Mikä on Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’ah?
[erään veljen teksti]


1) Ahl As-Sunnah Wal-Jama’aah ei ole Diin (uskonto)

Allaah sanoo Koraanissa: ”Totisesti, (ainoa hyväksytty) diin Allahin luona on islaam.” [3:19] Ja myös ”Teille olkoon teidän uskontonne ja minulle (minun) uskontoni.” [109:6]

Kaksi ylläolevaa jaetta ilmentävät sitä kuinka tulee käyttää sanaa diin, joka tarkoittaa uskontoa tai elämäntapaa. Ensimmäisessä esimerkissä näemme että ainoa uskonto, jonka Allaah hyväksyy, on islamin uskonto.

Näin ollen minkä tahansa muiden uskontojen, kuten juutalaisuuden, kristinuskon, pakanalaisuuden, buddhismin jne. seuraaminen tullaan torjumaan, ja kaikki näihin perustuvat teot ovat hedelmättömiä. Näin ollen diin voidaan määritellä systeeminä tai elämäntapana, jonka ihmiset liittävät Allahiin.

2) Ahl As-Sunnah Wal-Jama’aah ei ole Millah (tie, uskonto, uskomukset)

Allaah sanoo Koraanissa: ”Ja taistelkaa Allahin takia niin kuin teidän kuuluu taistella. Hän on valinnut teidät, eikä ole laittanut päällenne uskonnossa mitään vaikeuksia; (se on) isänne Ibraahiimin millah. Hän (Allaah) on nimennyt teidät muslimeiksi ennen (aiemmissa kirjoissa) ja tässä (Koraanissa), jotta Lähettiläs olisi todistaja teille ja te olisitte todistajia ihmisille.” [22:78]

Allaah puhuttelee meitä tässä jakeessa, että me olemme samalla millalla kuin Ibrahiim; sillä muslimi on kuka tahansa, joka seuraa Allahilta olevaa johdatusta ja alistuu siihen. Allaah käyttää Koraanissa termiä millah liittääkseen tietyn tien, ajatuksen ja (tietyt) ihmiset Profeettaan.

Näin ollen löydämme esimerkkejä Millatu-Ibraahiimistä, ts. Ibraahiimin tiestä. Muslimeina me olemme Ibraahiimin millalla tawhiidissa, ja Muhammadin, Allahin viimeisen Lähettilään, millalla alistumisessa islamin tuomiin määräyksiin.

3) Ahl As-Sunnah Wal-Jama’aah ei ole Madhab (koulukunta)

Kun puhumme Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’asta, emme puhu Imaam Abu Haniifan, Imaam Maalikin, Imaam Shaafi’in tai Imaam Ahmadin fiqhistä tai madhabista, sillä madhab liitetään tietyn oppineen lainopilliseen ymmärrykseen tietystä asiasta.

Jos otamme esimerkiksi aiheen rukousten yhdistäminen ja lyhentäminen matkalla, niin Imaam Abu Haniifan on kerrottu sallineen rukoustsen lyhentämisen mutta ei yhdistämistä; kun taas Imaam Ash-Shaafi’i ja muut imaamit sallivat sekä lyhentämisen että yhdistämisen.

Silti, näistä eroavaisuuksista huolimatta, molemmat ovat silti Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’asta. Itse asiassa kaikki neljä näistä imaameista ovat Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’asta.

4) Ahl As-Sunnah Wal-Jama’aah is ei ole Jama’aat (ryhmä)

Vaikka monet ryhmät väittävät kuuluvansa Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’aan, niin Ahl As-Sunnah Wal-Jamaa’ah ei itsessään ole yksittäinen ryhmä.

Ryhmä on ”Yhteen kerääntynyt joukko yksilöitä, jotka ovat toisiinsa sitoutuneita teityn vastuun tai velvollisuuden takia.”

On olemassa esimerkiksi Jamaa’tul-Khilaafah, joiden tarkoitus on saattaa jälleen voimaan islamilainen kalifaatti, tai Jamaa’tul-Jihaad, joiden tarkoitus on taistella jihaadia ja vapauttaa muslimien maat kuffaarien miehityksestä.

’Abdullaah ibn Mas’uud sanoi, ”Jamaa’ah on se, mikä on yhtenevä Allahin tottelemisen kanssa, vaikka olisit yksin.”

5) Ahl As-Sunnah Wal-Jama’aah on Firqah (Sekti)

Ahl As-Sunnah Wal-Jama’aah on islamin diinin sisällä oleva sekti, jonka Profeetta on maininnut olevan ne ihmiset, jotka ovat oikealla tiellä; eli pohjimmiltaah he ovat Profeetta Muhammad saws ja hänen Seuralaisensa.

Sekti on ”Ryhmä yksilöitä, jotka ovat sitoutuneet toisiinsa samalla ymmärryksellä uskoon liittyvistä aiheista.”

Esimerkkejä tästä ovat mm.:

Ahl As-Sunnah Wal-Jama’ah
Mu’tazilit
Ash’arit
Maaturidit

Mainokset