Tietyn, imsaak-nimellä kutsutun ajan [imsaak – kiinni pitäminen, pidättäytyminen] noudattaminen, jonka jälkeen ei ole sallittua syödä, on sunnan vastainen teko sekä kielletty uudistus uskonnossa.

Al-Haafidh Ibn Hajar sanoi Fath Al-Baarissa (4/199):

“Yksi niistä tuomittavista uudistuksista jotka ovat ilmestyneet meidän aikoinamme, on toisen adhaanin tekeminen noin kaksikymmentä minuuttia ennen Fajria Ramadanina, sekä niiden lamppujen sammuttaminen, jotka ilmentävät että niiden jotka haluavat paastota on haraam syödä ja juoda. Ne, jotka toivat tämän uudistuksen, väittävät sitä turvallisemmille vesille menemiseksi palvonnanteon suhteen.”

Shaikh Ibn ‘Uthaimiinilta kysyttiin joistain (rukous)aikatauluista, jotka ilmoittavat imsaak-ajan noin 15 minuuttia ennen Fajria. Hän sanoi:

“Tämä on bid’ah, jolle ei ole mitään perusteita sunnassa. Sen sijaan sunnah on tehdä päinvastoin, sillä Allaah sanoo Pyhässä Kirjassaan:

”… Ja syökää ja juokaa kunnes teille erottuu aamun valkoinen lanka (yön) mustasta langasta…” (ts. kunnes aamunkajastus erottuu horisontissa yön pimeydestä) [al-Baqarah 2:187]

Ja Profeetta saws sanoi: “Bilaal antaa adhaanin yöllä, joten syökää ja juokaa kunnes kuulette Ibn Umm Maktuumin adhaanin, sillä hän ei anna adhaania ennen kuin aamu tulee.” Tämä imsaak, jonka jotkut ihmiset tekevät, on lisäys siihen mitä Allaah on määrännyt, joten se on väärin. Se on eräänlaista äärimmäisyyttä uskonnossa, ja Profeetta saws sanoi: ”Ne, jotka menevät äärimmäisyyksiin ovat tuhottuja; ne, jotka menevät äärimmäisyyksiin ovat tuhottuja.” (Muslim 2670)

http://islamqa.com/en/ref/12602

Katso myös aiheet Milloin on lopetettava syöminen? sekä Selitys hadiithille, jonka mukaan adhanin kuullessaan saa vielä syödä loppuun sen, mitä piteli kädessään

Mainokset