Vain tietoa rakastaville…

Koraanissa on monta jaetta, jotka osoittavat että Paratiisin asukkaat tulevat vierailemaan toistensa luona ja muistuttamaan toisiaan siitä, mitä heidän välillään oli, ja mitä heillä oli tapanaan tehdä aikanaan tässä elämässä. (ks. as-Saffat; 50-51; at-Tuur; 25-28).

Ibn al-Qayyim, kirjassaan ‘Hadi al-Arwah’ (s. 338), päättää erään tätä aihetta käsittelevän kappaleen kuvailemalla sellaisten ihmisten tilaa, jotka rakastivat lukea, keskustella, ja muutoin pitää itsensä kiireisinä shar’i-tiedon kanssa aikanaan tässä maailmassa, kun kaikki  muut olivat tekemässä omaa juttuansa:

“…Ja jos he tulevat keskustelemaan asioista joita tapahtui heidän välillään, niin siitä keskusteleminen, mistä he olivat uteliaita tässä maailmassa – tietoon, Koraanin ja Sunnan ymmärätämiseen sekä hadiithien aitouteen liittyen -, on vielä todennäköisempää. Tämä johtuu siitä, että näistä asioista keskusteleminen oli heille elämässä vielä nautinnollisempaa kuin syöminen, juominen ja seksi.

Joten tästä keskusteleminen Paratiisissa olisi vielä makeampaa, ja tämä on ilo, jonka vain tiedon ihmiset kokevat, ja se on se, mikä erottaa heidät kaikista muista…”

Mainokset