Ylpeys ja ylimielisyys

’Abdullaah ibn Mas’uud kertoi Allahin Lähettilään saws sanoneen: ”…yksikään ei tule astumaan sisään Paratiisiin, jolla on sydämessään sinapinsiemenen verran ylpeyttä.” (Muslim, 165)

Ja toisessa versiossa: ”Se, jolla on sydämessään sinapinsiemenen verran ylpeyttä, ei tule astumaan Paratiisiin.” (Muslim, 166)
Mutta mitä tällä ylpeydellä tarkoitetaan? Sen selitys löytyy kolmannesta ’Abdullaah ibn Mas’uudin kertomasta hadiithista:

Hän kertoi Allahin Lähettilään saws sanoneen: ”Se, jolla on sydämessään sinapinsiemenen verran ylpeyttä, ei tule astumaan Paratiisiin.” Joku sanoi: ”Totisesti ihminen rakastaa sitä, että hänen pukunsa ja kengät ovat hienoja.” Profeetta saws vastasi: ”Totisesti Allaah on Kaunis ja rakastaa kauneutta. Ylpeys tarkoittaa totuuden hylkäämistä ja muiden halveksimista.

Ja Abu Hurairah kertoi että eräs kaunis mies tuli Profeetan saws luokse. Hän sanoi: ”Oi Allahin Lähettiläs, minä olen mies, joka pitää kauneudesta, ja minulle on annettu sitä, kuten näet. Enkä pidä siitä, että kukaan ylittää minut (kauneuden suhteen).” Kenties hän sanoi ”Edes sandaalini nauhassa”, tai ”edes sandaalini hihnassa”. ”Onko se ylpeyttä?” Hän saws vastasi: ”Ei, ylpeys on totuuden hylkäämistä ja ihmisten halveksimista.” (Abu Dawuud, 4081)

Ylpeiden rangaistus:

’Amr ibn Shu’aib kertoi isänsä ja isoisänsä kautta, että Profeetta saws sanoi: ”Tuomiopäivänä ylpeät (ylimieliset) tullaan keräämään yhteen kuin muurahaiset ihmisten muodossa. Nöyryytys tulee valtaamaan heidät kaikilta puolilta. Heidät tullaan ajamaan Helvetissä olevaan Balwas-nimiseen vankilaan; kuumin tuli nousee heidän ylitsensä ja heille annetaan juotavaksi Helvetin asukkaiden mehua…” (Tirmidhi, 2492; al-Albaani sanoi sen olevan sahiih kirjassa Sahiih al-Tirmidhi, 2025)

Tällaisen ylpeyden tyyppejä ovat mm. seuraavat:

1 – Totuuden hylkääminen ja kieltäytyminen sen hyväksymisestä.

2 – Itsensä ihaileminen ulkonäön, omaisuuden jne. takia, jolloin ihminen tuntee itsensä muita ylempiarvoisemmaksi.

Abu Hurairah kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Kun eräs mies oli kävelemässä laahaten vaatteitaan ylpeillen, hiukset hienosti kammattuina, Allaah laittoi maan nielaisemaan hänet, ja hän tulee jatkamaan siinä uppoamista Tuomiopäivään asti.” (Bukhaari, 3297; Muslim, 2088)

Ja Ibn ’Umar kertoi että Profeetta saws sanoi: ”Kun eräs mies antoi vaatteidensa laahata ylpeydestä, maa nielaisi hänet ja hän tulaa jatkamaan siinä uppoamista Ylosnousemuksen päivään asti.” (Bukhaari, 3297)

’Abdullaah ibn Mas’uud kertoi että Profeetta saws sanoi: ”Joka antaa vaatteidensa roikkua rukouksen aikana ylpeydestä, Allahilla ei ole mitään tekemistä hänen armahtamisensa ja Helvetiltä suojelemisensa kanssa.” (Abu Dawuud, 637)

Muita hadiitheja:

Abu Huraira kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Allaah on poistanut teiltä esi-islamilaisen ajan ylpeyden, ja se on esi-isistä kerskaileminen. Ihminen on joko hurskas uskovainen tai surkea synnintekijä. Te olette Aatamin poikia, ja Aatami tuli tomusta. Ihmiset lopettakoon esi-isistään ylpeilemisen. He eivät ole muuta kuin polttoainetta Helvetille; tai he tulevat totisesti olemaan vähemmän tärkeitä Allahin edessä, kuin kovakuoriainen, joka pyörittää lantaa nenällään. (Abu Dawuud, 5097)

Lisäksi Jaabir ibn ’Atik kertoi Profeetan saws sanoneen: ”…On olemassa ylpeyttä, jota Allaah rakastaa, sekä ylpeyttä, jota Allaah vihaa. Se, jota Allaah rakastaa, on ihmisen ylpeys kun hän taistelee ja kun hän antaa sadaqaa; ja se, jota Allaah vihaa, on sortamisella näytettävä ylpeys.” Yksi kertojista, Muusa, sanoi ”kerskailemalla” (Abu Dawuud, 2653)

Mainokset