Du’aan merkitys

Katso lisäksi aihe Du’aa muille kuin Allahille on shirkiä

Sana du’aa on verbaalinen substanttiivi (masdar) verbistä da’aa, joka tarkoittaa ”kutsua, koota.” (Lisaan Al-’Arab 14/258; Hans-Wher s. 282)

Sana du’aa on mainittu Koraanissa kuvaamaan useaa merkitystä, kuten seuraavat jakeet osoittavat:

1. Palvontaa

”Älkääkä kutsu (tad’u) Allahin lisäksi sellaista, mikä ei hyödytä sinua eikä vahingoita sinua, ja jos teet (niin), niin totisesti olet siinä tapauksessa väärintekijöiden joukosta.” [Yuunus 10:106]

2. Avun tavoittelemista

”Ja kutsukaa (ud’uu) todistajanne Allahin lisäksi, jos olette totuudenmukaisia.” [Al-Baqarah 2:23]

3. Pyyntöä

”Kutsukaa Minua (ud’uunii), vastaan teille. Totisesti ne, jotka ovat liian ylpeitä palvomaan minua, he tulevat astumaan sisään Helvettiin nöryytettyinä!” [Ghaafir 40:60]

4. Kutsumista

”Päivänä, jona Hän tulee kutsumaan teitä (yad’ukum), ja te vastaatte Hänen ylistyksellään, ja luulette että olette olleet (tässä maailmassa) vain vähän aikaa.” [Al-Israa’ 17:52]

5. Ylistämistä

”Sano: ’Kutsukaa (ud’uu) Allahia, tai kutsukaa Ar-Rahmaania; millä tahansa (nimellä) kutsuttekaan, niin Hänelle kuuluvat kaikkein kauneimmat nimet.’” [Al-Israa’ 17:110]

6. Puhetta

”Heidän pyyntönsä (ts. puheensa; da’waahum) siellä tulee olemaan ’Subhaanak Allaahumma’, ja heidän tervehdyksensä siellä on ’Salaam’. Ja heidän pyyntönsä (ts. puheensa) viimeinen osa tulee olemaan ’Alhamdulillaahi Rabbil-’Aalamiin’” [Yuunus 10:10]

7. Kysymystä

”He sanoivat: ’Kutsu (ts. kysy) meidän puolestamme Herraasi, jotta Hän selventää meille mikä se on.’…” [Al-Baqarah 2:68]

Mutta du’aan merkitys sharii’an mukaan on ”Anoa Allahia pyytäen Häneltä vilpittömästi antamaan ne hyvät asiat jotka Hän on luonnut, sekä saavuttaakseen sen mitä tarvitsee ja toivoo.” [tämä lisäys kirjan ulkopuolelta]

Al-Khattaabii (k. 386 H) sanoi, “Du’aan merkitys on että orja pyytää Herraltaan Hänen apuaan sekä pyytää jatkuvaa tukea. Sen ydin on se, että henkilö osoittaa kuinka hän on tarpeessa Allahia kohtaan, sekä vapauttaa itsensä kaikesta voimasta tai kyvystä muuttaa (mitään asiaa itse). Tämä ominaisuus on alamaisuuden merkki, ja siinä on tunne ihmisen alistuneisuudesta. Du’aalla on myös tarkoitus Allahin ylistämisestä ja Anteliaisuuden ja Jalomielisyyden liittämisestä Häneen.” [Sha’n Ad-Du’aa, s. 4]

Ibn Al-Qayyim (k. 751 H) määritteli sen olevan ”Sellaisen pyytäminen, mikä on henkilölle hyödyllistä, sekä pyytää sellaisen poistamista, mikä vahingoittaa häntä, tai sen loitolla pitämistä (ennen kuin se kohtaa häntä).” [Badaa’i Al-Fawaa’id 3/2]

Eräs toinen oppinut kirjoitti: ”Pyynnön anominen Allahilta, kaikki ylistys olkoon Hänelle, pyytämällä Häneltä haluten kaikkea hyvää mikä on Hänen kanssaan, sekä alistuneisuus Häntä kohtaan pyytäessään mitä halutaan sekä sen saavuttamisessa, mitä toivotaan.” [Kitaab Ad-Du’aa, Dr. Muhammad As-Sayyid At-Tantawi]

Du’a on palvontaa

Allaah sanoo Koraanissa:

”Kutsukaa Minua, vastaan teille. Totisesti ne, jotka ovat liian ylpeitä palvomaan minua, he tulevat astumaan sisään Helvettiin nöryytettyinä!” [Ghaafir 40:60]

Tässä jakeessa Allaah on määrännyt meidät pyytämään ja anomaan Häneltä, sekä laskenut ne, jotka eivät pyydä Häneltä, niiden joukkoon, jotka ovat liian ylpeitä palvoakseen Allahia. Tästä ymmärretään, että du’aa on palvonnantekojen joukossa, ja tämä merkitys on erittäin selvästi ilmaistu Profeetan saws toimesta. Nu’maan ibn Bashiir kertoi että Profeetta saws sanoi:

”Du’aa on itse palvonta.”, (”Ad-Du’aa huwal-Ibaadah”)

ja sitten hän saws resitoi jakeen

”Ja Herranne sanoi: ’Kutsukaa Minua, vastaan teille. Totisesti ne, jotka ovat liian ylpeitä palvomaan minua, he tulevat astumaan sisään Helvettiin nöryytettyinä!’”

(Hadiith sahiih, kertonut mm. Ahmad sekä neljän Sunanin kokoajat Nu’maan Al-Bashiirilta, kuten kerrottu Sahiih Al-Jaami’ssa # 3407)

Näin ollen du’aa on palvonnanteko, ja itse asiassa se on yksi kaikkein suurimmista palvonnanteoista, sekä yksi parhaita tapoja tuoda palvoja lähemmäksi Allahia, kaikki kunnia ja ylistys olkoon Hänelle. Tässä jakeessa Allaah on verrannut du’aa palvontaan, sillä Hän määräsi palvelijansa tekemään du’aa Hänelle, ja sitten sanoi että joka on liian ylpeä palvoakseen Häntä, tulee menemään Helvetin tuleen.

(Abu ’Ammaar Yaasir Qadhin kirjasta Du’a: Weapon of the Believer, s. 21 – 23)

Mainokset