Tieto ja vesipää

’Abdullaah ’Azzaam

“…Allahin tapa rakentaa ihmissielua on kehitää sitä asteittain, aivan kuin rakennusta. Rakennusta rakennetaan kerros kerrokselta, asettaen yhden tiilen toisen päälle jne., kunnes ihmissielu on täysin rakennettu.

Ihmissielua ei voida rakentaa yhessä yössä; sitä ei voida rakentaa yhdessä yössä. Se tarvitsee paljon aikaa rakentamiseen… rakenna sitä asteittain, aivan kuten vartalo kasvaa asteittain. Kun ihminen syntyy, hän on puoli metriä pitkä. Eräänä päivänä hän tulee olemaan seitsemän-vuotias, ja eräänä päivänä hän tulee olemaan viisikymmentäseitsemän-vuotias. Hän tulee kasvamaan metrin pituisesta metrin ja neljäsosan pituiseksi. Kun hän saavuttaa 20 vuoden iän, jän tulee olemaan noin 170-175 senttimetriä pitkä.

Ihmissielu on aivan kuten tämä, mitä tulee asteittaiseen uskonnossa kasvamiseen. Tästä johtuen Herra paljasti Koraania aina yhden, kaksi tai kolme jaetta kerrallaan, ja vaati heitä toimimaan niiden jakeiden mukaan. Allahin Lähettilään saws kumppanit ottivat yhden, kaksi tai kolme jaetta – ei koskaan enempää kuin kymmenen kerralla – ja menivät toimimaan niiden mukaan. Sitten he tulivat takaisin, oppivat lisää ja menivät toimimaan oppimansa mukaan. Kuten Ibn Mas’uud sanoi: ”Me opimme tietoa ja tekoja Koraanin kanssa.”

Näin ollen on erittäin vaarallista että sinulla on paljon tietoa, mutta vain vaatimaton toiminnan määrä. Se, joka kuulee sinua, ajattelee itsekseen ”Maa sha Allaah!” Hän kuulee sinun puhuvan tästä Koraanin jakeesta, tästä hadiithista, sen hadiithin aitoudesta, sen hadiithin heikkoudesta, ’aqiidasta, islamilaisesta historiasta, khaliifeistä, ”’Umar sanoi näin, Abu Bakr sanoi näin – olkoon Allaah heihin kaikkiin tyytyväinen.” Mutta olet kymmenen senttiä pitkä, mitä tulee tekojen suhteen, ja mitä tulee tietoon, niin olet yli kolmemetrinen. Tässä ei ole  mitään tasapainoa! Tämä on sairaus. Paljon tiedon omaaminen ilman tekoja on sairaus, aivan kuin myös monien tekojen omaaminen ilman tietoa.

Lääketieteen saralla on sairaus, joka tunnetaan nimellä hydrocephalus (vesipää). Se tarkoittaa sitä, kun jonkun päästä tulee niin paljon suurentunut, että vartalo ei kykene kannattelemaan sitä. Minä näin jonkun jonka pää oli tällainen, hänen vartalonsa oli laiha ja hänen polvensa eivät kyenneet kantamaan hänen päätään. Ne eivät pystyneet! Ja tältä monet ihmiset näyttävät: He opettelevat paljon tietoa – opettelevat ulkoa, eivät opi –, he opettelevat ulkoa. Mutta hänen päänsä riippuu tällä lailla ilmassa, ja hänen vartalonsa ja jäsenensä eivät kykene tukemaan sitä. Ihmisen pään koon on oltava yhtenäinen hänen vartalonsa koon  kanssa. Muutoin häntä pidetään sairaana, mikäli mikä tahansa osa hänen vartalostaan kasvaa isommaksi, mutta hänen muu vartalonsa ei kasva. Jos lääke jota hän ottaa, menee kaikki yhteen osaan hänen vartalossaan – esimerkiksi se kaikki menee hänen nenäänsä – niin hänen nenästään tulee isompi kuin muut osat hänen päässään, ja hän tulee olemaan epämuodostunut!

Joten Allahin uskonto on asteittainen, pyhä tapa kehittää ihmissielua tällä tavalla. Aivan kuten lääkeannostelija vapauttaa lääkettä asteittain, niin he (sahaaba) ottivat kaksi jaetta tai kaksi hadiithia, ja toimivat niiden mukaan tällä tavalla…”

[’at-Tarbiyah al-Jihadiyyah wal-Bina”; 3/182-183]

Mainokset