Oikean tien löytäminen

Kaikki ylistys olkoon Allahille ja tervehdykset Hänen Lähettiläälleen ja hänen perheelleen sekä niille, jotka seuraavat häntä hyviä tekoja tehden, Tuomiopäivään asti.

Ensimmäisellä muslimien sukupolvella, joka eli ja juurrutti islamin elämiinsä Muhammedin, ’Abdullaahin pojan kanssa, oli sellaista kunniakkuutta ja voittoisuutta, jota yksikään heitä ennen ollut tai heidän jälkeensä tullut kansa ei ole saavuttanut. Tämä on todellisuus, jota kukaan ei kiellä. Näin ollen tulemme huomaamaan, että jokainen tietoinen muslimi unelmoi tästä todellisuudesta, ja täten yrittää omalla tavallaan tehdä töitä jotta tämä loisto palaisi hänen ja hänen ympärillään olevien elinaikana. Mutta, unelma on yksi asia, ja todellisuus on toinen asia.

Muslimit, vaikka he ovat nyt nopeimmin kasvava kansa maailmasa, ovat myös kaikkein jakautuneimpia. Tämä jakautuminen on Allahin Lähettilän ennustama, kuten hän sanoi: ”Juutalaiset jakautuivat 71 ryhmään ja kristityt jakautuivat 72 ryhmään, ja minun Ummani tulee jakautumaan 73 ryhmään, joista jokainen on tulessa, paitsi yksi… ”

Vaikka tämä ennustus on vahvistettu ylläolevassa hadiithissa, niin se ei silti ole islamin hyväksymä. Päin vastoin, Allaah on määrännnyt muslimeita yhdistymään, kuten Hän sanoi: ”Pitäkää tiukasti kiinni Allahin köydestä älkääkä jakautuko. ” [al-Qur’aan 3:103]

Tämä Umman jakautuminen alkoi hyvin varhain Allahin Lähettilään kuoleman jälkeen. Sen jälkeen kun islaam oli tullut vahvaksi ja sen viholliset huomasivat että he eivät pystyneet kukistamaan sitä fyysisesti, niin he alkoivat hyökätä sitä kohtaan jäytämällä tavallisten ihmisten ja uusien käännynnäisten uskoa tuomalla uusia käsitteitä, jotka olivat vieraita Muhammadin tuomalle islamille. Tämä hyökkäysaalto sai aikaan lähes täydellisen seisauksen oikean tiedon tavoittelemiseen, sekä helpotti harhaoppisten käsitteiden ja uudistuksien leviämistä tässä uskonnosa. Suuri enemmistö muslimeista oli nyt täysin eksyksissä ja heidän ymmärryksensä islamista oil hämärtynyt harhautuneilla ajatuksilla, jotka sallivat kenen tahansa, joka halusi kapitalisoida tietämättömiä, tehdä niin vaivatta. Ihmiset olivat nyt kadottaneet oikean tien, joten he eivät tienneet, mitä menetelmää käyttää ymmärtääkseen tätä uskontoa. Sen tähden, sen sijaan että he olisivat turvautuneet ’aqiidah-asioissa Koraaniin ja Sunnaan, he kääntyivät filosofian kirjojen puoleen, ja nämä puolestaan, vaikka olivatkin muslimien kirjoittamia, olivat kaikki saaneet vaikutteita kreikkalaisilta, persialaisilta sekä muilta sinä aikana vallinneilta aatteilta.

Ja toisaalta fiqh-asioista tuli täysin ja yksinomaan Neljään imaamiin rajoittuneita. Joten kun aikaa kului lisää, ihmisistä tuli täysin fanaattisia oman madhabinsa suhteen. Tämä johti siihen, että näitä jaloja imaameja kohdeltiin heidän seuraajiensa taholta kuten profeettoja tulisi kohdella (ts. aivan kuin he olisivat turvassa erehtymiseltä). Mitä tahansa, mitä he sanoivat, pidettiin täysin oikena niidne toimesta, jotka seurasivat heitä (aivan kuin se olisi ilmestystä).

