismillaahir-rahmaanir-rahiim’ aloittaessaan jonkin teon; sekä sanoa ’Astagfirullaahil-’adhiim wa atuubu ilahi’ kun huomaa tehneensä synnin.”

Sufiyaan ath-Thawrin on kerrottu sanoneen: ”Kukaan näinä aikoina ei tule keräämään rikkauksia, paitsi ne, joilla on viisi luonteenpiirrettä: Korkeat odotukset, epänormaali ahneus, ylenmäärinen saituus, puute Allahin pelosta, sekä muistamattomuus tulevasta elämästä.”

Mainokset