’Ibaadah oppineiden sanoin

Shaikhul-Islaam Ibn Taymiyyah (rahimahullaah) sanoi: ”’Ibaadah on tottelevaisuutta Allahille toteuttamalla sen, mitä Hän on määrännyt Lähettiläidensä kielillä.”

Hän sanoi myös: ”’Ibaadah on termi, joka pitää sisällään kaiken, mitä Allaah rakastaa ja mihin Hän on tyytyväinen, sanontojen sekä sisäisten ja ulkoisten tekojen joukosta.”

Ibn al-Qayyim sanoi: ”’Ibaadah – Kiitollisuus Häntä kohtaan, Rakkaus Häntä kohtaan sekä Pelko Häntä kohtaan.”

Ibn Kathiir sanoi: ”’Ibaadah tarkoittaa kielellisesti nöyryyttä (dhillah). Joskus sanotaan ’tasoitettu tie’ (mu’abbad) ja ’epätasainen tie’ (ghair mu’abbad), eli nöyrretty, madallettu, alennettu. Sen käyttö Ilmestyksessä: ilmaisu siitä, mikä tuo yhteen Rakkauden, Pelon ja Toivon täydellistymät (Allahin palvonnassa)”

Hän määritteli sen myös olevan ”tila, jossa yhdistyvät rakkauden, alistuneisuuden ja pelon täydelliset muodot.”

Yleisesti sanottuna nämä kolme tunnetta eivät ikinä ole yhdistyneenä ja ohjattuina ainoastaan yhdelle kohteelle. Mutta kun ne kanavoidaan yhtä objektia kohtaan, niin tämä on se, milloin palvontaa tapahtuu.

Al-Qurtubii sanoi: ”’Ibaadan perusta: itsensä nöyrentäminen (tadhallul) ja alistuminen (khuduu’), ja sharii’an velvollisuuksia kutsutaan nimellä ’ibaadaat (’ibaadah-sanan monikko, ts. palvonnanteot), sillä (palvojat) pitävät kiinni niistä ja suorittavat ne alistuneisuudella ja nöyryydestä Allahia, Ylistettyä kohtaan.”

Näistä sanoista ymmärrämme, että ’ibaadalla on hyvin laaja merkitys ja se koostuu monista asioista. Niistä tulee myös selväksi se, että monilla ihmisillä on virheellinen ja pirstoutunut ymmärrys ’ibaadasta. Useinmiten he rajoittavat ’ibaadan merkityksen sujuudiin, rukuu’hun, paastoamiseen, hajiin sekä muihin vastaaviin palvonnantekoihin. Mutta tämä on ainoastaan yksi ’ibaadan monista muodoista.

Tiivistettynä, sanalla ’ibaadah on kolme merkitystä kielessä ja ilmestyksissä:

[1] Nöyryys, Alemmuus (dhillah) ja Alistuneisuus (khuduu’)
[2] Tottelevaisuus (taa’ah) ja Suostuvaisuus (inqiyaad)
[3] Omistautuneisuus, Uhraus (tanassuk) ja Palvonta (ta’alluh)

Mainokset