Vaikka Koraanin jae tai todistettu sanonta Lähettiläältä saws oisi tuotu vastaväitteeksi sitä vastaan, mitä imaami sanoi, niin seuraajat jättivät sen mitä Allaah tai Hänen Lähettiläänsä sanoi, ja seurasivat imaamejaan. Tämä vaarallinen asioiden laita johti ihmisten sokeaan seuraamiseen (taqliid) ilmesyksen kustannuksella. Sokea muiden kuin Allahin ja Hänen Lähettiläänsä seuraaminen, yhdistettynä laajalle levinneeseen tietämättömyyteen, oli ehdottomasti yksi suurimmista lähteistä kaikkeen uskonnossa ilmenneeseen hajaantumiseen. Tämä oli nyt sitä, mitä islamista oli tullut ihmisille. Ja tämä asenne sulki ijtihaadin ovet. Todisteisiin ei enää katsottu ymmärtääkseen jotain islamissa, ja Koraanista sekä Lähettilään Sunnasta, joita on pakollista käyttää johdatukseen, oil nyt tullut muslimeille keinoja siunausten (barakah) hankkimiseen.

Tämä johti edelleen siihen tilaan, että nyt kuka tahansa saattoi antaa fatwoja sekä sanoa mitä tahansa mitä halusi islamista, sillä ei ollut mitään pelkoa siitä että kukaan olisi pyytänyt häneltä todisteita Koraanista tai Sunnasta. Ja toisaalta niillä ihmisillä jotka kuuntelivat häntä, ei ollut  minkäänlaista perustaa määritellä, oliko heidän kuulemansa oikein vai ei, sillä he itse olivat kadottaneet kaiken kosketuksen islamilaisen lain lähteisiin. Tämäkin tietämättömyyden ja sokean seuraamisen tila oli Allahin Lähettilään ennustama, kuten hän saws sanoi: ”Totisesti Allaah ei ota tietoa pois nappaamalla sen ihmisiltä, vaan aiheuttamalla oppineiden kuoleman kunnes yhtään heistä ei ole elossa. Sitten ihmiset nimittävät itselleen tietämättömiä johtajia, joita konsultoidaan uskonnon asioissa ja he antavat fatwoja ilman tietoa, pudoten harhaan ja johtaen muita harhaan.” [Muslim]. (6/1999: Tämä on totuutta nykypäivänä, ja muutamien viime kuukausien aikana on ollut noin 6 tai 7 oppineen kuolemaa ympäri maailman.)

Ratkaisu

Allahin Lähettiläs sanoi: ”Oi ihmiset, jätän teille kaksi asiaa, jos pidätte kiinni niistä, ette ikinä tule menemään harhaan: Allahin Kirjan ja Sunnani. ” [Al-Haakim ja Al-Baihaqi]. Tämä hadiith asettaa muslimille perustan, jos hän ei halua mennä harhaan. Siitä seuraa näin ollen, että joka kerta kun joku huomaa harhautuvansa, niin hän ei pidä kiinni yhdestä tai kummastakaan näistä lähteistä. Mutta se ongelma, jonka me kohtaamme, on se, että jokainen muslimi seisoo sen väitteen takana, että he pitävät kiinni Koraanista ja Sunnasta. Joten kuinka kukaan voi määritellä, kenen väite on oikea?

