K: 1. Onko se, mikä tunnetaan lännessä nimellä asumusero, sallittua islamissa? Eräs lännessä asuva muslimimies ja -vaimo harkitsevat vakavasti avioeroa. Joku ehdotti asumuseron kokeilemista ensin. Mies muuttaisi pois lähellä olevaan asuntoon, mutta koska he ovat edelleen naimisissa, ei ole mitään ongelmaa kotiin tulemisessa minä tahansa aikana. Hän jatkaisi silti perheen elattamista ja tukemista jokaisesta näkökulmasta.

V: Koskien ensimmäistä kysymystä, vastaus riippuu tilanteesta. Jos se, mitä tällä teolla aiotaan, on jännitteen/kireyden vähentäminen suhteessa, ja sitten he palaavat takaisin yhteen; tai koe-erona nähdäkseen mikä vaikutus sillä on heihin ja heidän lapsiinsa, jotta se auttaisi heitä tekemään päätöksen, ja kummatkin suostuvat tähän tilapäiseen asumuseroon, niin silloin siinä ei ole mitään vikaa.

Mikäli tämä on päätös, jonka molemmat ovat tehneet, ja ovat suostuneet olemaan toisistaan erossa ilman avioeroa, niin tulee sanoa että mikäli nainen luovuttaa ne oikeudet, jotka hän tulee menettämään asumuseron kautta, ja hänkin (mies) luopuu oikeuksistaan häntä (vaimoa) kohtaan, ja he uskovat että se on heidän sekä lasten etujen mukaista, ja se paikka, jossa nainen ja hänen lapsensa tulevat asumaan, on turvallinen paikka missä he eivät kärsi laiminlyönnistä, niin silloin se on sallittua, näiden ehtojen alaisesti. Mutta mikäli hän (vaimo) haluaa intimiteettiä ja hän (mies) ei halua tehdä sitä, tai on olemassa pelkoa että hän (vaimo) saattaa tehdä jotain väärää ollessaan silti naimisissa hänen kanssaan, ja sen kaltaista, niin silloin hänen (miehen) tulisi erota hänestä, mutta jatkaa edelleen lastensa elattamista. Ja Allaah tietää parhaiten.

http://islamqa.com/en/ref/21413/

Eroa ei tapahdu vaikka aviopari asuisi toisistaan erillä pidemmänkin aikaa. Ero ei myöskään tapahdu pelkästä aikomuksesta, vaan ainoastaan suullisesti tai kirjallisesti ilmaistujen sanojen kautta (mikäli mies kykenee puhumaan/kirjoittamaan). Mikäli mies ja nainen eivät asu yhdessä eivätkä myöskään ole eronneet, niin aviomiehellä on edelleen velvollisuus perheen elattamiseen, ja mikäli jompi kumpi osapuoli ei suostu luopumaan asumuseron kautta menettämistään oikeuksista (kuten intiimiys puolison kanssa), niin silloin tämä ei ole sallittua. Ja Allah tietää parhaiten.

Mainokset