”… ja ne (naiset) joiden nushuuz (tottelemattomuus, aviollisten velvollisuuksien laiminlyöminen) te pelkäätte, (1) nuhdelkaa heitä, ja (2) hylätkää heidät vuoteissa, ja (3) lyökää heitä…” [An-Nisaa’ 4:34]

Ibn Kathiir sanoi: ”Eli mikäli neuvominen ja hänen hylkääminen vuoteessaan eivät tuota haluttuja tuloksia, saat kurittaa vaimoa, ilman ankaraa lyömistä.” (Tafsiir Ibn Kathiir, osa 2, s. 446)

Al-Hasan al-Basri sanoi jakeesta: ”Tämä tarkoittaa että sen ei tulisi aiheuttaa kipua.”

‘Ata’ kertoi kysyneensä Ibn ’Abaasilta mikä on sellaista lyömistä, mikä ei ole rajua, joten hän sanoi: ”Siwaakilla ja senkaltaisella lyöminen.”

Imaam Muslim kertoi Jaabirilta, että jäähyväis-pyhiinvaelluksen aikana Profeetta saws sanoi:

”Pelätkää Allahia koskien naisia, sillä he ovat teidän auttajianne. Teillä on heidän päälleen oikeus, että he eivät anna kenenkään josta te ette pidä, nukkua vuoteillanne. Mutta jos he tekevät niin, lyökää heitä ei-väkivaltaisella lyönnillä. Heillä on teidän päällenne oikeus, että te tarjoatte heille heidän elatuksensa ja vaatteensa kohtuullisella tavalla.” (Muslim, 8:886)

Toisessa, Sunanien sekä Musnadin kokoajien kertomassa hadiithissa, Mu’aawiyah ibn Haydah al-Qushayri sanoi: ”Oi Allahin Lähettiläs, mikä on se oikeus, joka meidän vaimoillamme on meidän päällemme?” Profeetta saws sanoi: ”Että syötät hänet kun sinä syöt, vaatetat hänet kun ostat vaatteita itsellesi, äläkä lyö (häntä) kasvoihin, äläkä kiroa häntä, äläkä hylkää häntä muuta kuin kotona.” (Abu Dawuud 2:606; An-Nasaa’ii kirjassa Al-Kubraa, 5:375); Ibn Maajah 1:593; Ahmad 5:3)

Abu Hurairah kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Kun joku teistä taistelee, välttäköön kasvoja (niihin lyömistä).” (Bukhaari, al-Fath, 5/215)

Suwayd ibn Maqran As-Sahaabi kertoi että Profeetta saws näki erään miehen läimäyttävän orjaa (tai poikaa) kasvoihin, ja hän saws sanoi: ”Etkö tiedä, että kasvot ovat loukkaamattomat?” (Muslim, 3/1280)

Ibn Hajar sanoi Al-Fathissa, lainattuaan ensin An-Nawawin sanoja kasvoihin lyömisen kiellettävyydestä: ”An-Nawawi ei keskustellut tämän kiellon yksityiskohdista. On selvää, että se on haraam…” ja sitten hän käytti todisteena ylläolevaa hadiithia.

Ja Profeetta saws sanoi: ”Parhaat teistä ovat ne, jotka ovat parhaita vaimoilleen, ja minä olen paras teistä vaimoilleni.” (At-Tirmidhi, 3895; Ibn Maajah, 1977; Al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih kirjassa Sahiih At-Tirmidhi)

Ja hän saws sanoi: ”Et ikinä kuluta mitään (omaisuudestasi) paitsi että sinut palkitaan siitä, vaikka se olisi suupala ruokaa, jonka nostat vaimosi suuhun.” (Bukhaari, 6352; Muslim, 1628)

Hän saws sanoi myös: ”Monet naiset ovat tulleet Muhammadin perheen luokse, valittaen aviomiehistään. Ne (miehet) eivät ole parhaita teidän joukostanne.” (Abu Dawuud, 2146)

Mainokset