Allahin Lähettiläs jätti meille tämän tien hyvin selvänä kun hän sanoi: ”Minä jätän teille selvän tien, sen yö on kuin sen päivä, ja kukaan ei käänny pois siitä ilman että hän tuhoutuu.” Hän kertoi meille että se tie, jonka hän jätti, on erittäin selvä, ja sitten seuraavassa hadiithissa hän selitti meille, mikä se on. Hän sanoi: ”Juutalaiset jakautuivat 71 ryhmään ja kristityt jakautuivat 72 ryhmään, ja minun Ummani tulee jakautumaan 73 ryhmään, joista jokainen on tulessa, paitsi yksi. ” Seuralaiset kysyivät: ”Keitä he ovat, oi Allahin Lähettiläs?” Hän sanoi: ”He ovat niitä jotka seuraavat sitä samaa, jolla minä ja seuralaiseni olemme.” (toisessa versiossa: He ovat niitä jotka seuraavat sitä, millä minä ja seuralaisemme olemme tänä päivänä.”) Ja toisessa hadiithissa hän sanoi: ”Parhaat ihmiset ovat minun sukupolveni, sitten ne jotka seuraavat heitä, ja sitten ne jotka seuraavat heitä.”. Ylläolevassa hadiithissa Profeetta saws kertoo meille että se tapa, jolla tulee ymmärtää Koraania ja Sunnaa, on se tapa, jolla sahaaba ymmärsivät sen ja harjoittivat sitä. Jos jonkin ryhmän ymmärrys Koraanista ja Sunnasta on yhteneväinen seuralaisten ymmärryksen kanssa kaikissa asioissa, niin sitten se ryhmä on se, joka on totuudella.

Myös sen on oltava erittäin selvää, että ainoastaan yksi ryhmä kaikista näistä olemassa olevista ryhmistä on oikealla tiellä, kuten hadiithissa selitettiin.

Yksi tie

Allahin sanat selventävät entisestään sitä, että on olemassa vain yksi tie. Hän sanoi: ”Ja joka vastustaa Lähettilästä sen jälkeen kun johdatus on selvästi näytetty hänelle, ja seuraa muuta kuin uskovaisten tietä, niin Me tulemme pitämään hänet valitsemallaan tiellä ja polttamaan hänet Helvetissä, ja mikä kamala määränpää (se onkaan).” [al-Qur’aan 4:115]

Keitä uskovaiset olivat sinä aikana, kun Koraania paljastettiin? Eivätkö he olleetkin ainostaan Lähettiläs ja ensimmäinen uskovaisten sukupolvi? Joten myös Allaah tekee sen erittäin selväksi, että on ainoastaan yksi tie, eli Lähettilään ja hänen seuralaistensa tie.

”Joten jos he (ihmiset) uskovat samaan kuin te uskotte, niin (vain silloin) he ovat oikein johdattuneita; mutta jos he kääntyvät pois, niin totisesti he ovat vain (sitä/teitä) vastassa. Joten Allaah tulee riittämään teille (heitä vastaan). Ja Hän on Kaikkikuuleva, Kaiken tietävä.” [al-Qur’aan 2:137]

Keitä ne ihmiset ovat, joihin Allaah viittaa sanoen ”…samaan kuin te uskotte…”? Siihen aikaan kun tämä jae paljastettiin, niin eivätkö he olleetkin ensimmäinen uskovaisten sukupolvi, jotka todistivat ilmestystä? Joten jälleen kerran Allaah tekee selväksi sen, että on vain yksi tie, eli Lähettilään ja hänen seuralaistensa tie. Profeetta saws on myös sanonut: ”Joka tuo jotain (uutta) tähän asiaamme (ts. islamiin), niin se tullaan hylkäämään häneltä.” [Bukhaari] ”Joka tekee teon johon emme ole määränneet, se tullaan hylkäämään.” [Muslim]

Veljeni ja sisareni, elämä on lyhyt, joten meidän on varmistettava että ennen kuin me kuolemme, varmistamme itsellemme sen avaimen, joka vie meidät Al-Jannaan (Paratiisiin). Älköömme seuratko Allahin uskontoa perustuen tapoihin tai haluihimme, vaan pitäkäämme avoimen mielen ja pyytäkäämme Allahia johtamaan meitä siihen totuuteen, jonka Hän ja Hänen Lähettiläänsä jättivät meille erittäin selvänä.

http://www.sunnahonline.com/ilm/aqeedah/0007.htm

Mainokset