Ehdot tekojen hyväksymiselle
[erään veljen kirjoitus]

Tuomiopäivänä Allaah tulee tilittämään meidät jokaikisestä tekemästämme teosta, olivatpa ne kuinka suuria tai pieniä tahansa. Monet ihmiset tulevat kohtaamaan Allahin Tuonpuoleisessa vuorien kokoisin hyvin teoin, mutta Allaah tulee hylkäämään ja kääntämään ne pois. Itse asiassa jotkut ihmiset tulevat kohtaamaan Allahin vuosien rukousten kanssa, mutta vain harva niistä tullaan hyäksymään. Syyt tähän voivat olla monia, ja tämä on se, mitä tulemme käsittelemään tässä lyhyessä artikkelissa in sha Allaah.

Jos haluat että Allaah hyväksyy kaikki hyvät tekosi, niin on olemassa tiettyjä pilareja ja ehtoja, jotka sinun on täytettävä. Jos jotain näistä pilareista ei täytetä, niin Allaah ei ikinä tule hyväksymään tekojasi. Jokaisen teon pilarit ovat kolminkertaiset:

– Kaikkien tekojen on perustuttava wahiyyn (Allahilta tulleeseen ilmesykseen)
– Ne on tehtävä vilpittömästi Allahin takia (Al-Ikhlaas)
– Niiden on oltava yhteneviä oikean ’aqiidan ja manhajin (uskomusten ja menetelmän) kanssa.

1.        Kaikkien tekojen on perustuttava wahiyyn (ilmestykseen)

Yksikään teko, joka ei perustu wahiyyn, ei ole hyvä teko. Näin ollen jos kaafir tekee niin sanotun ”hyvän” teon, hän ei tulee saamaan siitä minkäänlaista palkkiota, sillä se ei perustunut wahiyyn. Vastaavasti myös muslimi, joka tekee jonkin teon ennen kuin hän kysyy sen määräystä, tekee synnin ja häntä tullaan rankaisemaan Mahtavan Herramme toimesta, sillä jokaisen teon on perustuttava todisteisiin (Koraaniin ja Sunnaan). Allaah sanoo Koraanissa: ”…Ja mitä tahansa (mitä) Lähettiläs antoi teille, ottakaa se, ja mistä tahansa hän kielsi teitä, niin pidättäytykää siitä, ja pelätkää Allahia. Totisesti Allaah on ankara rangaistuksessaan.” [59: 7]

Ja Lähettiläs Muhammad saws sanoi:

“Joka tekee teon, joka ei perustu meidän opetuksiimme, se tullaan hylkäämään (Allaah ei tule hyväksymään sitä).” (Riyaad As-Saalihiin, luku 297, hadiith1647)

Näin ollen mitään tekoa, joka ei perustuu wahiyyn, ei ikinä tulla hyväksymään. Monet ihmiset antavat usein fatwoja tai pyhiä määräyksiä perustuen hyötyyn, järkeilyyn tai haluihin. Mitkään näistä eivät ole wahiyn muotoja; vaan ne ovat taaghuutien muotoja, jotka sinun on pakollista hylätä!

2.        Ne on tehtävä vilpittömästi Allahin takia (Al-Ikhlaas)

Kaikki tekosi tulisi olla tehty tarkoituksena tavoitella Allahin tyytyväisyyttä. Moni väittää tekojensa olevan tehty vilpittömästi Allahin takia; mutta asiat eivät aina ole sitä miltä ne näyttävät. Jotkut ihmiset tekevät hyviä tekoja esittääkseen ja tehdäkseen vaikutuksen muihin. Ja toiset saattavat tehdä niitä saavuttaakseen kunnioitusta, tai jopa kulttuurin takia, esimerkiksi joku sisko saattaa peittää itsensä (hijaabilla) koska se on osa hänen kulttuuriaan – tämä ei ole Allahin takia.

Toiset tekevät tekoja tehdäkseen vaikutuksen kuffaareihin ja antaakseen heille hyvän ”kuvan” islamista, välittämättä siitä perustuuko se sunnaan vai ei. Tämäkin on yksi esimerkki teosta, jota ei ole tehty Allahin takia. Allaah sanoo Koraanissa: ”Ja heitä ei määrätty muuta kuin palvomaan Allahia vilpittömästi, tehden uskontonsa puhtaasti Hänelle, sekä suorittamaan rukoukset ja antamaan zakaatia; ja tämä on oikea uskonto.” [98: 5]

Ja myös:

”Sano: ’Totisesti minut on määrätty palvomaan Allahia vilpittömästi, tehden uskontoni Hänelle. Ja minut määrättiin (tähän) jotta olisin ensimmäinen niistä jotka alistuvat (Allahille muslimeina).’ Sano: ’Totisesti pelkään, jos olisin tottelematon Herralleni, Suuren päivän rangaistusta.’ Sano: ’Allahia (yksin) palvon vilpittömästi, tehden uskontoni Hänelle.’ Joten palvokaa te mitä haluatte Hänen lisäkseen. Sano: ’Totisesti häviäjät ovat ne, jotka tulevat häviämään itsensä ja perheensä Ylösnousemuksen päivänä. Totisesti se tulee olemaan ilmeinen häviö!’” [39: 11-15]

3.        Niiden on oltava yhtenevät oikean ’aqiidan ja manhajin (uskomusten ja menetelmän) kanssa

Se ei ole tarpeeksi että tekosi perustuvat wahiyyn ja että ne tehdään vilpittömästi Allahin takia. Ne on myös tehtävä yhtäpitävästi Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’an – Pelastetun Sektin – ’Aqiidan ja Manhajin (menetelmäoppien) kanssa.

Teot ovat kuin ulko- tai sisäkatto, ja ’aqiidah on kuin jalusta tai perusta – jos sinulla on hyviä tekoja mutta väärä ’aqiidah, niin katto tulee sortumaan. Allaah sanoo Koraanissa:

”Joten jos he (muslimit) uskovat kuten te (Muhammad ja hänen seuralaisensa) uskoitte, niin he ovat johdattuneet. Mutta jos he kääntyvät pois, niin totisesti he ovat vain vastustamassa.” [2: 137]

“He ovat niitä, joille ei ole Tuonpuoleisessa muuta kuin Tuli, ja turhaa on (se) mitä he tekivät siellä. Ja hyödytöntä on se, mitä he tekivät.” [11: 16]

”Ja käännymme sen puoleen mitä he tekivät teoista, ja teemme niistä hajallaan olevia pölyhiukkasia.” [25: 23]

Näin ollen ole tietoinen siitä, että hyvien tekojen tekeminen ei ikinä tule pelastamaan sinua Helvetin tulelta elleivät ne perustu ilmestykseen, ja ole tehty vilpittömästi Allahin takia, sekä ole yhdenmukaiset oikean manhajin kanssa. Ne, jotka tekevät jonkin teon, kuten äänestävät ihmisten keksimän lain puolesta, ja väittävät että he haluavat tuoda jotain hyötyä ja estää vahinkoa, niin heidän tekojaan ei ikinä tulla hyväksymään ja Allaah tulee rankaisemaan heitä uskomattomalla tavalla.

Mainokset