Naisen ’awrah naisten kesken

Al-Mawsuu’ah Al-Fiqhiyyassa sanotaan:

”Fuqahaa (fiqh-oppineet) ovat omaksuneet sen (näkemyksen) että naisen ’awrah toisen naisen edessä on kuin miehen ’awrah toisen miehen edessä, eli mitä on navan ja polven välissä, ja siksi hänen on sallittua katsoa hänen (toisen naisen) koko vartaloa lukuun ottamatta sitä mitä on näiden kahden ruumiinosan välissä. Ja se on siinä tapauksessa että on kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä ja että ei ole olemassa mitään halua, mutta se on haraam mikäli mukana on halua ja pelkoa fitnasta.”

Ja Shaikh Ibn ’Uthaimiin sanoi pidemmässä fatwassaan: ”…Mitä tulee niihin epäilyksiin joita joillain naisilla on koskien Profeetan saws sanoja ”Älköön yksikään nainen katsoko toisen naisen ’awraa, älköönkä yksikään mies katsoko toisen miehen ’awraa; naisen ’awrah toisen naisen edessä on navasta polveen.”, minkä he tulkitsevat viittaavan siihen että nainen voi käyttää lyhyitä vaatteita, niin Profeetta saws ei sanonut että se on riittävästi jos naisten vaatteet peittävät navan ja polven välissä olevan alueen, joten tätä ei voida käyttää todisteena. Mitä hän sanoi on se, että yhdenkään naisen ei tule katsoa toisen naisen ’awraa, joten hän kielsi heitä katsomasta, sillä toisen, löysiä vaatteita käyttävän naisen ’awrah saattaa joskus paljastua luonnon kutsuun vastatessa tai jostain toisesta syystä, joten Profeetta saws kielsi naisia katsomasta toistensa ’awroja.

Koska Profeetta saws sanoi että yhdenkään miehen ei tule katsoa toisen miehen ’awraa, tarkoittaako tämä että sahaabat käyttivät ’izaareja (’lannevaate’) tai housuja ainoastaan navan ja polven välillä? Luuleeko joku että naiset voivat mennä tapaamaan toisia naisia ollen pukeutunut pelkästään vaatteisiin jotka peittävät hänet navasta polveen? Kukaan ei sanoisi sellaista asiaa. Tätä tapahtuu ainoastaan kaafir-naisten joukossa. Sillä hämmennyksellä, jota jotkut naiset tuntevat, ei ole mitään perusteita; se, mitä jotkut naiset ymmärtävät tästä hadiithista ei ole oikein. Hadiithin tarkoitus on selvä. Profeetta saws ei sanonut että naisten vaatetuksen tulisi peittää ainoastaan navan ja polven välinen alue. Naisten on pelättävä Allahia ja tunnettava sitä ujouden tunnetta, joka on osa naisten luontoa ja osa uskoa, kuten Profeetta saws sanoi: ”Ujous on yksi uskon haara.” Ja sanonta kuuluu ”ujompi kuin neitsyt eristyksessään.” Se ei ollut edes tunnettua jaahiliyyah-naisten keskuudessa että peitettäisi pelkästään navasta polveen oleva alue, sellainen asia ei ollut tunnettu naisten eikä miesten keskuudessa; haluavatko nämä naiset musliminaisten olevan vielä pahempia ulkonäössään kuin jaahiliyyan naiset?

Johtopäätöksenä: Vaatetus on yksi asia ja ’awran katsominen on toinen asia. Mitä tulee siihen vaatetukseen mitä nainen käyttää toisten naisten edessä, niin hänen tulee peittää kaikki kämmenestä jalkopohjaan, mutta mikäli naisen on nostettava pukunsa ylös tehdäkseen jotain työtä jne., hän voi vetää sen ylös polviinsa asti, ja jos hänen tarvitsee kääriä hihansa käsivarsien yläosaan, hän voi tehdä senkin, jos hän tekee sen vain siinä määrin kun on tarpeellista. Mutta jos tämä on se tapa, miten hän tavallisesti pukeutuu, niin silloin se ei ole sallittua. Hadiith ei ilmennä tätä missään tapauksessa, sillä se puhuttelee sitä joka katsoo, ei sitä jota katsotaan. Profeetta saws ei viitannut siihen miten naisten tulisi pukeutua; ainoa mihin hän viittasi, oli ’awrah. Hän ei sanonut että naisen asu voi peittää pelkästään navan ja polven välisen alueen, kuten nämä naiset virheellisesti ajattelevat…”

Shaikh Muhammad ibn Saalih ibn ‘Uthaymiinin fatwa Ad-Da’wah-lehdelle, numero # 1765, sivu 55

Mainokset